Uvažanje ali povezovanje s podatki v zbirki podatkov strežnika SQL Server

Lahko se povežete s podatki ali jih uvozite iz zbirke podatkov SQL, ki je zelo uspešna upravljana zbirka podatkov, ki se uporablja za kritične aplikacije. Če želite več informacij, glejte strežnik SQL Server 2016.

 • Ko ustvarite povezavo do podatkov, Access ustvari dvosmerno povezavo, ki sinhronizira spremembe podatkov v Accessu in v zbirki podatkov SQL.

 • Ko uvozite podatke, Access ustvari enkratno kopijo teh podatkov, zato spremembe podatkov v Accessu ali v zbirki podatkov SQL niso sinhronizirane.

Pregled postopka povezovanja Accessa s strežnikom SQL Server

Pred začetkom

Ali želite, da vse poteka gladko? Potem se pred povezovanjem ali uvozom pripravite s temi koraki:

 • Poiščite ime strežnika zbirke podatkov SQL Server, poiščite potrebne podatke za povezavo in izberite način preverjanja pristnosti (Windows ali SQL Server). Če želite več informacij o načinih preverjanja pristnosti, preberite Povezovanje s strežnikom (mehanizem zbirke podatkov) in Zavarovanje zbirke podatkov.

 • Izberite tabele ali poglede, do katerih želite ustvariti povezavo ali jih uvoziti, in enolično ovrednotena polja za povezane tabele. V enem koraku lahko ustvarite povezavo do ali uvozite več kot eno tabelo ali pogled.

 • Upoštevajte število stolpcev v posamezni tabeli ali pogledu. Access ne podpira več kot 255 polj v tabeli, zato poveže ali uvozi le prvih 255 stolpcev. Kot nadomestno rešitev lahko ustvarite pogled v zbirki podatkov strežnika SQL Server, prek katerega dostopate do stolpcev izven omejitve.

 • Določite skupno količino podatkov, ki jih boste uvozili. Največja velikost Accessove zbirke podatkov sta dva gigabajta, vendar brez prostora, ki je zahtevan za sistemske predmete. Če so v zbirki podatkov strežnika SQL Server velike tabele, morda ne boste mogli uvoziti vseh v eno samo Accessovo zbirko podatkov. V takšnem primeru priporočamo, da ustvarite povezavo do podatkov, namesto da jih uvozite.

 • Zavarujte Accessovo zbirko podatkov in podatke o povezavi, ki jih vsebuje, tako da uporabite zaupanja vredno mesto in geslo za Accessovo zbirko podatkov. To je še posebej pomembno, če se odločite, da boste geslo strežnika SQL Server shranili v Accessu.

 • Imejte v mislih dodajanje novih odnosov. Access na koncu uvoza ne ustvari samodejno odnosov med povezanimi tabelami. Odnose med novimi in obstoječimi tabelami lahko ustvarite ročno v oknu »Odnosi«. Če želite več informacij, preberite Kaj je okno z odnosi? in Ustvarjanje, urejanje ali brisanje odnosa.

1. faza: začetek

 1. Izberite Zunanji podatki > Nov vir podatkov > Iz zbirke podatkov > Iz strežnika SQL Server.

 2. V pogovornem oknu Pridobi zunanje podatke – zbirka podatkov ODBC naredite nekaj od tega:

  • Če želite uvoziti podatke, izberite Uvozi izvorne podatke v novo tabelo v trenutni zbirki podatkov.

  • Če želite ustvariti povezavo s podatki, izberite Vzpostavi povezavo z virom podatkov z ustvarjanjem povezane tabele.

 3. Izberite V redu.

2. faza: ustvarjanje ali ponovna uporaba datoteke DSN

Datoteko DSN lahko ustvarite ali uporabite obstoječo. Datoteko DSN uporabite, ko želite uporabiti iste podatke o povezavi za druge postopke povezovanja in uvoza ali ko želite omogočiti skupno rabo z drugo aplikacijo, ki tudi uporablja datoteke DSL. Datoteko DSN lahko ustvarite neposredno z uporabo upravitelja podatkovne povezave. Če želite več informacij, preberite Upravljanje virov podatkov ODBC.

Čeprav lahko še vedno uporabljate starejše različice gonilnika SQL ODBC, vam priporočamo uporabo različice 13.1, ki ima veliko izboljšav in podpira nove funkcije strežnika SQL Server 2016. Če želite več informacij, preberite Gonilnik Microsoft ODBC za strežnik SQL Server v sistemu Windows.

 1. Naredite nekaj od tega:

  • Če DSN datoteka, ki jo želite uporabiti, že obstaja, jo izberite s seznama.

   Pogovorno okno »Izberi vir podatkov«

   Morda boste morali znova vnesti geslo – to je odvisno od tega, kateri način preverjanja pristnosti ste izbrali v podatkih o povezavi.

  • Če želite ustvariti novo datoteko DSN:

   1. Izberite Novo .

    Pogovorno okno »Ustvarjanje novega podatkovnega vira«
   2. Izberite Gonilnik ODBC 13 za SQL Server in nato Naprej.

   3. Vnesite ime datoteke DSN ali kliknite Prebrskaj, če želite ustvariti datoteko na drugem mestu.

 2. Kliknite Naprej, da pregledate povzete podatke, in nato še Dokončaj.

3. faza: uporabite čarovnika za ustvarjanje novega vira podatkov za strežnik SQL Server

V čarovniku za ustvarjanje novega vira podatkov v strežniku SQL Server naredite to:

 1. Na prvi strani vnesite podatke za identifikacijo:

  • V polje Opis lahko po želji vnesete podatke o datoteki DSN.

  • V polje Strežnik vnesite ime strežnika SQL Server. Ne kliknite puščice dol.

 2. Na drugi strani izberite enega od teh načinov preverjanja pristnosti:

  • Z integriranim preverjanjem pristnosti sistema Windows    Vzpostavite povezavo prek uporabniškega računa sistema Windows. Po želji vnesite glavno ime storitve (SPN). Če želite več informacij, preberite Glavna imena storitve (SPN-ji) v odjemalskih povezavah (ODBC).

  • Preverjanje pristnosti strežnika SQL Server...    Vzpostavite povezavo s poverilnicami, ki so nastavljene v zbirki podatkov, in sicer tako, da vnesete prijavni ID in geslo.

 3. Na tretji in četrti strani izberite različne možnosti, s katerimi prilagodite povezavo. Če želite več informacij o teh možnostih, preberite Gonilnik Microsoft ODBC za strežnik SQL Server.

 4. Na zaslonu se prikaže potrditev nastavitev. Izberite Preskusi vir podatkov, da potrdite povezavo.

 5. Morda se boste morali prijaviti v zbirko podatkov. V pogovornem oknu Račun v strežniku SQL Server vnesite prijavni ID in geslo. Če želite spremeniti dodatne nastavitve, izberite Možnosti.

Stopnja 4: Izberite tabele in poglede, ki jih želite povezati ali uvoziti

 1. V pogovornem oknu Povezovanje tabel ali Uvoz predmetov v razdelku Tabele izberite vsako tabelo ali pogled, ki ga želite povezati ali uvoziti, in nato kliknite V redu.

  Seznam tabel, ki jih lahko povežete ali uvozite
 2. Pri postopku povezovanja se odločite, ali boste izbrali možnost Shrani geslo.

  Varnost    Če izberete to možnost, vam ni treba vnesti poverilnic vsakič, ko odprete Access in dostopate do podatkov. Toda pri tem se v Accessovo zbirko podatkov shrani nešifrirano geslo, kar pomeni, da lahko uporabniško ime in geslo vidijo vsi, ki imajo dostop do izvirne vsebine. Če izberete to možnost, vam priporočamo, da Accessovo zbirko podatkov shranite na zaupanja vrednem mestu in ustvarite geslo zanjo. Če želite več informacij, preberite Ali je zbirka podatkov vredna zaupanja in Šifriranje zbirke podatkov z geslom zbirke podatkov.

  Opomba    Če se odločite, da ne boste shranili gesla, nato pa si premislite, morate izbrisati in znova ustvariti povezano tabelo, nato pa izberite Shrani geslo.

5. faza: ustvarjanje specifikacij in opravil (le za uvoz)

 • V pogovornem oknu Pridobi zunanje podatke – zbirka podatkov ODBC lahko shranite korake uvoza kot specifikacijo in ustvarite Outlookovo opravilo ter tako avtomatizirate redno izvajanje uvoza. Če želite več informacij, preberite Shranite podrobnosti uvoza in izvoza kot specifikacijo.

Rezultati

Ko se postopek povezovanja ali uvoza dokonča, se v podoknu za krmarjenje prikažejo tabele z istim imenom, kot ga ima tabela ali pogled v strežniku SQL Server, ter imenom lastnika. Če je na primer ime v strežniku SQL dbo.Izdelek, je ime v Accessu dbo_Izdelek. Če to ime že obstaja, Access novemu imenu tabele doda »1« – na primer dbo_Izdelek1. Če ime dbo_Izdelek1 že obstaja, Access ustvari dbo_Izdelek2 in tako naprej. Vendar lahko tabele tudi preimenujete v nekaj, kar si boste lažje zapomnili.

V postopku uvoza Access nikoli ne prepiše tabele v zbirki podatkov. Čeprav podatkov iz strežnika SQL Server ni mogoče neposredno dodati v obstoječo tabelo, lahko ustvarite poizvedbo za dodajanje podatkov, ko uvozite podatke iz podobnih tabel.

Če so stolpci v postopku ustvarjanja povezave samo za branje v tabeli strežnika SQL Server, bodo prav tako samo za branje tudi v Accessu.

Namig    Če si želite ogledati niz povezave, premaknite kazalec miške nad tabelo v podoknu za krmarjenje v Accessu.

Posodabljanje načrta povezane tabele

V povezani tabeli ni mogoče dodajati, brisati ali spreminjati stolpcev ali spreminjati podatkovnih tipov. Če želite spremeniti načrt, to naredite v zbirki podatkov strežnika SQL Server. Če želite spremembe načrta prikazati v Accessu, posodobite povezane tabele:

 1. Izberite Zunanji podatki > Upravitelj povezanih tabel.

 2. Izberite vsako povezano tabelo, ki jo želite posodobiti, izberite V redu in nato Zapri.

Primerjava podatkovnih tipov

Accessovi podatkovni tipi so drugače poimenovani kot podatkovni tipi strežnika SQL Server. Na primer stolpec iz strežnika SQL Server, ki ima podatkovni tip bit, se v Access uvozi ali poveže kot podatkovni tip Da/ne. Če želite več informacij, glejte primerjava podatkovnih tipov Access in SQL Server.

S podatki, ki so shranjeni v strežniku SQL Server, lahko delate tako, da do njih ustvarite povezavo ali pa jih uvozite v Accessovo zbirko podatkov. Če so podatki v skupni rabi z drugimi, je ustvarjanje povezave boljša možnost, ker so podatki shranjeni na osrednjem mestu, zato si lahko ogledate najnovejše podatke, jih dodajate ali urejate in zaganjate poizvedbe ali poročila v Accessu.

1. korak: Priprava za povezovanje

 1. Poiščite zbirko podatkov strežnika SQL Server, do katerega želite ustvariti povezavo. Če je potrebno, se obrnite na skrbnika zbirke podatkov za podatke o povezavi.

 2. Izberite tabele in poglede, do katerih želite vzpostaviti povezavo v zbirki podatkov strežnika SQL Server. Povezavo lahko vzpostavite do več predmetov hkrati.

Preglejte izborne podatke in upoštevajte naslednje:

 • Access podpira največ 255 polj (stolpcev) v tabeli, zato bo v povezani tabeli le prvih 255 polj predmeta, do katerega vzpostavljate povezavo.

 • Stolpci v tabeli strežnika SQL Server, ki so samo za branje, bodo tudi v Accessu samo za branje.

 1. Če želite ustvariti povezano tabelo v novi zbirki podatkov: kliknite Datoteka > Novo > Prazna namizna zbirka podatkov. Če želite ustvariti povezane tabele v obstoječi Accessovi zbirki podatkov, se prepričajte, da imate zahtevana dovoljenja za dodajanje podatkov v zbirko podatkov.

  Opomba: Povezana tabela, ki je ustvarjena v obstoječi zbirki podatkov programa Access, dobi isto ime kot v izvornem predmetu. Če že imate drugo tabelo z istim imenom, ima ime nove povezane tabele dodano število »1« – na primer »Stiki1«. (Če je ime »Vsebina1« že v uporabi, bo Access ustvaril »Vsebina2« itd.)

2. korak: Povezovanje podatkov

Ko povežete s tabelo ali pogled v zbirki podatkov strežnika SQL Server, Access ustvari novo tabelo (imenovano povezana tabela), ki odraža strukturo in vsebino izvorne tabele. Podatke lahko spremenite v strežniku SQL Server ali v pogledu podatkovnega lista ali pogledu obrazca iz Accessa in spremembe se odražajo v SQL in Accessu. Vse strukturne spremembe povezanih tabel, kot so odstranjevanje ali spreminjanje stolpcev, morajo biti narejene iz strežnika SQL Server in ne Accessa.

 1. Odprite ciljno Accessovo zbirko podatkov.

 2. Na zavihku Zunanji podatki kliknite ODBC zbirka podatkov.

 3. Kliknite Vzpostavi povezavo z virom podatkov z ustvarjanjem povezane tabele > V redu in sledite korakom v čarovniku. V polju Izbira vira podatkov kliknite datoteko na seznamu, če datoteka .dsn, ki jo želite uporabiti, že obstaja.

  Če želite ustvariti novo datoteko .dsn:

  V polju Izbira vira podatkov kliknite Novo> SQL Server > Naslednji.

  1. Vnesite ime za datoteko .dsn ali pa kliknite Prebrskaj.

   Opomba: Če želite shraniti datoteko .dsn, potrebujete dovoljenja za pisanje v mapo.

  2. Kliknite Naprej, da pregledate povzetek, in nato še Dokončaj.

   Sledite navodilom v čarovniku Ustvari nov podatkovni vir za SQL Server.

 4. Kliknite V redu in v razdelku Tabele kliknite vsako tabelo ali pogled, do katerega želite vzpostaviti povezavo, in nato kliknite V redu.

Če se prikaže identifikator Izberi Enolični zapis, to pomeni, da Access ni mogel ugotoviti, katero polje ali polja enolično identificirajo vsako vrstico izvornih podatkov. Izberite polje ali kombinacijo polj, ki so enolična za vsako vrstico, in če niste prepričani, se obrnite na skrbnika zbirke podatkov strežnika SQL Server.

Ko je operacija povezovanja končana, lahko vidite novo povezano tabelo ali tabele v podoknu za krmarjenje.

Uporaba najnovejše strukture predmeta strežnika SQL Server

Ko odprete bodisi povezano tabelo bodisi izvorni predmet, boste videli najnovejše podatke. Če pa so narejene kakršne koli strukturne spremembe predmeta v strežniku SQL Server, boste morali posodobiti povezane tabele, če boste želeli videti te spremembe.

 1. Z desno tipko miške kliknite tabelo v podoknu za krmarjenje in nato v priročnem meniju kliknite Upravitelj povezanih tabel.

 2. Potrdite polje poleg vsake povezane tabele, ki jo želite posodobiti, ali kliknite Izberi vse, da izberete vse povezane tabele.

 3. Kliknite V redu > Zapri.

Opomba: Ker se vrste Accessovih podatkov razlikujejo od vrst podatkov strežnika SQL Server, Access ustvari povezavo do najbolj primerne vrste podatkov za vsak stolpec. V Accessu lahko pregledate dodeljene vrste podatkov, ne morete pa jih spreminjati.

Če želite več informacij, si oglejte možnosti za skupno rabo Accessove namizne zbirke podatkov.

Na vrh strani

Če vaš oddelek ali delovna skupina uporablja Microsoft SQL Server za shranjevanje podatkov, boste morda morali delati z nekaterimi podatki strežnika SQL Server v Accessu.

Podatke iz predmetov v strežniku SQL Server (tabel ali pogledov) lahko v Access prenesete na dva načina – z uvažanjem ali s povezovanjem. Razlika med dvema procesoma je takšna:

 • Ko uvažate podatke, Access ustvari kopijo podatkov strežnika SQL Server in morebitne nadaljnje spremembe, ki so bile narejene v podatkih v Accessovi zbirki podatkov, niso prikazane v zbirki podatkov strežnika SQL Server. Prav tako morebitne poznejše spremembe, ki jih naredite v tabeli ali pogledu strežnika SQL Server, niso prikazane v Accessu.

 • Ko povežete podatke strežnika SQL Server, ustvarite neposredno povezavo do izvornih podatkov, tako da so morebitne poznejše spremembe, narejene v podatkih v Accessu, prikazane v strežniku SQL Server in obratno.

V tem članku je opisano, kako uvozite podatke strežnika SQL Server ali ustvarite povezavo do njih.

Odločite se, ali boste uvozili podatke ali ustvarili povezavo do njih

Primerne situacije za uvažanje

Ponavadi so podatki strežnika SQL Server uvoženi v Accessovo zbirko podatkov zaradi teh razlogov:

 • Podatke strežnika SQL Server želite trajno premakniti v Accessovo zbirko podatkov, ker jih ne potrebujete več v zbirki podatkov strežnika SQL Server. Ko podatke uvozite v Access, jih nato izbrišete iz zbirke podatkov strežnika SQL Server.

 • Oddelek ali delovna skupina uporablja Access, vi pa ste občasno usmerjeni v zbirko podatkov strežnika SQL Server za pridobivanje dodatnih podatkov, ki jih je treba združiti v eno od Accessovih zbirk podatkov.

Ker z uvažanjem podatkov strežnika SQL Server ustvarite kopijo podatkov v Accessovi zbirki podatkov, med uvažanjem določite tabele ali poglede, ki jih želite kopirati.

Primerne situacije za ustvarjanje povezave

Po navadi je povezava do podatkov strežnika SQL Server ustvarjena zaradi teh razlogov:

 • Želite ustvariti neposredno povezavo do izvornih podatkov, ker si želite ogledati in urejati najnovejše informacije tako v zbirki podatkov strežnika SQL Server kot tudi Accessovi zbirki podatkov.

 • Če so v zbirki podatkov strežnika SQL Server številne velike tabele, morda ne boste mogli uvoziti vseh v eno datoteko .accdb. Največja velikost Accessove zbirke podatkov sta dva gigabajta, vendar brez prostora, ki je zahtevan za sistemske predmete.

 • Če želite zaganjati poizvedbe in ustvarjati poročila, ki temeljijo na podatkih iz strežnika SQL Server, ne da bi ustvarjali kopijo podatkov, premislite o ustvarjanju povezave do strežnika SQL Server.

 • Oddelek ali delovna skupina uporablja Access za poročanje in poizvedovanje ter uporablja strežnik SQL Server kot podatkovno shrambo. Posamezne skupine lahko ustvarijo tabele in poglede strežnika SQL Server za centralizirano shranjevanje, vendar je treba te podatke pogosto prenašati v programe za namizne računalnike zaradi združevanja in poročanja. Povezovanje je primerna izbira, ker uporabnikom zbirke podatkov strežnika SQL Server in Accessove zbirke podatkov omogoča dodajanje in posodabljanje podatkov ter ogled najnovejših podatkov in delo z njimi.

 • Ste uporabnik Accessa, ki je pred kratkim začel uporabljati strežnik SQL Server. Več svojih zbirk podatkov ste premaknili v strežnik SQL Server in večina tabel v teh zbirkah podatkov je povezanih tabel. Od zdaj naprej boste namesto ustvarjanja Accessovih tabel ustvarjali tabele in poglede v strežniku SQL Server ter nato do njih ustvarjali povezave iz Accessovih zbirk podatkov.

 • Podatke želite še naprej shranjevati v strežnik SQL Server, želite pa tudi delati z najnovejšimi podatki v Accessu, tako da je mogoče zagnati poizvedbe in natisniti poročila, ki ste jih načrtovali v Accessu.

Na vrh strani

Uvoz podatkov iz strežnika SQL Server

Priprava na uvoz

Med uvažanjem Access ustvari tabelo in nato kopira podatke iz zbirke podatkov strežnika SQL Server v to tabelo. Na koncu uvažanja lahko izberete shranjevanje podrobnosti uvažanja kot specifikacije.

Opomba: Uvozna specifikacija vam pomaga ponoviti uvažanje v prihodnosti, ne da bi pri tem morali vsakič ponoviti vse korake čarovnika za uvoz.

 1. Poiščite zbirko podatkov strežnika SQL Server, ki vsebuje podatke, ki jih želite uvoziti. Za informacije o povezavi se obrnite na skrbnika zbirke podatkov.

 2. Določite tabele ali poglede, ki jih želite uvoziti. Uvozite lahko več predmetov z enim uvažanjem.

 3. Preglejte izvorne podatke in upoštevajte to:

  • Access ne podpira več kot 255 polj v tabeli, zato uvozi le prvih 255 stolpcev.

  • Največja velikost Accessove zbirke podatkov sta dva gigabajta, vendar brez prostora, ki je zahtevan za sistemske predmete. Če so v zbirki podatkov strežnika SQL Server številne velike tabele, morda ne boste mogli uvoziti vseh v eno samo datoteko .accdb. V takšnem primeru priporočamo, da namesto tega premislite o povezovanju podatkov in Accessove zbirke podatkov.

  • Ko je operacija uvoza končana, Access relacij med povezanimi tabelami ne ustvari samodejno. Relacije med različnimi novimi in obstoječimi tabelami morate ustvariti ročno tako, da uporabite možnosti v oknu Relacije. Če želite prikazati okno Relacije:

   • Kliknite Orodja za zbirko podatkov > Relacije.

 4. Poiščite Accessovo zbirko podatkov, v katero želite uvoziti podatke strežnika SQL Server.

  Preverite, ali imate potrebna dovoljenja za dodajanje podatkov v Accessovo zbirko podatkov. Če podatkov ne želite shraniti v nobeno od obstoječih Accessovih zbirk podatkov, ustvarite prazno zbirko podatkov.

 5. V Accessovi zbirki podatkov preglejte tabele, če obstajajo.

  Operacija uvoza ustvari tabelo z istim imenom kot predmet strežnika SQL Server. Če je to ime že v uporabi, Access doda» 1 «v novo ime tabele – na primer Contacts1. (Če je ime »Vsebina1« že v uporabi, bo Access ustvaril »Vsebina2« itd.)

  Opomba: Access nikoli ne prepiše tabele v zbirki podatkov kot del operacije uvoza. Obstoječi tabeli ne morete dodati podatkov strežnika SQL Server.

Uvoz podatkov

 1. Odprite ciljno zbirko podatkov.

  Na zavihku Zunanji podatki v skupini Uvoz in povezava kliknite Zbirka podatkov ODBC.

 2. Kliknite Uvozi izvorne podatke v novo tabelo v trenutni zbirki podatkov in nato kliknite V redu.

 3. V pogovornem oknu Izbira vira podatkov kliknite datoteko na seznamu, če datoteka .dsn, ki jo želite uporabiti, že obstaja.

  Moram ustvariti novo datoteko .dsn

  Opomba: Koraki v tem postopku so lahko nekoliko drugačni, odvisno od programske opreme, nameščene v računalniku.

  1. Če želite ustvariti novo ime vira podatkov (DSN), kliknite Novo.

   Začne se čarovnik za ustvarjanje novega vira podatkov.

  2. V čarovniku na seznamu gonilnikov izberite SQL Server in nato kliknite Naprej.

  3. Vnesite ime datoteke .dsn ali kliknite Prebrskaj, če želite datoteko shraniti na drugem mestu.

   Opomba: Če želite shraniti datoteko .dsn, potrebujete dovoljenja za pisanje v mapo.

  4. Kliknite Naprej, da pregledate povzetek, in nato še Dokončaj, da dokončate čarovnika.

   Prikazano je pogovorno okno Ustvari nov podatkovni vir za SQL Server.

  5. V polje Opis vnesite opis vira podatkov. Ta korak je izbiren.

  6. V razdelku S katerim strežnikom SQL Server se želite povezati? v polju Strežnik vnesite ali izberite ime strežnika SQL Server, do katerega želite ustvariti povezavo, nato pa za nadaljevanje kliknite Naprej.

  7. Morda boste morali pridobiti informacije pri skrbniku zbirke podatkov strežnika SQL Server, na primer o tem, ali naj se uporabi preverjanje pristnosti Microsoft Windows NT ali preverjanje pristnosti strežnika SQL Server. Kliknite Naprej za nadaljevanje.

  8. Če se želite povezati z določeno zbirko podatkov, se prepričajte, da je potrjeno potrditveno polje Privzeto zbirko podatkov zamenjaj z. Nato izberite zbirko podatkov, v kateri želite delati, in kliknite Naprej.

  9. Kliknite Dokončaj.

  10. Preglejte povzetek in nato kliknite Preskus vira podatkov.

  11. Preglejte rezultate preskusa in nato kliknite V redu, da zaprete pogovorno okno.

   Če je bil preskus uspešen, kliknite znova V redu, če pa želite spremeniti nastavitve, kliknite Prekliči.

 4. Če želite zapreti pogovorno okno Izbira vira podatkov, kliknite V redu.

  Access prikaže pogovorno okno Uvozi predmete.

 5. V razdelku Tabele kliknite vsako tabelo ali pogled, ki ga želite uvoziti, nato pa kliknite V redu.

 6. Če je prikazano pogovorno okno Izbira enoličnega identifikatorja zapisa, Access ni mogel določiti, katero polje ali polja enolično identificirajo posamezno vrstico z določenim predmetom. V takšnem primeru izberite polje ali kombinacijo polj, ki je enolična za vsako vrstico, nato pa kliknite V redu. Če niste prepričani, se obrnite na skrbnika zbirke podatkov strežnika SQL Server.

  Access uvozi podatke. Če nameravate operacijo uvoza ponoviti pozneje, lahko shranite korake uvoza kot uvozno specifikacijo in preprosto znova zaženete iste korake uvoza pozneje. Za ustvarjanje opravila morate imeti v računalniku nameščen Microsoft Office Outlook.

 7. Kliknite Zapri v razdelku Shranjevanje korakov uvoza v pogovornem oknu Dobi zunanje podatke – zbirka podatkov ODBC. Acces dokonča operacijo uvoza in prikaže novo tabelo oz. tabele v podoknu za krmarjenje.

Če želite uvoz shraniti kot opravilo, ki ga boste znova uporabili, se pomaknite na naslednji odsek.

Na vrh strani

Povezovanje do podatkov v strežniku SQL Server

Ker so podatki shranjeni v tabelah, ko se povežete s tabelo ali pogledom v zbirki podatkov strežnika SQL Server, Access ustvari novo tabelo (pogosto je znana kot povezana tabela), ki odraža strukturo in vsebino izvornega predmeta. Podatke lahko spremenite v strežniku SQL Server ali v pogledu podatkovnega lista ali pogledu obrazca iz Accessa. Spremembe, ki jih naredite v podatkih na enem mestu, so prikazane v drugi. Če pa želite ustvariti strukturne spremembe, kot je odstranjevanje ali spreminjanje stolpca, morate to narediti v zbirki podatkov strežnika SQL Server ali v Accessovem projektu, ki je povezano s to zbirko podatkov. Med delom v Accessu ne morete dodajati, brisati ali spreminjati polj v povezani tabeli.

Priprava na povezovanje

 1. Poiščite zbirko podatkov strežnika SQL Server, ki vsebuje podatke, do katerih želite ustvariti povezavo. Če potrebujete informacije o povezavi, se obrnite na skrbnika zbirke podatkov.

 2. Identificirajte tabele in poglede, do katerih želite ustvariti povezavo. Povezavo lahko ustvarite do več predmetov z eno operacijo povezovanja.

 3. Preglejte izvorne podatke in upoštevajte to:

  • Access podpira največ 255 polj v tabeli, zato bo v povezani tabeli le prvih 255 polj predmeta, do katerega ustvarjate povezavo.

  • Stolpci, ki so v predmetu v strežniku SQL Server samo za branje, bodo tudi v Accessu samo za branje.

  • V povezani tabeli v Accessu ne boste mogli dodajati, brisati ali spreminjati stolpcev.

 4. Določite Accessovo zbirko podatkov, v kateri želite ustvariti povezane tabele. Preverite, ali imate zahtevana dovoljenja za dodajanje podatkov zbirki podatkov. Če ne želite shraniti podatkov v nobeno od obstoječih zbirk podatkov, ustvarite novo, prazno zbirko podatkov tako, da kliknete zavihek Datoteka in nato na zavihku Novo kliknete Prazna zbirka podatkov.

 5. Preglejte tabele v Accessovi zbirki podatkov. Ko se povežete s tabelo ali pogledom strežnika SQL Server, Access ustvari povezano tabelo z istim imenom kot izvorni predmet. Če je to ime že v uporabi, bo Access dodal» 1 «v novo povezano ime tabele – na primer Contacts1. (Če je ime »Vsebina1« že v uporabi, bo Access ustvaril »Vsebina2« itd.)

 6. Če želite ustvariti povezavo do podatkov, odprite ciljno zbirko podatkov.

 7. Na zavihku Zunanji podatki v skupini Uvoz in povezava kliknite Zbirka podatkov ODBC.

 8. Kliknite Vzpostavi povezavo z virom podatkov z ustvarjanjem povezane tabele in nato kliknite V redu.

 9. V pogovornem oknu Izbira vira podatkov kliknite datoteko .dsn, ki jo želite uporabljati, ali pa kliknite Novo, da ustvarite novo ime vira podatkov (DSN).

 10. V pogovornem oknu Izbira vira podatkov kliknite datoteko na seznamu, če datoteka .dsn, ki jo želite uporabiti, že obstaja.

  Moram ustvariti novo datoteko .dsn

  Opomba: Koraki v tem postopku so lahko nekoliko drugačni, odvisno od programske opreme, nameščene v računalniku.

  1. Če želite ustvariti novo ime vira podatkov (DSN), kliknite Novo.

   Začne se čarovnik za ustvarjanje novega vira podatkov.

  2. V čarovniku na seznamu gonilnikov izberite SQL Server in nato kliknite Naprej.

  3. Vnesite ime datoteke .dsn ali kliknite Prebrskaj, če želite datoteko shraniti na drugem mestu.

   Opomba: Če želite shraniti datoteko .dsn, potrebujete dovoljenja za pisanje v mapo.

  4. Kliknite Naprej, preglejte povzetek in nato kliknite Dokončaj, da dokončate čarovnika za ustvarjanje novega vira podatkov.

   Začne se čarovnik za ustvarjanje novega vira podatkov v strežniku SQL Server.

  5. V čarovniku v polje Opis vnesite opis vira podatkov. Ta korak je izbiren.

  6. V razdelku S katerim strežnikom SQL Server se želite povezati? v polju Strežnik vnesite ali izberite ime računalnika s strežnikom SQL Server, do katerega želite ustvariti povezavo, nato pa za nadaljevanje kliknite Naprej.

  7. Na tej strani čarovnika boste morda morali pridobiti informacije pri skrbniku zbirke podatkov strežnika SQL Server, na primer o tem, ali naj se uporabi preverjanje pristnosti Windows NT ali preverjanje pristnosti strežnika SQL Server. Kliknite Naprej za nadaljevanje.

  8. Na naslednji strani čarovnika boste morda morali pridobiti več informacij pri skrbniku zbirke podatkov strežnika SQL Server. Če se želite povezati z določeno zbirko podatkov, se prepričajte, da je potrjeno potrditveno polje Privzeto zbirko podatkov zamenjaj z, izberite zbirko podatkov strežnika SQL Server, s katero želite delati, in nato kliknite Naprej.

  9. Kliknite Dokončaj. Preglejte povzetek in nato kliknite Preskus vira podatkov.

  10. Preglejte rezultate preskusa in nato kliknite V redu, da zaprete pogovorno okno Preskus vira podatkov ODBC za strežnik SQL Server .

   Če je bil preskus uspešen, znova kliknite V redu, da dokončate čarovnika, ali pa kliknite Prekliči, da se vrnete v čarovnika in spremenite nastavitve.

 11. Kliknite V redu.

  Access prikaže pogovorno okno Poveži tabele.

 12. V razdelku Tabele kliknite vsako tabelo ali pogled, do katerega želite vzpostaviti povezavo, in nato kliknite V redu.

  1. Če je prikazano pogovorno okno Izbira enoličnega identifikatorja zapisa, Access ni mogel določiti, katero polje ali polja enolično identificirajo posamezno vrstico izvornih podatkov. V takšnem primeru izberite polje ali kombinacijo polj, ki je enolična za vsako vrstico, nato pa kliknite V redu. Če niste prepričani, se obrnite na skrbnika zbirke podatkov strežnika SQL Server.

Access zaključi povezovanje in prikaže novo povezano tabelo oz. tabele v podoknu za krmarjenje.

Pomembno: Vsakič ko odprete povezano tabelo ali izvorni predmet, v njem vidite prikazane najnovejše podatke. Vendar strukturne spremembe, narejene v predmetu v strežniku SQL Server, niso samodejno prikazane v povezani tabeli.

Posodobitev povezane tabele z uporabo najnovejše strukture predmeta v strežniku SQL Server

 1. Z desno tipko miške kliknite tabelo v podoknu za krmarjenje in nato v priročnem meniju kliknite Upravitelj povezanih tabel.

 2. Potrdite polje poleg vsake povezane tabele, ki jo želite posodobiti, ali kliknite Izberi vse, da izberete vse povezane tabele.

 3. Kliknite V redu.

  Če je posodobitev uspešna, Access prikaže sporočilo o tem. Sicer prikaže Access sporočilo o napaki.

 4. Kliknite Zapri, da zaprete upravitelja povezanih tabel.

Na vrh strani

Kaj moram še vedeti?

Na vrh strani

Kako Access zaznava podatkovne tipe strežnika SQL Server

Ker se Accessovi podatkovni tipi razlikujejo od podatkovnih tipov strežnika SQL Server, mora Access določiti najustreznejši Accessov podatkovni tip, ki bo uporabljen za vsak stolpec v vsaki tabeli ali pogledu strežnika SQL Server, ki ga uvozite ali do katerega ustvarite povezavo. Na primer stolpec strežnika SQL Server, ki ima podatkovni tip bit, je v Access uvožen ali pa je ustvarjena povezava med njima s podatkovnim tipom Da/ne. Drugi primer: stolpec strežnika SQL Server s podatkovnim tipom nvarchar(255) (ali manjšim) je uvožen ali povezan s podatkovnim tipom Text, toda stolpec s podatkovnim tipom nvarchar(256) (ali večjim) je uvožen kot Accessovo polje Memo. Ko dokončate uvoz ali operacijo povezovanja, lahko tabelo odprete v pogledu »Načrt« in potrdite, katere podatkovne tipe je Access dodelil svojim poljem. Podatkovne tipe polj uvoženih tabel lahko spreminjate. Ne morete pa spreminjati podatkovnih tipov polj v povezanih tabelah, razen s spreminjanjem v zbirko podatkov strežnika SQL Server ali Accessov projekt, ki je povezan s to zbirko podatkov.

V naslednji tabeli so navedeni glavni podatkovni tipi strežnika SQL Server. V drugem in tretjem stolpcu je prikazano, kako Access interpretira posamezni tip.

Podatkovni tip v strežniku SQL Server

Podatkovni tip v Accessu

Velikost polja v Accessu

bigint

Besedilo

255

binary( velikost polja )

Binarno

Enaka kot velikost polja v strežniku SQL Server

bit

Da/Ne

char( velikost polja ), kjer je velikost polja manjša ali enaka 255

Besedilo

Enaka kot velikost polja v strežniku SQL Server

char( velikost polja ), kjer je velikost polja večja od 255

Memo

datetime

Datum/ura

decimal( natančnost , merilo )

Število

Decimalno (Accessovi lastnosti natančnost in merilo se ujemata z natančnostjo in merilom strežnika SQL Server).

plavajoč

Število

Dvojno

slika

Predmet OLE

int

Število

Dolgo celo število

money

Valuta

nchar( velikost polja ), kjer je velikost polja manjša ali enaka 255

Besedilo

Enaka kot velikost polja v strežniku SQL Server

nchar( velikost polja ), kjer je velikost polja večja od 255

Memo

ntext

Memo

numeric( natančnost , merilo )

Število

Decimalno (Accessovi lastnosti natančnost in merilo se ujemata z natančnostjo in merilom strežnika SQL Server).

nvarchar( velikost polja ), kjer je velikost polja manjša ali enaka 255

Besedilo

Enaka kot velikost polja v strežniku SQL Server

nvarchar( velikost polja ), kjer je velikost polja večja od 255

Memo

nvarchar(MAX)

Zapisek

real

Število

Enojno

smalldatetime

Datum/ura

smallint

Število

Celo število

smallmoney

Valuta

sql_variant

Besedilo

255

text

Zapisek

timestamp

Dvojiško

8

tinyint

Število

Bajt

uniqueidentifier

Število

ID replikacije

varbinary

Dvojiško

Enaka kot velikost polja v strežniku SQL Server

varbinary(MAX)

Predmet OLE

varchar( velikost polja ), kjer je velikost polja manjša ali enaka 255

Besedilo

Enaka kot velikost polja v strežniku SQL Server

varchar( velikost polja), kjer je velikost polja večja od 255

Memo

varchar(MAX)

Zapisek

xml

Memo

Na vrh strani

Ali potrebujete dodatno pomoč?

Razširite svoja znanja
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridruži se Microsoftu programa Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Kako ste zadovoljni s kakovostjo prevoda?
Kaj je vplivalo na vašo izkušnjo?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

×