Uvažanje ali povezava s podatki v drugi Accessovi zbirki podatkov

Podatke lahko iz ene Accessove zbirke podatkov prenesete v drugo na več načinov. Najlažje to storite tako, da jih kopirate in prilepite. Če pa jih uvozite in povežete, lahko prenesene podatke in način prenosa teh podatkov v ciljno zbirko podatkov lažje nadzorujete in prilagajate.

V tem članku je razloženo, kako lahko uvozite oz. povežete podatke z drugo Accessovo zbirko podatkov.

Kaj želite narediti?

Razumevanje uvoza in povezovanja s podatki iz druge Accessove zbirke podatkov

Ko uvozite podatke iz druge zbirke podatkov, Access ustvari kopijo podatkov v ciljni zbirki podatkov, ne da bi pri tem spremenil vir. Med postopkom uvoza lahko izberete predmete, ki jih želite kopirati, nadzirate način uvažanja tabel in poizvedb, določite, ali želite uvoziti relacije med tabelami, in mnogo več.

Morda boste želeli na primer uvoziti podatke, da ustvarite tabele, ki so podobne tabelam v drugi zbirki podatkov. Morda boste želeli kopirati celotno tabelo ali le definicije tabele, da se izognete ročnemu ustvarjanju posameznih tabel. Če uvozite le definicijo tabele, pridobite prazno tabelo. Povedano drugače – v ciljno zbirko podatkov so kopirana le polja in lastnosti polj, ne pa tudi podatki v tabeli. Dodatna prednost uvažanja (v primerjavi z načinom kopiranja in lepljenja) je, da lahko poleg samih tabel uvozite tudi relacije med tabelami.

Če želite dodati zapise iz ene zbirke podatkov v obstoječo tabelo v drugi zbirki podatkov, priporočamo, da uvozite zapise v novo tabelo in nato ustvarite poizvedbo za dodajanje. Med postopkom uvoza ne morete dodati zapisov v obstoječo tabelo. Če želite več informacij o poizvedbah za dodajanje, si oglejte članek Dodajanje zapisov v tabelo s poizvedbo za dodajanje.

Morda se boste želeli povezati s podatki v drugi Accessovi zbirki podatkov, če vaša organizacija na primer uporablja več Accessovih zbirk podatkov, kjer morajo imeti podatki v nekaterih tabelah, npr. tabeli »Zaposleni«, omogočeno skupno rabo za različne zbirke podatkov. Namesto da podvojite tabelo v posamezni zbirki podatkov, lahko ohranite tabelo v eni zbirki podatkov in se z njo povežete iz drugih zbirk podatkov. Druga delovna skupina ali oddelek lahko dodaja ali uporablja podatke v vaši zbirki podatkov, vi pa ste še naprej edini, ki upravlja strukturo tabel.

Uvažanje podatkov iz druge Accessove zbirke podatkov

Za postopek uvažanja podatkov veljajo ti splošni koraki:

 • Priprava na uvažanje

 • Zagon čarovnika za uvoz

 • Če želite, shranite nastavitve uvoza kot uvozno specifikacijo za kasnejšo uporabo.

Izvedba posameznega dejanja je razložena v spodnjih korakih.

Priprava na uvažanje

 1. Poiščite izvirno zbirko podatkov in določite predmete, ki jih želite uvoziti.

  Če je izvorna zbirka podatkov datoteka .mdb ali .accdb, lahko uvozite tabele, poizvedbe, obrazce, poročila, makre in module. Če ima izvorna datoteka obliko zapisa .mde ali .accde, lahko uvozite le tabele.

 2. Če prvič uvažate podatke iz Accessove zbirke podatkov, si oglejte uporabne namige v spodnji tabeli.

  Element

  Opis

  Več predmetov

  Z enim uvažanjem lahko uvozite več predmetov.

  Nov predmet

  Vsak uvoz ustvari nov predmet v ciljni zbirki podatkov. Z uvažanjem ne morete prepisati obstoječega predmeta ali dodati zapise v obstoječo tabelo.

  Uvažanje povezane tabele

  Če je izvorna tabela (npr. tabela »Zaposleni1« v zbirki podatkov »Prodaja«) dejansko povezana tabela (tabela, ki je povezana s tabelo »Zaposleni« v zbirki podatkov »Plačilna lista«), postopek uvažanja zamenja postopek povezovanja. Ko je postopek dokončan, se prikaže povezana tabela (imenovana na primer »Zaposleni1«), ki je povezana z izvorno tabelo (tabelo »Zaposleni« v zbirki podatkov »Plačilna lista«).

  Preskakovanje polj in zapisov

  Ko uvažate podatke iz tabele ali poizvedbe, ne morete preskočiti določenih polj ali zapisov. Če ne želite uvoziti nobenih zapisov v tabeli, lahko uvozite le definicijo tabele.

  Relacije

  Uvozite lahko tudi relacije med izvornimi tabelami.

  Definicija tabele

  Uvozite lahko celotno tabelo ali samo definicijo tabele. Ko uvozite le definicijo, Access ustvari tabelo z enakimi polji, vendar brez podatkov.

  Polja za iskanje

  Če polje v izvorni tabeli poišče vrednosti v drugi tabeli ali poizvedbi, morate uvoziti povezano tabelo ali poizvedbo, če želite prikazati vrednosti za iskanje v ciljnem polju. Če ne uvozite povezane tabele ali poizvedbe, bodo v ciljnem polju prikazani samo ID-ji za iskanje.

  Poizvedbe

  Poizvedbo lahko uvozite kot poizvedbo ali tabelo. Če uvozite poizvedbo kot poizvedbo, morate uvoziti temeljne tabele.

 3. Zaprite izvorno zbirko podatkov. Zagotovite, da noben uporabnik nima odprte zbirke v izključnem načinu.

 4. Odprite ciljno zbirko podatkov. Prepričajte se, da zbirka podatkov ni samo za branje in da imate potrebna dovoljenja za dodajanje predmetov in podatkov v zbirko podatkov.

  Če je izvorna zbirka podatkov zaščitena z geslom, ste pozvani k vnosu gesla vsakič, ko jo uporabljate kot vir za uvažanje.

  Opomba: Če želite uvoziti podatke v novo zbirko podatkov, ustvarite prazno zbirko podatkov, ki ne vsebuje tabel, obrazcev ali poročil, preden zaženete postopek uvažanja.

  Uvoz ne prepiše in ne spremeni obstoječih tabel ali predmetov. Če predmet z istim imenom, kot je izvorni predmet, že obstaja v ciljni zbirki podatkov, Access doda številko (1, 2, 3 in tako naprej) imenu uvoženega predmeta. Če na primer uvozite tabelo »Zadeve« v zbirko podatkov, ki že ima tabelo z imenom »Zadeve«, bo uvožena tabela poimenovana »Zadeve1«. Če je ime »Zadeve1« že v uporabi, bo nova tabela poimenovana »Zadeve2« in tako naprej.

  Če želite dodati zapise iz izvorne tabele v tabelo v ciljni zbirki podatkov, morate uporabiti poizvedbo za dodajanje, namesto da zaženete postopek uvažanja. Če želite več informacij o poizvedbah za dodajanje, si oglejte članek Dodajanje zapisov v tabelo s poizvedbo za dodajanje.

Uvažanje podatkov

 1. Mesto čarovnika za uvoz se rahlo razlikuje glede na različico Accessa. Izberite korake, ki ustrezajo vaši različici Accessa:

  • Če uporabljate najnovejšo različico naročnine na Microsoft 365 različico Accessa, na zavihku zunanji podatki v skupini uvoz & povezavo kliknite nov vir podatkov > iz zbirke podatkov > Access.

  • Če uporabljate Access 2016, Access 2013 ali Access 2010, na zavihku Zunanji podatki v skupini Uvozi in poveži kliknite Access.

 2. Odpre se čarovnik za uvoz in povezavo Pridobi zunanje podatke – Accessova zbirka podatkov.

  Posnetek zaslona čarovnik za uvoz Accessove zbirke podatkov – zunanji podatki.

 3. V polje z besedilom Ime datoteke vnesite ime izvorne zbirke podatkov ali kliknite Prebrskaj za prikaz pogovornega okna Odpiranje datoteke.

 4. Izberite Uvozite tabele, poizvedbe, obrazce, poročila, makre in module v trenutno zbirko podatkov in kliknite V redu.

  Odpre se pogovorno okno Uvozi predmete.

  Izbira predmetov za uvoz v pogovornem oknu »Uvoz predmetov«

 5. V pogovornem oknu Uvozi predmete na zavihku Tabele izberite tabele, ki jih želite uvoziti. Če želite uvoziti poizvedbe, kliknite zavihek Poizvedbe in izberite poizvedbe, ki jih želite uvoziti.

  Če želite izbrani predmet preklicati, znova kliknite predmet.

 6. Kliknite Možnosti, če želite določiti dodatne nastavitve.

  V spodnji tabeli je opisano, kako posamezna možnost vpliva na rezultate operacije.

  Element

  Opis

  Potrditveno polje Relacije

  Potrdite, da uvozite relacije med izbranimi tabelami.

  Potrditveno polje Meniji in orodne vrstice

  Potrdite, da uvozite vse menije in orodne vrstice po meri, ki obstajajo v izvorni zbirki podatkov. Meniji in orodne vrstice so prikazani v zavihku z imenom Dodatki.

  Potrditveno polje Uvoz/izvoz specifikacij

  Potrdite, da uvozite morebitne shranjene uvozne ali izvozne specifikacije, ki obstajajo v izvorni zbirki podatkov.

  Potrditveno polje Skupine podokna za krmarjenje

  Potrdite, da uvozite morebitne skupine podokna za krmarjenje, ki obstajajo v izvorni zbirki podatkov.

  Izbirni gumb Definicija in podatki

  Potrdite, da uvozite strukturo in podatke za vse izbrane tabele.

  Izbirni gumb Samo definicija

  Potrdite, da uvozite samo polja v izbranih tabelah. Izvorni zapisi niso uvoženi.

  Izbirni gumb Kot poizvedbe

  Potrdite, da uvozite izbrane poizvedbe kot poizvedbe. V tem primeru ne pozabite uvoziti vseh temeljnih tabel skupaj s poizvedbami.

  Izbirni gumb Kot tabele

  Potrdite, da uvozite poizvedbe kot tabele. V tem primeru vam ni treba uvoziti temeljnih tabel.

 7. Kliknite V redu, da dokončate postopek.

  Access kopira podatke in prikaže sporočila o napakah, če pride do kakršne koli težave. Če je postopek uvoza podatkov uspešen, lahko na zadnji strani čarovnika shranite podrobnosti postopka kot specifikacijo uvoza za prihodnjo uporabo.

Povezovanje s podatki v drugi Accessovi zbirki podatkov

Povezovanje omogoča povezavo s podatki v drugi zbirki podatkov brez uvažanja tako, da si lahko ogledate in spremenite najnovejše podatke v izvornih in ciljnih zbirkah podatkov, brez ustvarjanja in ohranjanja dveh kopij enakih podatkov. Povežete se lahko le s tabelami v drugi Accessovi zbirki podatkov. Ne morete se povezati s poizvedbami, obrazci, poročili, makri ali moduli.

Ko se povežete s tabelo v Accessovi zbirki podatkov, Access ustvari novo tabelo, imenovano povezana tabela, ki ohrani povezavo z izvornimi zapisi in polji. Če podatke v izvorni zbirki podatkov kakor koli spremenite, so te spremembe prikazane v povezani tabeli v ciljni zbirki podatkov in obratno. Ne morete pa spremeniti strukture povezane tabele v ciljni zbirki podatkov. Povedano drugače – v povezani tabeli ne morete izvajati sprememb, kot so dodajanje oz. brisanje polja ali spreminjanje podatkovnega tipa polja.

Za postopek povezovanja s podatki v drugi Accessovi zbirki podatkov veljajo ti splošni koraki:

 • Priprava na povezovanje

 • Zagon čarovnika za povezovanje

Izvedba posameznega dejanja je razložena v spodnjih korakih.

Priprava na povezovanje tabel v Accessovi zbirki podatkov

 1. Poiščite izvorno zbirko podatkov.

  Oblika zapisa datoteke je lahko MDB, MDE, ACCDB ali ACCDE. Če je izvorna zbirka podatkov zaščitena z geslom, boste pozvani k vnosu gesla med postopkom povezovanja.

 2. Izberite tabele, s katerimi se želite povezati. Povežete se lahko s tabelami, ne morete pa se povezati s poizvedbami, obrazci, poročili, makri ali moduli. Če se prvič povezujete s tabelami v drugi Accessovi zbirki podatkov, si oglejte uporabne namige v spodnji tabeli.

  Element

  Opis

  Več predmetov

  V enem postopku povezovanja lahko ustvarite povezave do več tabel. Za vsako izvorno tabelo je ustvarjena povezana tabela.

  Povezane tabele kot vir

  Ne morete se povezati s tabelo, ki je že povezana tabela v izvorni zbirki podatkov.

  Če je na primer tabela »Zaposleni1«, s katero se želite povezati v zbirki podatkov »Prodaja«, dejansko povezana tabela, ki je povezana s tabelo »Zaposleni« v zbirki podatkov »Plačilna lista«, ne morete uporabiti tabele »Zaposleni1« v zbirki podatkov »Prodaja« kot izvorno tabelo. Namesto tega se povežite neposredno s tabelo »Zaposleni« v zbirki podatkov »Plačilna lista«.

  Nova ali obstoječa tabela

  Vsako povezovanje ustvari novo povezano tabelo za posamezno izvorno tabelo. S postopkom povezovanja ne morete prepisati obstoječe tabele ali ji dodati vsebino.

  Relacije

  Če izberete več izvornih tabel, se relacije med tabelami samodejno prenesejo v ciljno zbirko podatkov. Relacij v ciljni zbirki podatkov ne morete spremeniti ali izbrisati.

  Polja za iskanje

  Če polje v izvorni tabeli poišče vrednosti v drugi tabeli, se morate povezati s povezano tabelo, če želite prikazati vrednosti za iskanje v ciljnem polju. Če se ne povežete s povezano tabelo, bodo v ciljnem polju prikazani samo ID-ji za iskanje.

 3. Zaprite izvorno zbirko podatkov. Prepričajte se, da noben drug uporabnik nima odprte zbirke podatkov v izključnem načinu.

 4. Odprite ciljno zbirko podatkov. Prepričajte se, da ciljna zbirka podatkov ni samo za branje in da imate potrebna dovoljenja za dodajanje predmetov in podatkov v zbirko podatkov.

  Opomba: Če želite ustvariti povezave v novi zbirki podatkov, ustvarite prazno zbirko podatkov (ki ne vsebuje tabel, obrazcev ali poročil), preden začnete izvajati postopek povezovanja.

  Postopek povezovanja ne prepiše in ne spremeni obstoječih tabel ali predmetov. Če predmet z istim imenom, kot je izvorni predmet, že obstaja v ciljni zbirki podatkov, Access doda številko (1, 2, 3 in tako naprej) imenu povezane tabele. Če se na primer povežete s tabelo »Zadeve« iz zbirke podatkov, ki že ima tabelo z imenom »Zadeve«, bo povezana tabela poimenovana »Zadeve1«. Če je ime »Zadeve1« že v uporabi, bo nova tabela poimenovana »Zadeve2« in tako naprej.

  Če želite dodati zapise iz izvorne tabele v tabelo v ciljni zbirki podatkov, morate uporabiti poizvedbo za dodajanje, namesto da zaženete postopek povezovanja.

  Če želite več informacij o poizvedbah za dodajanje, si oglejte članek Dodajanje zapisov v tabelo s poizvedbo za dodajanje.

Povezovanje s podatki

 1. Mesto čarovnika za ustvarjanje povezave se nekoliko razlikuje glede na različico Accessa. Izberite korake, ki ustrezajo vaši različici Accessa:

  • Če uporabljate najnovejšo različico naročnine na Microsoft 365 različico Accessa, na zavihku zunanji podatki v skupini uvoz & povezavo kliknite nov vir podatkov > iz zbirke podatkov > Access.

  • Če uporabljate Access 2016, Access 2013 ali Access 2010, na zavihku Zunanji podatki v skupini Uvozi in poveži kliknite Access.

 2. Odpre se čarovnik za uvoz in povezavo Pridobi zunanje podatke – Accessova zbirka podatkov.

  Posnetek zaslona čarovnik za uvoz Accessove zbirke podatkov – zunanji podatki.

 3. V polje z besedilom Ime datoteke vnesite ime izvorne zbirke podatkov ali kliknite Prebrskaj za prikaz pogovornega okna Odpiranje datoteke.

 4. Kliknite Vzpostavi povezavo z virom podatkov z ustvarjanjem povezane tabele in nato V redu.

  Odpre se pogovorno okno Poveži tabele.

  Izbira tabele za povezavo v pogovornem oknu »Povezovanje tabel«

 5. V pogovornem oknu Poveži tabele izberite tabele, s katerimi se želite povezati.

  Če želite preklicati izbor, znova kliknite tabelo.

 6. Kliknite V redu, da dokončate postopek.

  Access ustvari povezane tabele.

 7. Odprite povezane tabele v pogledu podatkovnega lista in se prepričajte, da so podatki videti ustrezno.

Kaj moram še vedeti?

Na vrh strani

Ali potrebujete dodatno pomoč?

Razširite svoja znanja
Oglejte si izobraževanje

Vam je bila informacija v pomoč?

Kako ste zadovoljni s kakovostjo prevoda?
Kaj je vplivalo na vašo izkušnjo?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

×