Ustvarjanje in predstavitev diaprojekcij po meri

V datoteko s predstavitvijo lahko v bistvu označite podmnožico diapozitivov za prikaz tega podnabora določenemu občinstvu. Morda si lahko predstavljate kot seznam predvajanja. PowerPoint imenuje to diaprojekcija po meri.

Ko ustvarite diaprojekcijo po meri v PowerPoint, lahko prilagodite predstavitev za različne ciljne skupine. Uporabite diaprojekcijo po meri, če želite predstaviti le določene diapozitive iz predstavitve ali ustvariti hiperpovezava za skupino diapozitivov v predstavitvi.

Na voljo sta dve vrsti diaprojekcij po meri: osnovna in Hiperpovezava. Osnovna diaprojekcija po meri je ločena predstavitev ali predstavitev z nekaterimi diapozitivi iz izvirnika. Diaprojekcija po meri s hiperpovezavo je hiter način krmarjenja do nekaterih ločenih predstavitev.

Osnovne diaprojekcije po meri

Uporabite osnovno diaprojekcijo po meri, če želite predstaviti podnabor diapozitivov v datoteki predstavitve. Če je v predstavitvi na primer skupno pet diapozitivov, lahko diaprojekcija po meri z imenom» mesto 1 «vsebuje le diapozitive 1, 3 in 5. Druga diaprojekcija po meri z imenom» mesto 2 «lahko vključuje diapozitive 1, 2, 4 in 5. Pri ustvarjanju diaprojekcije po meri za predstavitev lahko vedno zaženete tudi celotno predstavitev v njenem izvirnem zaporedju.

Osnovna diaprojekcija po meri

1 Diapozitivi za mesto 1

2 Diapozitivi za mesto 2

Diaprojekcije po meri s hiperpovezavami

Diaprojekcijo po meri s hiperpovezavo uporabite, če želite razvrstiti vsebino v predstavitvi. Če na primer ustvarite primarno diaprojekcijo po meri o novi organizaciji podjetja, lahko ustvarite diaprojekcijo po meri za vsak oddelek v organizaciji in se povežete s temi diaprojekcijami iz primarne predstavitve.

Diaprojekcijo po meri s hiperpovezavo lahko uporabite tudi, če želite ustvariti diapozitiv s kazalom vsebine. Diapozitiv s kazalom vsebine vam pomaga krmariti do različnih odsekov v predstavitvi, tako da lahko izberete, katere odseke želite občinstvu pokazati ob določenem času.

Diaprojekcije po meri s hiperpovezavami

1 Diapozitiv s hiperpovezavami

2 Diaprojekcija po meri za oddelek A

3 Diaprojekcija po meri za Oddelek B

Ustvarjanje diaprojekcije po meri in predstavitev

 • Katero različico Officea za računalnike s sistemom Windows uporabljate?
 • Novejše različice
 • 2010, 2007

Ustvarjanje osnovne diaprojekcije po meri

 1. Na zavihku Diaprojekcija > Diaprojekcija po meri izberite Diaprojekcije poi meri.

 2. V pogovornem oknu Diaprojekcije po meri kliknite Novo.

  Namig: Če si želite predogledati diaprojekcijo po meri, kliknite ime diaprojekcije v pogovornem oknu Diaprojekcije po meri in nato kliknite Pokaži.

 3. V razdelku Diapozitivi v predstavitvi izberite diapozitive, ki jih želite vključiti v diaprojekcijo po meri, in nato izberite Dodaj.

 4. Če želite spremeniti vrstni red prikaza diapozitivov, v razdelku Diapozitivi v diaprojekciji po meri izberite diapozitiv in nato eno od puščic, da premaknete diapozitiv navzgor ali navzdol po seznamu.

 5. Vnesite ime v polje Ime diaprojekcije in kliknite V redu.

Ustvarjanje diaprojekcije po meri s hiperpovezavami

 1. Na zavihku Diaprojekcija > Diaprojekcija po meri izberite Diaprojekcije poi meri.

 2. V pogovornem oknu Diaprojekcije po meri kliknite Novo.

 3. Pod Diapozitivi v predstavitvi kliknite diapozitive, ki jih želite vključiti v glavno diaprojekcijo po meri, in nato kliknite Dodaj.

  Namig: Če želite spremeniti vrstni red prikaza diapozitivov, v razdelku Diapozitivi v diaprojekciji po meri izberite diapozitiv in nato eno od puščic, da premaknete diapozitiv navzgor ali navzdol po seznamu.

 4. Vnesite ime v polje Ime diaprojekcije in kliknite V redu.

 5. Če želite ustvariti hiperpovezavo do podporne diaprojekcije v predstavitvi, izberite besedilo ali predmet, ki naj predstavlja hiperpovezavo.

 6. Na zavihku Vstavljanje izberite Hiperpovezava.

 7. V pogovornem oknu Dodaj povezavo pod Povezava kliknite Mesto v tem dokumentu.

 8. Naredite nekaj od tega:

  • Če se želite povezati z diaprojekcijo po meri, na seznamu Izberite mesto v dokumentu izberite diaprojekcijo po meri, na katero želite iti, in nato potrdite potrditveno polje Pokaži in vrni.

  • Če se želite povezati z mestom v trenutni predstavitvi, na seznamu Izberite mesto v dokumentu izberite diapozitiv, na katerega želite iti.

Začetek diaprojekcije po meri v PowerPoint

 1. Na zavihku Diaprojekcija v skupini Priprava kliknite Nastavi diaprojekcijo.

 2. V pogovornem oknu Pripravi diaprojekcijo pod Prikaži diapozitive kliknite Diaprojekcija po meri in nato kliknite želeno diaprojekcijo po meri.

 3. Kliknite V redu.

 4. Na zavihku Diaprojekcija v skupini Začni diaprojekcijo kliknite Diaprojekcija po meri in nato Diaprojekcije po meri.

 5. Na seznamu Diaprojekcija po meri izberite diaprojekcijo in nato kliknite Pokaži.

Ustvarjanje osnovne diaprojekcije po meri

 1. Na zavihku Diaprojekcija v skupini Začni diaprojekcijo kliknite puščico ob možnosti diaprojekcija po meriin nato kliknite diaprojekcije pomeri.

 2. V pogovornem oknu diaprojekcije po meri kliknite novo.

 3. Pod Diapozitivi v predstavitvi kliknite diapozitive, ki jih želite vključiti v diaprojekcijo po meri, in nato kliknite Dodaj.

  Namig: Če želite izbrati več zaporednih diapozitivov, kliknite prvi diapozitiv, pritisnite in pridržite tipko SHIFT, nato pa kliknite zadnji diapozitiv, ki ga želite izbrati. Če želite izbrati več nezaporednih diapozitivov, pridržite tipko CTRL, medtem ko klikate posamezne diapozitive, ki jih želite izbrati.

 4. Če želite spremeniti vrstni red prikaza diapozitivov, v razdelku Diapozitivi v diaprojekciji po merikliknite diapozitiv, nato pa kliknite eno od puščic, da premaknete diapozitiv gor ali dol na seznamu.

 5. V polje Ime diaprojekcije vnesite ime in nato kliknite V redu. Če želite ustvariti dodatne diaprojekcije po meri s poljubnimi diapozitivi v predstavitvi, ponovite korake od 1 do 5.

Ustvarjanje diaprojekcije po meri s hiperpovezavami

 1. Na zavihku Diaprojekcija v skupini Začni diaprojekcijo kliknite puščico ob možnosti diaprojekcija po meriin nato kliknite diaprojekcije pomeri.

 2. V pogovornem oknu diaprojekcije po meri kliknite novo.

 3. Pod Diapozitivi v predstavitvi kliknite diapozitive, ki jih želite vključiti v glavno diaprojekcijo po meri, in nato kliknite Dodaj.

  Namig: Če želite izbrati več zaporednih diapozitivov, kliknite prvi diapozitiv, pritisnite in pridržite tipko SHIFT, nato pa kliknite zadnji diapozitiv, ki ga želite izbrati. Če želite izbrati več nezaporednih diapozitivov, pridržite tipko CTRL, medtem ko klikate posamezne diapozitive, ki jih želite izbrati.

 4. Če želite spremeniti vrstni red prikaza diapozitivov, v razdelku Diapozitivi v diaprojekciji po merikliknite diapozitiv, nato pa kliknite eno od puščic, da premaknete diapozitiv gor ali dol na seznamu.

 5. V polje Ime diaprojekcije vnesite ime in nato kliknite V redu. Če želite ustvariti dodatne diaprojekcije po meri s poljubnimi diapozitivi v predstavitvi, ponovite korake od 1 do 5.

 6. Če želite ustvariti hiperpovezavo od glavne diaprojekcije do podporne diaprojekcije, izberite besedilo ali predmet, ki ga želite predstaviti hiperpovezavi.

 7. Na zavihku Vstavljanje v skupini Povezave kliknite Hiperpovezava.

 8. V razdelku Povezava kliknite Mesto v tem dokumentu.

 9. Naredite nekaj od tega:

  • Če se želite povezati z diaprojekcijo po meri, na seznamu Izberite mesto v dokumentu izberite diaprojekcijo po meri, na katero želite iti, in nato potrdite potrditveno polje Pokaži in vrni.

  • Če se želite povezati z mestom v trenutni predstavitvi, na seznamu Izberite mesto v dokumentu izberite diapozitiv, na katerega želite iti.

Začetek diaprojekcije po meri v PowerPoint

 1. Na zavihku Diaprojekcija v skupini Priprava kliknite Nastavi diaprojekcijo.

 2. V pogovornem oknu Pripravi diaprojekcijo pod Prikaži diapozitive kliknite Diaprojekcija po meri in nato kliknite želeno diaprojekcijo po meri.

 3. Kliknite V redu.

 4. Na zavihku Diaprojekcija v skupini Začni diaprojekcijo kliknite Diaprojekcija po meri in nato Diaprojekcije po meri.

 5. Na seznamu Diaprojekcija po meri izberite diaprojekcijo in nato kliknite Pokaži.

 • Katero različico Officea za računalnike Mac uporabljate?
 • Novejše različice
 • 2011

Ustvarjanje diaprojekcije po meri

 1. Odprite predstavitev, ki jo želite uporabiti za ustvarjanje diaprojekcije po meri.

 2. Na zavihku Diaprojekcija kliknite diaprojekcija po meriin nato kliknite diaprojekcija po meri.

  Kliknite Diaprojekcija po meri.

 3. Kliknite +.

 4. Pod Diapozitivi v predstavitvi kliknite diapozitive, ki jih želite vključiti v diaprojekcijo po meri, in nato kliknite Dodaj.

  Namig: Če želite izbrati več diapozitivov, med klikanjem diapozitivov pridržite UKAZ .

 5. Če želite spremeniti vrstni red prikaza diapozitivov, v razdelku Diapozitivi v diaprojekciji po meri kliknite diapozitiv, nato pa Puščica gor za spreminjanje vrstnega reda ali Puščica dol za spreminjanje vrstnega reda za premikanje diapozitiva navzgor ali navzdol po seznamu.

 6. V polje Ime diaprojekcije vnesite ime in nato kliknite V redu. Če želite ustvariti dodatne diaprojekcije po meri s poljubnimi diapozitivi v predstavitvi, ponovite te korake.

  Namig: Če si želite ogledati, kako bo diaprojekcija po meri prikazana v pogledu diaprojekcije, v pogovornem oknu diaprojekcije po meri kliknite ime diaprojekcije in nato kliknite Začni predstavitev.

Povezava do drugih carinskih oddaj

Diaprojekcija po meri s hiperpovezavo je hiter način, če se želite premakniti do drugih diaprojekcije po meri iz glavne predstavitve. Ustvarite lahko tudi diapozitiv z vsebino diapozitiva, iz katerega nato ustvarite povezavo. Če ustvarite predstavitev na tak način, se lahko premaknete iz kazala vsebine do različnih odsekov v predstavitvi, tako da lahko izberete, katere odseke želite pokazati občinstvu ob določenem času. V navodilih v nadaljevanju je razloženo, kako ustvarite eno ali več diaprojekcij po meri in nato dodate hiperpovezavo iz primarne predstavitve v diaprojekcije po meri.

Opomba: Če želite ustvariti hiperpovezavo iz ene predstavitve do popolnoma druge predstavitve, lahko dodate hiperpovezavo do drugega dokumenta. Če želite več informacij, si oglejte Ustvarjanje, urejanje ali odstranjevanje hiperpovezave.

 1. Izberite besedilo ali predmet, ki ga želite prikazati kot hiperpovezavo. Ustvarite lahko tudi kazalo vsebine in hiperpovezavo iz vsakega vnosa besedila kot način za pomikanje po diaprojekciji po meri. To naredite tako, da vstavite nov diapozitiv v predstavitev, vnesete kazalo vsebine in nato ustvarite povezavo iz vsakega vnosa.

 2. Na zavihku Vstavljanje kliknite Dejanje.

  Kliknite »Dejanje«

 3. V pogovornem oknu Nastavitve dejanja izberite, kako želite začeti dejanje, tako da naredite nekaj od tega:

  Če želite začeti dejanje

  Kliknite

  Ko kliknete gumb» dejanje «

  Zavihek Klik miške

  Ko postavite kazalec miške na gumb» dejanje «

  Zavihek» Prelet miške «

 4. Kliknite Hiperpovezava doin nato v pojavnem meniju kliknite diaprojekcija po meri.

 5. V razdelku diaprojekcije po meriizberite diaprojekcijo po meri, do katere želite ustvariti povezavo.

  Če se želite vrniti na diapozitiv, ki ste ga zagnali po diaprojekciji po meri, izberite potrditveno polje Pokaži in Vrni . Ta možnost je koristna, če imate diapozitiv, ki služi kot kazalo vsebine za diaprojekcije po meri.

 6. Kliknite V redu.

  Če želite dodati dodatne povezave na druge diaprojekcije po meri, ponovite te korake.

Predvajanje diaprojekcije po meri

 • Na zavihku Diaprojekcija kliknite diaprojekcija po meriin nato kliknite diaprojekcijo po meri, ki jo želite predvajati.

  Zavihek »Diaprojekcija«, skupina »Začni diaprojekcijo«

  Opomba: Če še niste ustvarili diaprojekcije po meri , kliknite Diaprojekcija po meri,kliknite diaprojekcija po meriin nato še +.

Ustvarjanje diaprojekcije po meri

 1. Odprite predstavitev, ki jo želite uporabiti za ustvarjanje diaprojekcije po meri.

 2. Na zavihku Diaprojekcija v razdelku Predvajanje diaprojekcije kliknite Diaprojekcije po meri, nato pa kliknite Uredi diaprojekcijo po meri.

  Zavihek »Diaprojekcija«, skupina »Začni diaprojekcijo«

 3. Kliknite Novo.

 4. Pod Diapozitivi v predstavitvi kliknite diapozitive, ki jih želite vključiti v diaprojekcijo po meri, in nato kliknite Dodaj.

  Namig: Če želite izbrati več diapozitivov, med klikanjem diapozitivov pridržite UKAZ .

 5. Če želite spremeniti vrstni red prikaza diapozitivov, v razdelku Diapozitivi v diaprojekciji po meri kliknite diapozitiv, nato pa Puščica gor za spreminjanje vrstnega reda ali Puščica dol za spreminjanje vrstnega reda za premikanje diapozitiva navzgor ali navzdol po seznamu.

 6. V polje Ime diaprojekcije vnesite ime in nato kliknite V redu. Če želite ustvariti dodatne diaprojekcije po meri s poljubnimi diapozitivi v predstavitvi, ponovite te korake.

  Namig: Če si želite ogledati, kako bo diaprojekcija po meri prikazana v pogledu diaprojekcije, v pogovornem oknu diaprojekcije po meri kliknite ime diaprojekcije in nato kliknite Pokaži.

Povezava do drugih carinskih oddaj

Diaprojekcija po meri s hiperpovezavo je hiter način, če se želite premakniti do drugih diaprojekcije po meri iz glavne predstavitve. Ustvarite lahko tudi diapozitiv z vsebino diapozitiva, iz katerega nato ustvarite povezavo. Če ustvarite predstavitev na tak način, se lahko premaknete iz kazala vsebine do različnih odsekov v predstavitvi, tako da lahko izberete, katere odseke želite pokazati občinstvu ob določenem času. V navodilih v nadaljevanju je razloženo, kako ustvarite eno ali več diaprojekcij po meri in nato dodate hiperpovezavo iz primarne predstavitve v diaprojekcije po meri.

Opomba: Če želite ustvariti hiperpovezavo iz ene predstavitve do popolnoma druge predstavitve, lahko dodate hiperpovezavo do drugega dokumenta. Če želite več informacij, si oglejte Ustvarjanje, urejanje ali odstranjevanje hiperpovezave.

 1. Če želite ustvariti hiperpovezavo iz glavne predstavitve do podporne diaprojekcije po meri v predstavitvi, izberite besedilo ali predmet, ki naj predstavlja hiperpovezavo. Ustvarite lahko tudi kazalo vsebine in hiperpovezavo iz vsakega vnosa besedila kot način za pomikanje po diaprojekciji po meri. To naredite tako, da vstavite nov diapozitiv v predstavitev, vnesete kazalo vsebine in nato ustvarite povezavo iz vsakega vnosa.

 2. Na zavihku Diaprojekcija v razdelku Priprava kliknite Nastavitve dejanja.

  Zavihek »Diaprojekcija«, skupina »Priprava«

 3. V pogovornem oknu Nastavitve dejanja izberite, kako želite začeti dejanje, tako da naredite nekaj od tega:

  Če želite začeti dejanje

  Kliknite

  Ko kliknete gumb» dejanje «

  Zavihek Klik miške

  Ko postavite kazalec miške na gumb» dejanje «

  Zavihek» Prelet miške «

 4. Kliknite Hiperpovezava doin nato v pojavnem meniju kliknite diaprojekcija po meri.

 5. V razdelku diaprojekcije po meriizberite diaprojekcijo po meri, do katere želite ustvariti povezavo.

  Če se želite vrniti na diapozitiv, ki ste ga zagnali po diaprojekciji po meri, izberite potrditveno polje Pokaži in Vrni . Ta možnost je koristna, če imate diapozitiv, ki služi kot kazalo vsebine za diaprojekcije po meri.

 6. Kliknite V redu.

  Če želite dodati dodatne povezave na druge diaprojekcije po meri, ponovite korake od 1 do 6.

Predvajanje diaprojekcije po meri

 • Na zavihku Diaprojekcija v razdelku Predvajaj diaprojekcijokliknite diaprojekcije po meriin nato kliknite diaprojekcijo po meri, ki jo želite predvajati.

  Zavihek »Diaprojekcija«, skupina »Začni diaprojekcijo«

  Opomba: Če še niste ustvarili diaprojekcije po meri, kliknite Uredi diaprojekcije po meriin nato še novo.

Glejte tudi

Dodajanje, urejanje ali odstranjevanje prehodov med diapozitivi

PowerPoint za splet ne podpira diaprojekcij po meri. Če želite ustvariti diaprojekcijo po meri, morate uporabiti namizno različico PowerPoint.

Opomba:  Ta stran je bila prevedena z avtomatizacijo in lahko vsebuje slovnične napake ali nepravilnosti. Želimo, da bi bila ta vsebina za vas uporabna. Ali nam lahko sporočite, če so bile te informacije uporabne? Tukaj je referenčni članek v angleščini.

Ali potrebujete dodatno pomoč?

Razširite poznavanje Officea
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×