Ustvarjanje časovnice

Če želite ustvariti grafično predstavitev zaporedja dogodkov, kot so na primer mejniki v projektu ali glavni dogodki v življenju neke osebe, lahko uporabite časovno premico slike SmartArt. Ko ustvarite časovno premico, lahko dodate več datumov, premaknete datume, spremenite postavitve in barve in uporabite različne sloge.

Primer osnovne časovnice

Ustvarjanje časovnice

 1. Na zavihku Vstavljanje kliknite SmartArt.

  Kliknite »SmartArt«

 2. V galeriji Izbira slike SmartArt kliknite Proces, nato pa dvokliknite postavitev časovne premice.

  Namig:  Obstajata dve časovni premici slike SmartArt: Osnovna časovna premica in Časovna premica z okroglimi poudarki, lahko pa uporabite tudi skoraj vse slike SmartArt, povezane s procesom.

  Časovnice grafike SmartArt

 3. Kliknite [Besedilo], nato pa vnesite ali prilepite besedilo v sliko SmartArt.

  Opomba: Lahko pa odprete Podokno z besedilom in tam vnesete svoje besedilo. Če možnost Podokno z besedilom ni prikazano na zavihku Orodja za SmartArtNačrt, kliknite Podokno z besedilom.

 1. Kliknite obliko na časovni premici.

  Kliknite zadnjo točko datuma

 2. Na zavihku Orodja za SmartArtNačrt naredite nekaj od tega:

  • Če želite dodati zgodnejši datum, kliknite Dodaj obliko in nato kliknite Dodaj obliko pred.

  • Če želite dodati poznejši datum, kliknite Dodaj obliko in nato kliknite Dodaj obliko za.


   Na zavihku »Načrt« kliknite »Dodaj obliko«.

 3. V polje za nov datum vnesite želeni datum.

 1. Na časovni premici kliknite datum, ki ga želite premakniti.

  Izbira datuma časovnice

 2. Na zavihku Orodja za SmartArtNačrt naredite nekaj od tega:

  • Če želite premakniti datum pred izbrani datum, kliknite Premakni gor.

 3. Če želite premakniti datum za izbrani datum, kliknite Premakni dol.

Premikanje besedila navzgor ali navzdol

 1. Kliknite časovno premico slike SmartArt.

 2. Na zavihku Orodja za SmartArtnačrt v skupini postavitve kliknite več Gumb »Več« .

  Kliknite, če želite prikazati več postavitev

  Opomba:  Če si želite ogledati le časovne premice in postavitve, povezane s procesom, na dnu seznama postavitev kliknite Več postavitev in nato kliknite Proces.

 3. Izberite časovno premico ali sliko SmartArt, povezano s procesom, kot je prikazano v nadaljevanju:

  • Če želite prikazati napredovanje na časovni premici, kliknite Proces poudarka.

   Proces poudarka

  • Če želite ustvariti časovno premico s slikami ali fotografijami, kliknite Neprekinjen seznam slik. Krožne oblike so zasnovane tako, da so v njih slike.

   Neprekinjen seznam slik

 1. Kliknite časovno premico slike SmartArt.

 2. Na zavihku Orodja za SmartArtNačrt kliknite Spreminjanje barve.

  Spreminjanje barv časovnice

  Opomba:  Če zavihek Orodja za SmartArtNačrt ni prikazan, preverite, ali ste izbrali časovno premico.

 3. Kliknite želeno barvno kombinacijo.

Namig: Postavite kazalec na katero koli kombinacijo, da si v predogledu ogledate, kako so barve videti na časovni premici.

Slog SmartArt uporabi kombinacijo učinkov, na primer slog črte, poševen rob ali 3D-perspektivo, z enim klikom, in da časovni premici profesionalno oblikovan videz.

 1. Kliknite časovno premico.

 2. Na zavihku Orodja za SmartArtNačrt kliknite želeni slog.

  Izbira novega sloga

  Namig: Če želite več slogov, kliknite več Gumb »Več« , v spodnjem desnem kotu polja slogi .

Glejte tudi

Podpora za Office 2010 se je končala 13. aprila 2020

Nadgradite na Microsoft 365, če želite delati kjer koli v kateri koli napravi in še naprej biti deležni podpore.

Nadgradite zdaj

Ustvarjanje časovnice

 1. Na zavihku Vstavljanje v skupini Ilustracije kliknite SmartArt.

  Skupina »Oblike« na zavihku »Vstavljanje«.

 2. V galeriji Izbira slike SmartArt kliknite Proces, nato pa dvokliknite postavitev časovne premice (na primer Osnovna časovna premica).

 3. Če želite vnesti besedilo, naredite nekaj od tega:

  • Kliknite [Besedilo] v podoknu Besedilo nato pa vnesite besedilo.

  • Kopirajte besedilo z drugega mesta ali iz drugega programa, nato v podoknu za besedilo kliknite [besedilo] in prilepite besedilo.

   Opomba: Če podokno za besedilo ni vidno, kliknite kontrolnik.

   Kontrolnik podokna za besedilo

  • Kliknite vnos v sliki SmartArt in nato vnesite besedilo.

   Opomba: Najboljše rezultate boste dosegli, če boste to možnost uporabili takrat, ko boste že dodali vse želene vnose.

Druga opravila na časovni premici

 1. Kliknite sliko SmartArt, v katero želite dodati dodaten vnos.

 2. Kliknite obstoječi vnos, ki je najbližje mestu, kamor želite dodati nov vnos.

 3. Pod možnostjo Orodja za SmartArt na zavihku Načrt v skupini Ustvari grafiko kliknite puščico ob možnosti Dodaj obliko.

  Skupina »Ustvari grafiko« na zavihku »Načrt« pod možnostjo »Orodja za SmartArt«

  Če zavihek Orodja za SmartArt ali Načrt ni prikazan, preverite, ali ste izbrali grafiko SmartArt. Če želite odpreti zavihek Načrt, boste morda morali dvoklikniti grafiko SmartArt.

 4. Naredite nekaj od tega:

  • Če želite vstaviti vnos za izbranim vnosom, kliknite Dodaj obliko za.

  • Če želite vstaviti vnos pred izbrani vnos, kliknite Dodaj obliko pred.

Če želite izbrisati vnos s časovne premice, naredite nekaj od tega:

 • V grafiki SmartArt izberite besedilo za polje z besedilom za vnos, ki ga želite izbrisati, in nato pritisnite tipko DELETE.

 • V podoknu z besedilom izberite vso besedilo za vnos, ki ga želite izbrisati, in nato pritisnite tipko DELETE.

  Opombe: 

  • Če želite dodati obliko iz podokna »Besedilo«:

   1. Na ravni oblike postavite kazalec na konec besedila, kamor želite dodati novo obliko.

   2. Pritisnite tipko ENTER in v novo obliko vnesite želeno besedilo.

 1. V podoknu z besedilom izberite vnos, ki ga želite premakniti.

 2. Naredite nekaj od tega:

  • Če želite premakniti vnos na zgodnejši datum, v razdelku Orodja za SmartArt na zavihku Načrt v skupini Ustvari grafiko kliknite Premakni gor.

  • Če želite premakniti vnos na poznejši datum, v razdelku Orodja za SmartArt na zavihku Načrt v skupini Ustvari grafiko kliknite Premakni dol.
   Skupina »Ustvari grafiko« na zavihku »Načrt« pod možnostjo »Orodja za SmartArt«

   Če zavihek Orodja za SmartArt ali Načrt ni prikazan, preverite, ali ste izbrali grafiko SmartArt. Če želite odpreti zavihek Načrt, boste morda morali dvoklikniti grafiko SmartArt.

 1. Z desno tipko miške kliknite časovno premico, ki jo želite spremeniti, in nato še Spremeni postavitev.

 2. Kliknite Proces in nato naredite nekaj od tega:

  • Za preprosto a učinkovito časovno premico kliknite Osnovna časovna premica.

   Osnovna časovnica

  • Če želite pokazati napredek, časovno premico ali zaporedje korakov v opravilu, procesu ali poteku dela, kliknite Proces s poudarkom.

   Proces poudarka

  • Če želite prikazati časovno premico s slikami ali fotografijami, kliknite Neprekinjen seznam slik. Krožne oblike so zasnovane tako, da so v njih slike.

   Neprekinjen seznam slik

Opomba: Postavitev slike SmartArt lahko spremenite tako, da v razdelku Orodja za SmartArt na zavihku Oblikovanje kliknete možnost postavitve v skupini Postavitve. Ko pokažete na možnost postavitve, se slika SmartArt spremeni tako, da se prikaže predogled z novo postavitvijo.

Če želite hitro dodati vrhunsko oblikovan videz in dodelati sliko SmartArt, lahko spremenite barve ali uporabite slog za časovno premico. Dodate lahko tudi učinke, kot so žarenje, mehki robovi in 3D-učinki. Z Microsoft PowerPoint 2010 lahko tudi animirate časovno premico.

Za vnose v sliki SmartArt lahko uporabite barvne kombinacije, ki so izpeljane iz Barve teme.

 1. Kliknite grafiko SmartArt, katere barvo želite spremeniti.

 2. Pod možnostjo Orodja za SmartArt na zavihku Načrt v skupini Slogi SmartArt kliknite Spremeni barve.

  Spreminjanje barve grafike SmartArt.

  Če zavihka Orodja za SmartArt ali Načrt nista prikazana, preverite, ali ste izbrali grafiko SmartArt.

 3. Kliknite želeno barvno kombinacijo.

Namig: Ko postavite kazalec na sličico, si lahko ogledate, kako barve vplivajo na grafiko SmartArt.

 1. V sliki SmartArt z desno tipko miške kliknite obrobo vnosa, ki jo želite spremeniti, in nato še Oblikovanje oblike.

 2. Če želite spremeniti barvo obrobe vnosa, kliknite barva črte, kliknite barva Slika gumba in nato kliknite želeno barvo.

 3. Če želite spremeniti slog obrobe vnosa, kliknite Slog črte, nato pa izberite želeni slog črte.

 1. Kliknite sliko SmartArt, ki jo želite spremeniti.

 2. Z desno tipko miške kliknite obrobo vnosa, nato pa še Oblikovanje oblike.

 3. Kliknite Polnilo, nato pa še Enobarvno polnilo.

 4. Kliknite barva Slika gumba in nato kliknite želeno barvo.

Če želite spremeniti ozadje barve, ki ni v Barve teme, kliknite več barvin nato kliknite želeno barvo na zavihku standardno ali pa na zavihku po meri premešamo svojo barvo. Barve in barve po meri na zavihku Standard niso posodobljene, če pozneje spremenite dokument tema.

Če želite določiti, koliko lahko vidite skozi barvo ozadja, premaknite drsnik za Prosojnost ali pa vnesite številko v polje poleg drsnika. Odstotke prosojnosti lahko spreminjate od 0 % (popolnoma neprosojno, privzeta nastavitev) do 100 % (popolnoma prosojno).

Slog SmartArt je kombinacija različnih učinkov, na primer sloga črt, poševnih robov ali učinka 3D, ki jih lahko uporabite za vnose v sliki SmartArt za ustvarjanje edinstvenega in dodelanega videza.

 1. Kliknite sliko SmartArt, ki jo želite spremeniti.

 2. Pod možnostjo Orodja za SmartArt na zavihku Načrt v skupini Slogi SmartArt kliknite želeni slog SmartArt.

  Skupina »Slogi SmartArt« na zavihku »Načrt« v razdelku »Orodja za SmartArt«

  Če si želite ogledati več slogov SmartArt, kliknite gumb Več Gumb »Več« .

Opomba: Ko postavite kazalec na sličico, si lahko ogledate, kako slog SmartArt vpliva na grafiko SmartArt.

Glejte tudi

Ustvarjanje časovnice

 1. Na zavihku Vstavljanje v skupini Ilustracije kliknite SmartArt.

  Skupina Ilustracije na traku

 2. V galeriji Izbira slike SmartArt kliknite Proces, nato pa dvokliknite postavitev časovne premice (na primer Osnovna časovna premica).

 3. Če želite vnesti besedilo, naredite nekaj od tega:

  • Kliknite [Besedilo] v podoknu Besedilo nato pa vnesite besedilo.

  • Kopirajte besedilo z drugega mesta ali iz drugega programa, nato v podoknu za besedilo kliknite [besedilo] in prilepite besedilo.

   Opomba: Če podokno za besedilo ni vidno, kliknite kontrolnik.

   Kontrolnik podokna za besedilo

  • Kliknite vnos v sliki SmartArt in nato vnesite besedilo.

   Opomba: Najboljše rezultate boste dosegli, če boste to možnost uporabili takrat, ko boste že dodali vse želene vnose.

Druga opravila na časovni premici

 1. Kliknite sliko SmartArt, v katero želite dodati dodaten vnos.

 2. Kliknite obstoječi vnos, ki je najbližje mestu, kamor želite dodati nov vnos.

 3. Pod možnostjo Orodja za SmartArt na zavihku Načrt v skupini Ustvari grafiko kliknite puščico pod možnostjo Dodaj obliko.

  Dodajanje oblike

  Če zavihka Orodja za SmartArt ali Načrt nista prikazana, preverite, ali ste izbrali grafiko SmartArt.

 4. Naredite nekaj od tega:

  • Če želite vstaviti vnos za izbranim vnosom, kliknite Dodaj obliko za.

  • Če želite vstaviti vnos pred izbrani vnos, kliknite Dodaj obliko pred.

Če želite izbrisati vnos s časovne premice, kliknite vnos, ki ga želite izbrisati, in pritisnite DELETE.

Opombe: 

 • Če želite dodati obliko iz podokna »Besedilo«:

  1. Na ravni oblike postavite kazalec na konec besedila, kamor želite dodati novo obliko.

  2. Pritisnite tipko ENTER in v novo obliko vnesite želeno besedilo.

  3. Če želite dodati polje pomočnika, pritisnite ENTER, ko je polje pomočnika izbrano v podoknu za besedilo.

 • Če želite premakniti vnos, ga kliknite, nato pa povlecite na novo mesto.

 • Če želite premakniti vnos le za malo, pridržite tipko CTRL in pritiskajte tipke s puščicami na tipkovnici.

 1. Z desno tipko miške kliknite časovno premico, ki jo želite spremeniti, in nato še Spremeni postavitev.

 2. Kliknite Proces in nato naredite nekaj od tega:

  • Za preprosto a učinkovito časovno premico kliknite Osnovna časovna premica.

   Osnovna časovnica

  • Če želite pokazati napredek, časovno premico ali zaporedje korakov v opravilu, procesu ali poteku dela, kliknite Proces s poudarkom.

   Proces poudarka

  • Če želite prikazati časovno premico s slikami ali fotografijami, kliknite Neprekinjen seznam slik. Krožne oblike so zasnovane tako, da so v njih slike.

   Neprekinjen seznam slik

Opomba: Postavitev slike SmartArt lahko spremenite tako, da v razdelku Orodja za SmartArt na zavihku Oblikovanje kliknete možnost postavitve v skupini Postavitve. Ko pokažete na možnost postavitve, se slika SmartArt spremeni tako, da se prikaže predogled z novo postavitvijo.

Če želite hitro dodati vrhunsko oblikovan videz in dodelati sliko SmartArt, lahko spremenite barve ali uporabite slog SmartArt za časovno premico. Dodate lahko tudi učinke, kot so žarenje, mehki robovi in 3D-učinki. S predstavitvami programa PowerPoint 2007 lahko časovno premico tudi animirate.

Za vnose v sliki SmartArt lahko uporabite barvne kombinacije, ki so izpeljane iz Barve teme.

 1. Kliknite grafiko SmartArt, katere barvo želite spremeniti.

 2. Pod možnostjo Orodja za SmartArt na zavihku Načrt v skupini Slogi SmartArt kliknite Spremeni barve.

  Orodna vrstica SmartArt – časovna premica

  Če zavihka Orodja za SmartArt ali Načrt nista prikazana, preverite, ali ste izbrali grafiko SmartArt.

 3. Kliknite želeno barvno kombinacijo.

Namig: Ko postavite kazalec na sličico, si lahko ogledate, kako barve vplivajo na grafiko SmartArt.

 1. V sliki SmartArt z desno tipko miške kliknite obrobo vnosa, ki jo želite spremeniti, in nato še Oblikovanje oblike.

 2. Če želite spremeniti barvo obrobe vnosa, kliknite barva črte, kliknite barva Slika gumba in nato kliknite želeno barvo.

 3. Če želite spremeniti slog obrobe vnosa, kliknite Slog črte, nato pa izberite želeni slog črte.

 1. Kliknite sliko SmartArt, ki jo želite spremeniti.

 2. Z desno tipko miške kliknite obrobo vnosa, nato pa še Oblikovanje oblike.

 3. Kliknite Polnilo, nato pa še Enobarvno polnilo.

 4. Kliknite barva Slika gumba in nato kliknite želeno barvo.

Če želite spremeniti ozadje barve, ki ni v Barve teme, kliknite več barvin nato kliknite želeno barvo na zavihku standardno ali pa na zavihku po meri premešamo svojo barvo. Barve in barve po meri na zavihku Standard niso posodobljene, če pozneje spremenite dokument tema.

Če želite določiti, koliko lahko vidite skozi barvo ozadja, premaknite drsnik za Prosojnost ali pa vnesite številko v polje poleg drsnika. Odstotke prosojnosti lahko spreminjate od 0 % (popolnoma neprosojno, privzeta nastavitev) do 100 % (popolnoma prosojno).

Slog SmartArt je kombinacija različnih učinkov, na primer sloga črt, poševnih robov ali učinka 3D, ki jih lahko v grafiki SmartArt uporabite za vnose in tako ustvarite edinstven in dodelan videz.

 1. Kliknite sliko SmartArt, ki jo želite spremeniti.

 2. Pod možnostjo Orodja za SmartArt na zavihku Načrt v skupini Slogi SmartArt kliknite želeni slog SmartArt.

  Orodna vrstica SmartArt – časovna premica

  Če si želite ogledati več slogov SmartArt, kliknite gumb Več Gumb »Več« .

 • Ko postavite kazalec na sličico, si lahko ogledate, kako slog SmartArt vpliva na grafiko SmartArt.

 • Grafiko SmartArt lahko prilagodite tudi tako, da premaknete vnose, spremenite velikost vnosov, dodate polnilo ali učinek in dodate sliko.

Če uporabljate PowerPoint 2007, lahko animirate časovno premico in tako poudarite vsak vnos.

 1. Kliknite časovno premico, ki jo želite animirati.

 2. Na zavihku Animacije v skupini Animacije kliknite Animiraj, nato pa kliknite Drugo za drugim.

  Podoba kartice »Animacije«

Opomba:  Če kopirate časovno premico, za katero je uporabljana animacija, na drug diapozitiv, se kopira tudi animacija.

Glejte tudi

Ustvarjanje časovnice

Ko želite prikazati zaporedje dogodkov, kot so mejniki projekta ali dogodki, lahko uporabite časovno premico grafike SmartArt. Ko ustvarite časovnico, lahko dodate dogodke, premikate dogodke, spremenite postavitve in barve ter uporabite različne sloge.

Sample timeline graphic
 1. Na zavihku Vstavljanje kliknite proces SmartArt > Process.

  Insert Smart Art on the Insert tab
 2. Kliknite osnovna časovna premica ali ena od drugih slik, povezanih s procesom.

  Insert a basic timeline
 3. Kliknite označbe mesta [besedilo] in vnesite podrobnosti o dogodkih.

  Namig:  Odprete lahko tudi podokno za besedilo in vnesete svoje besedilo. Na zavihku načrt SmartArt kliknite podokno z besedilom.

 1. Kliknite obliko na časovni premici.

  click a shape in the timeline
 2. Na zavihku načrt SmartArt kliknite Dodaj oblikoin nato še Dodaj obliko pred ali Dodaj obliko.

  add a shape before or after
 3. Vnesite želeno besedilo.

 1. Na časovni premici kliknite besedilo dogodka, ki ga želite premakniti.

  click the event text to move it earlier or later
 2. Na zavihku načrt SmartArt kliknite Premakni navzgor (levo) ali Premakni navzdol (desno).

  choose the move up or move down commands

 1. Kliknite časovno premico.

 2. Na zavihku načrt SmartArt pokažete na podokno postavitev in kliknite puščico dol.

  Choosing a new layout for timeline
 3. Izberite časovno premico ali sliko SmartArt, povezano s procesom, kot je prikazano v nadaljevanju:

  • Če želite prikazati napredovanje na časovni premici, kliknite Proces poudarka.

   Accent process example
  • Če želite ustvariti časovno premico s slikami ali fotografijami, kliknite Neprekinjen seznam slik. Krožne oblike so zasnovane tako, da so v njih slike.

   Continuous pictures list example

 1. Kliknite časovno premico.

 2. Na zavihku načrt SmartArt kliknite spremeni barvein nato kliknite želeno barvno kombinacijo.

  chage the color scheme of the timeline

Če želite uporabiti kombinacijo učinkov, kot so slog črte, poševni ali 3D-perspektiva, popravite časovni pregled časovnice z uporabo sloga SmartArt.

 1. Kliknite časovno premico.

 2. Na zavihku načrt SmartArt kliknite želeni slog.

  Apply a style to the smart art timeline

Opomba:  Ta stran je bila prevedena z avtomatizacijo in lahko vsebuje slovnične napake ali nepravilnosti. Želimo, da bi bila ta vsebina za vas uporabna. Ali nam lahko sporočite, če so bile te informacije uporabne? Tukaj je referenčni članek v angleščini.

Ali potrebujete dodatno pomoč?

Razširite poznavanje Officea
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×