Uvoz podatkov v program Business Contact Manager

Business Contact Manager za Outlook omogoča preprost uvoz poslovnih zapisov, ki so shranjeni v drugih programih, na primer v Excelu ali v mapi Outlookovi mapi »Stiki«.

S čarovnikom za uvoz poslovnih podatkov lahko v Business Contact Manager za Outlook uvozite in prilagodite poslovne zapise o vaših strankah in poslovnih stikih.

V tem članku

Na kaj morate biti pozorni pri uvažanju

Izberite vrsto datoteke za uvoz

Kaj je prilagoditev?

Uvoz datoteke programa Business Contact Manager (.bcm)

Uvoz prilagoditev programa Business Contact Manager (.bcmx)

Uvoz iz drugega programa, z vrsto datoteke .csv; tudi uvoz iz programa Microsoft Excel ali Microsoft Access

Uvoz Microsoft Outlookove mape »Stiki«

Uvoz datoteke programa ACT! ali QuickBooks

Pri nekaterih vrstah datotek vas čarovnik pozove, da izberete datoteko in jo nato uvozi. Pri drugih vrstah datotek morate vnesti ime datoteke za uvoz in določiti, kako naj čarovnik obravnava določene zapise in prilagoditve. Če uvažate Excelovo datoteko ali seznam izdelkov in storitev z vrsto datoteke, ki se imenuje datoteka z vrednostmi, ločenimi z vejico (.csv), vas čarovnik vodi tudi skozi postopek uparjanja stolpcev seznama, ki ga uvažate, z ustreznimi polji v programu Business Contact Manager (npr. cena enote, službeni naslov). Ta postopek se imenuje preslikava.

Na vrh strani

Na kaj morate biti pozorni pri uvažanju

Preden v Business Contact Manager za Outlook uvozite poslovne podatke, upoštevajte to:

 • Pred uvozom datoteke vedno varnostno kopirajte zbirke podatkov, saj tega postopka ni mogoče razveljaviti.

 • Priporočamo vam, da pred uvozom datoteke primerjate njena polja s polji v zapisu kupec ali poslovni stik, nato pa tako spremenite polja v datoteki, da se ujemajo s polji v zapisu programa Business Contact Manager za Outlook. Na primer, morda boste morali ločiti podatke o naslovu v datoteki, ki jo uvažate, da se bodo ujemali s polji službeni naslov, mesto podjetja in država podjetja v programu Business Contact Manager za Outlook.

 • Ko v program Business Contact Manager za Outlook uvažate veliko količino podatkov, okno stanja morda prikazuje napačen napredek v postopku uvoza. Čeprav je okno s stanjem prazno ali pa kaže sporočilo, da se ne odziva, Business Contact Manager za Outlook še vedno uvaža podatke.

 • Business Contact Manager za Outlook podpira le obliko zapisa datoteke Unicode. Druge oblike zapisa datotek, na primer ANSI, niso podprte.

Na vrh strani

Izberite vrsto datoteke za uvoz

V Business Contact Manager za Outlook lahko uvozite več različnih vrst datotek. Kliknite vrsto datoteke, če želite navodila o tem, kako uvoziti to vrsto datoteke.

Vrsta datoteke

Opis

Podatki programa Business Contact Manager za Outlook (.bcm)

Vsi podatki v programu Business Contact Manager za Outlook, vključno z vsemi kupci, poslovnimi stiki, priložnostmi, poslovnimi projekti, projektnimi nalogami in zgodovino komuniciranja. Vključuje tudi prilagoditve, trženjske dejavnosti ter seznam izdelkov in storitev.

Prilagoditve programa Business Contact Manager (.bcmx)

Vključuje postavitve obrazcev po meri, strani in poglede, poročila po meri in predloge projektov.

Opomba: Prilagoditve lahko uvozi samo lastnik zbirke podatkov.

Vrednosti, ločene z vejico (.csv)

Seznam izdelkov in storitev je običajno v obliki zapisa datoteke .csv.

Vključuje podatke v obliki zapisa datoteke z vrednostmi, ločenimi z vejico (.csv). Podatke iz praktično kateregakoli programa lahko shranite v obliki zapisa datoteke .csv, tako da tudi, če oblike zapisa datoteke za program ni na seznamu, podatke lahko shranite v obliko zapisa datoteke .csv in jih nato uvozite v program Business Contact Manager za Outlook.

Excelov delovni zvezek (.xls, .xlsx)

Vključuje podatkovne datoteke v oblikah zapisa za delovni zvezek programa Microsoft Excelov.

Accessova zbirka podatkov (.mdb, .accdb)

Vključuje podatke v oblikah zapisa datoteke programa Microsoft Access.

Outlookove mape s stiki (.pst)

Vključuje stike v obliki zapisa datoteke programa Microsoft Outlook (.pst). Če je zbirka podatkov programa Business Contact Manager v skupni rabi, lahko vsak uporabnik vanj uvozi svoje Outlooke stike.

ACT! (.dbf, .pad)

Nanaša se na podatke, shranjene v oblika zapisa datoteke ACT! Business Contact Manager za Outlook vključuje orodje, ki vam omogoča, da pretvorite podatke v obliki ACT! v podatke v obliki .bcm, preden jih uvozite.

Opombe: Če izberete obliko zapisa datoteke ACT! (.dbf. .pad) ali QuickBooks (.IIF), kliknite Pretvorba podatkov, da pretvorite podatke v obliko zapisa datoteke programa Business Contact Manager (.bcm). Orodje vam pomaga uvoziti te vrste datotek. Sledite navodilom v orodju.

 • Če želite uvoziti podatke, ki so v obliki zapisa datoteke ACT!, morate bit v računalniku nameščen program ACT!

QuickBooks (. IIF)

Uvozite lahko datoteko v obliki zapisa .iif poljubne različice programa QuickBooks. Business Contact Manager za Outlook vključuje orodje, ki vam omogoča, da pretvorite podatke v obliki QuickBooks v podatke v obliki .bcm, preden jih uvozite.

Namig: Če so podatki shranjeni v obliki zapisa datoteke, ki ni navedena v čarovniku Uvoz poslovnih podatkov, shranite podatke v obliki zapisa datoteke z vrednostmi, ločenimi z vejico, in jih nato uvozite v zbirko podatkov programa Business Contact Manager.

Na vrh strani

Kaj je prilagoditev?

Prilagoditev je sprememba, ki ste jih naredili v programu Business Contact Manager za Outlook. Prilagoditve so lahko v različnih oblikah. Ko ustvarite nov zavihek v delovnem prostoru, je to prilagoditev. Ko ustvarite nov obrazec ali dodate in odstranite polja ter razdelke v obstoječih obrazcih, so to prilagoditve. Prilagoditve vključujejo tudi uporabniško določena polja, poročila po meri in predloge poslovnih projektov. Vse, kar vas pripelje onkraj privzetih obrazcev in polj v programu Business Contact Manager za Outlook, je najverjetneje prilagoditev.

Na vrh strani

Več o uvozu prilagoditev

V programu Business Contact Manager za Outlook sta na voljo dve možnosti za uvoz prilagoditev. Eno predstavlja vrsta datoteke .bcm. Ta vrsto datoteke vsebuje ne le zapise poslovnih podatkov, ampak tudi prilagoditve, ki ste jih naredili za zapise, obrazce in poročila. Drugo možnost za uvoz prilagoditev predstavlja vrsta datoteke .bcmx. Ta vrsta datoteke ne vsebuje poslovnih podatkov, ampak le prilagoditve, ki ste jih naredili v programu Business Contact Manager za Outlook. To je uporabno, kadar želite uveljaviti prilagoditve ob podatkih, ki jih že imate, ne da bi podatke prepisali ali dodajali nove.

Ko uvažate prilagoditve, bodisi z datoteko .bcm, bodisi z datoteko .bcmx, boste v ciljni zbirki podatkov prepisali nastavitve s prilagoditvami, ki so shranjene v datoteki. Vendar pa obstajajo izjeme:

 • Če ciljna zbirka podatkov vsebuje prilagoditve, ki ne obstajajo v datoteki .bcmx, na primer novo vrsto zapisa, ki temelji na stranki, se bodo te prilagoditve ohranile.

 • Če datoteka .bcmx vsebuje vrsto polja po meri z relacijo, vendar ustrezni podatkovni tip, na katerega se nanaša, ne obstaja v ciljni zbirki podatkov, polje ne bo dodano v zbirko podatkov.

Na vrh strani

Uvoz datoteke programa Business Contact Manager (.bcm)

Ta vrsto datoteke vsebuje zapise poslovnih podatkov in prilagoditve, ki ste jih naredili za zapise, obrazce in poročila.

 1. Kliknite zavihek Datoteka.

 2. Kliknite zavihek Business Contact Manager in nato gumb Uvoz in izvoz.

 3. Kliknite Uvoz iz datoteke.

  Odpre se čarovnik Uvoz poslovnih podatkov.

 4. Vnesite mesto in ime datoteke .bcm ali kliknite Prebrskaj in poiščite datoteko.

 5. Kliknite Naprej.

  Okno »Izbor možnosti uvoza«

 6. Izberite, kako želite obravnavati podvojene zapise. Na izbiro imate:

  • Ne uvozi podvojenih zapisov. Podvojeni zapisi iz uvožene datoteke se ne uvozijo, obstoječi zapisi ostanejo nespremenjene.

  • Uvozi podvojene zapise kot nove zapise. Podvojeni zapisi iz uvožene datoteke se uvozijo, dobijo novo, s prejšnjim povezano ime, obstoječi zapisi pa ostanejo nespremenjeni.

  • Posodobi obstoječe zapise. Če obstajajo podvojeni zapisi, in ima zapis, ki ga želite uvoziti, različne ali dodatne informacije, se ujemajoči zapis posodobi.

   Okno za uvoz, razdelek z dvojniki

   Do dvojnikov pride, ko je ime zapisa, ki ga želite uvoziti, enako imenu obstoječega zapisa.

 7. Izberite, kako želite obravnavati prilagoditve. Na izbiro imate:

  • Uvoz postavitev po meri (obrazci, strani in pogledi). Postavitev obstoječih obrazcev, strani in pogledov zamenjajo obrazci, strani in pogledi iz datoteke, ki jo uvažate.

  • Iz obstoječe postavitve obrazca ne odstrani nobenega polja. Obrazci, strani in pogledi iz uvožene datoteke ne bodo vplivali na polja, ki so trenutno v uporabi v obstoječi zbirki podatkov. Morebitna nova polja iz uvožene datoteke bodo dodana v obrazce, strani ali poglede.

   Razdelek »Uvoz prilagoditev« v oknu »Uvoz«

 8. Izberite katerikoli dodatni element, ki ga želite vključiti v postopek uvoza. Na izbiro imate:

  • Zgodovina komunikacije

  • Izdelki (in storitve)

  • Poročila po meri

  • Predloge projektov

 9. Kliknite Uvozi.

Na vrh strani

Prilagoditve programa Business Contact Manager (.bcmx)

Prilagoditev je sprememba, ki ste jo naredili v programu Business Contact Manager za Outlook, da ste ga prilagodili svojim potrebam. Datoteka s pripono .bcmx vsebuje le prilagoditve; ne vsebuje poslovnih podatkov, na primer strank, poslovnih stikov ali možnih strank.

 1. Kliknite zavihek Datoteka.

 2. Kliknite zavihek Business Contact Manager in nato gumb Uvoz in izvoz.

 3. Kliknite Uvoz iz datoteke.

  Odpre se čarovnik Uvoz poslovnih podatkov.

 4. Vnesite mesto in ime datoteke .bcmx ali kliknite Prebrskaj in poiščite datoteko.

  Ime datoteke .bcmx datoteke, ki jo uvažate, se prikaže v oknu Datoteka za uvoz.

 5. Kliknite Uvozi.

  Business Contact Manager za Outlook uvozi vaše podatke. Ko je uvoz končan, lahko pregledate sporočila o uvozu in morebitne napake, zapisane v dnevniški datoteki. Dnevniške datoteke si lahko ogledate tako, da kliknete Ogled dnevnika.

Na vrh strani

Uvoz iz drugega programa, z vrsto datoteke .csv; tudi uvoz iz programa Microsoft Excel ali Microsoft Access

Oblika zapisa datoteke .csv je preprosta, vendar zmogljiva oblika za prenos podatkov iz enega programa v drugega. Številni programi podpirajo datoteke .csv, vključno z Excelom.

Obliko zapisa datoteke .csv lahko uporabite tudi za uvoz seznama izdelkov in storitev. Tak seznam mora biti je strukturirani na točno določen način, da ga lahko uvozite. Če želite več informacij o stvareh, ki jih morate upoštevati pred uvozom seznama izdelkov in storitev, si oglejte Uvoz seznama izdelkov in storitev.

Če imate podatke v Excelovi ali Accessovi datoteki, tudi uporabite ta postopek uvoza podatkov.

V tem razdelku

1. korak: Izberite datoteko .csv, Excelovo ali Accessovo datoteko, ki jo želite uvoziti

2. korak: Preslikajte polja

Uvozite seznam izdelkov in storitev

Uvoz seznama

Odpravljanje napak pri uvažanju datoteke .csv

1. korak: Izberite datoteko .csv, Excelovo ali Accessovo datoteko, ki jo želite uvoziti

 1. Kliknite zavihek Datoteka.

 2. Kliknite zavihek Business Contact Manager in nato gumb Uvoz in izvoz.

 3. Kliknite Uvoz iz datoteke.

  Odpre se čarovnik Uvoz poslovnih podatkov.

 4. Vnesite mesto in ime datoteke .csv, Excelove ali Accessove datoteke ali kliknite Prebrskaj in poiščite datoteko.

  Ime datoteke se prikaže v oknu Datoteka za uvoz.

 5. Kliknite Naprej.

 6. Izberite, kako želite obravnavati podvojene zapise. Na izbiro imate:

  • Ne uvozi podvojenih zapisov. Podvojeni zapisi iz uvožene datoteke se ne uvozijo, obstoječi zapisi ostanejo nespremenjene.

  • Uvozi podvojene zapise kot nove zapise. Podvojeni zapisi iz uvožene datoteke se uvozijo, dobijo novo, s prejšnjim povezano ime, obstoječi zapisi pa ostanejo nespremenjeni. Do dvojnikov pride, ko je ime zapisa, ki ga želite uvoziti, enako imenu obstoječega zapisa.

 7. Kliknite Naprej.

Na vrh strani

2. korak: Preslikajte polja

Zdaj boste uparili naslove stolpcev (polja) datoteke, ki jo uvažate, z ustreznimi polji v programu Business Contact Manager. Ta postopek se imenuje preslikava.

 1. Preslikava .csv, Excelove ali Accessove datoteke.

  • Datoteka .csv    

   Če je potrebno, izberite potrditveno polje datoteke .csv, ki jo želite uvoziti.

  • Excelova datoteka    

   Na seznamu se izpišejo vsi Excelovi listi, ki so vključeni v Excelov delovni zvezek. Izberite potrditveno polje pri vseh listih, ki jih želite uvoziti.

   Če ima Excelov delovni zvezek podatke samo na enem listu (ne glede na to, koliko listov obstaja v datoteki), izberite potrditveno polje samo pri tem listu.

  • Accessova datoteka    

   Pojavi se seznam tabel, ki so vključene v Accessovo zbirko podatkov. Izberite potrditveno polje pri vseh tabelah, ki jih želite uvoziti.

   Če ima Accessova zbirka podatkov podatke samo v eni tabeli (ne glede na to, koliko tabel obstaja v datoteki), izberite potrditveno polje samo pri tej tabeli.

 2. V stolpcu Uvozi kot, kliknite vrsto zapisov, ki jih uvažate, na primer stranka ali poslovni stik.

 3. Kliknite Preslikaj.

  Okno za uvoz polj zemljevida

 4. Če želite preslikati polja, naredite nekaj od tega:

  • Če želite polja preslikati ročno, na seznamu Polja za uvoz(1) povlecite polje, ki ga želite preslikati v polje, ki je na seznamu Polja, ki so na voljo.

  • Če želite, da Business Contact Manager za Outlook samodejno preslika polja, kliknite Samodejna preslikava (2). Če želite nato preveriti preslikavo, se pomikajte po seznamu Polja, ki so na voljo.

  • Če želite preslikati polja, kot ste jih pri prejšnji preslikavi, kliknite Uporabi prejšnjo preslikavo (3).

  • Če želite ustvariti novo polje in vanj preslikati polje iz uvožene datoteke, kliknite Preslikaj v novo polje (4).

 5. Ponavljajte postopek, dokler seznam Polja za uvoz ni prazen.

 6. Če želite spremeniti katero koli od preslikav, naredite nekaj od tega:

  • Če želite spremeniti preslikavo posameznega polja, povlecite preslikano polje s seznama Polja, ki so na voljo nazaj na seznam Polja za uvoz.

  • Če želite počistiti preslikavo, kliknite Počisti preslikavo. Nato poskusite znova preslikati polja.

 7. Ko končate z določanjem preslikave, kliknite V redu, in nato kliknite Uvozi.

  Business Contact Manager za Outlook uvozi vaše podatke. Ko je uvoz končan, lahko pregledate sporočila o uvozu in morebitne napake, zapisane v dnevniški datoteki. Dnevniške datoteke si lahko ogledate tako, da kliknete Ogled dnevnika.

Namig:  Po uvozu Excelove datoteke se lahko zgodi, da se nekatere telefonske številke ne prikažejo. To je znana težava. Poskusite odpreti datoteko v Excelu 2010, nato pa jo z ukazom Shrani kot shranite v obliki zapisa datoteke .csv. Nato lahko datoteko .csv znova uvozite v programu Business Contact Manager za Outlook.

Na vrh strani

Uvozite seznam izdelkov in storitev

Če želite uvoziti seznam izdelkov in storitev, mora seznam ustrezati tem pogojem:

 • Shranjen mora biti v obliki zapisa datoteke .csv. Če lahko seznam izdelkov in storitev odprete v Excelu, ga lahko z ukazom Shrani kot shranite kot datoteko .csv.

 • Vsebovati mora najmanj tri stolpce, razvrščene v predpisanem vrstnem redu.

Organiziranje seznama izdelkov in storitev v pravilne stolpce

Če želite datoteko .csv, sestavljeno iz izdelkov in storitev, pravilno uvoziti, mora datoteka vsebovati najmanj tri stolpce in največ pet, razporejeni pa morajo biti tako:

Razporeditev treh stolpcev

Ime elementa

Opis

Cena enote

Razporeditev štirih stolpcev

Ime elementa

Opis

Cena enote

Količina

Razporeditev petih stolpcev

Ime elementa

Opis

Cena enote

Količina

Strošek enote

Prva vrstica datoteke .csv naj bo glava stolpcev seznama, ne glede na razporeditev, ki ste jo izbrali.

Primer za Excel

Spodaj je seznam dveh elementov, kot je prikazan v Excelu. Sestavljen je iz naslovne vrstice, ki ji sledi vrstica za vsak element.

Ime elementa

Opis

Cena enote

Kolesarska veriga

Titan 48"

56,50

Steklenice vode

Crystal clear blue

11,75

Primer za Beležnico

Če urejate datoteko v urejevalniku za besedilo, na primer v Beležnici (v nasprotju z Microsoft Excelom), ustvarite v datoteki ločeno vrstico za vsak element, ki ga uvažate, in ločite elemente z vejicami, brez presledkov za ali pred vejico.

Ime elementa,Opis,Cena enote
Kolesarska veriga,Titan 48",56.50
Steklenica vode,Crystal clear blue,11.75

Namig:  Če prejmete sporočilo, v katerem je navedeno, da je bilo v vhodni datoteki nepravilno število stolpcev, ste v eno ali več vrstic morda dodali preveč vejic. Če se želite izogniti tej težavi, upoštevajte eno od razporeditev stolpcev, omenjenih prej v članku.

Ne pozabite, da mora biti prva vrstica datoteke .csv glava stolpcev.

Na vrh strani

Uvoz seznama

Ko ste pripravili datoteko .csv, jo lahko uvozite in dodate njene elemente v obstoječe izdelke ali storitve oz. zamenjate obstoječi seznam z na novo uvoženimi elementi.

 1. V podoknu za krmarjenje v razdelku Business Contact Manager kliknite Prodaja.

 2. Na traku na zavihku Osnovno v skupini Prilagodi kliknite Izdelki in storitve.

 3. V pogovornem oknu Izdelkov in storitev kliknite Uvoz.

 4. Vnesite mesto in ime datoteke .csv ali kliknite Prebrskaj in poiščite datoteko.

 5. Izberite eno od teh možnosti:

  • Obstoječi seznam zamenjaj z elementi iz te datoteke. S tem so elementi na seznamu izdelkov in storitev odstranjeni, zamenja pa jih seznam elementov, ki jih uvažate.

  • Elemente iz te datoteke dodaj na obstoječi seznam.

   Pomembno: Uvozov ni mogoče razveljaviti. Priporočamo, da pred nadaljevanjem ustvarite varnostno kopijo podatkov.

 6. Kliknite Uvozi.

 7. Ko je datoteka uvožena, kliknite Zapri.

Na vrh strani

Odpravljanje napak pri uvažanju datoteke .csv

Če je postopek uvoza seznama »izdelki in storitve« prekinjen ali pa se prikažejo sporočila o napakah, je to najbrž zaradi napačno oblikovanih podatkov v datoteki .csv, simbolov valute ali podvojenih elementov na obstoječem seznamu.

Preverjanje oblike zapisa datoteke .csv

Pri uvozu datoteke .csv lahko pride do sporočil o napakah zaradi teh težav z oblikovanjem.

Vzrok

Rešitev

Stolpci nimajo glav.

Vsakemu podatkovnemu tipu dodajte glavo stolpca. Podatke boste preprosteje uvozili tako, da uporabite glavo stolpca, ki je trenutno v zbirki podatkov programa Business Contact Manager.

Oznake ali glave stolpcev niso enolične.

Poiščite podvojene oznake ali glave in jih spremenite v enolične. Če se na primer dve oznaki ali glavi imenujeta »Telefonska številka«, spremenite eno v »Telefonska številka 1«, drugo pa v »Telefonska številka 2«.

V datoteki .csv so nenatisljivi znaki.

Med nenatisljive znake spadajo prehodi v novo vrstico ter prelomi strani ali odsekov. Prepričajte se, ali so vsi izbrisani, nato pa poskusite znova uvoziti datoteko.

Število stolpcev v datoteki, ki jo uvažate, ni pravilno.

Datoteka mora vsebovati najmanj tri stolpce, razporejene v tem vrstnem redu: ime elementa, opis in cena enote.

Na vrh strani

Navodila za ločila in denar

V cenah in količinah izdelka ne sme biti valutnih simbolov ali notranjih ločil, na primer pik ali vejic. cimalno vejico lahko uporabite za valuto. Na primer:

 • Z vsako vrednost, ki je celo število (vključno z valutami), vnesite 10000, na pa z decimalno vejico ali piko.

 • Za cene, ki vključujejo drobiž, vnesite decimalno piko, na primer 10.50, ko je cena deset evrov in petdeset centov.

Ovrednotenje načina obravnave podvojenih zapisov

Sporočilo o napaki pri uvozu izdelkov in storitev se lahko prikaže, če skušate uvoziti elemente, ki so že v programu Business Contact Manager za Outlook, niste pa označili, da naj ti podvojeni elementi prepišejo obstoječe elemente. V sporočilu o napaki v dnevniški datoteki napak je navedeno, da so elementi že v programu Business Contact Manager za Outlook.

Če želite napako odpraviti, znova uvozite nov izdelek ali storitev. V pogovornem oknu Uvoz izdelkov in storitev kliknite Obstoječi seznam zamenjaj z elementi iz te datoteke. Elementi na seznamu, ki ga uvažate, bodo prepisali elemente na trenutnem seznamu izdelkov in storitev.

Razdelek z možnostmi uvoza

Ko znova uvozite seznam, ne bo več prišlo do napake zaradi podvojenih elementov.

Na vrh strani

Uvoz Microsoft Outlookove mape »Stiki«

Business Contact Manager za Outlook lahko preprosto dopolnite s poslovnimi stiki tako, da uvozite Outlookovo mapo »Stiki«.

 1. Kliknite zavihek Datoteka.

 2. Kliknite zavihek Business Contact Manager in nato gumb Uvoz in izvoz.

 3. Kliknite Uvozi Outlookove stike.

  Odpre se čarovnik Uvoz poslovnih podatkov.

 4. Čarovnik kot mapo za uvoz določi vašo privzeto mapo »Stiki«. Če želite uvoziti v drugo mapo »Stiki«, kliknite Prebrskaj. Kliknite mapo »Stiki«, ki jo želite uvoziti, in nato še V redu.

 5. Izberite, kako želite obravnavati podvojene zapise.

  Na izbiro imate:

  • Ne uvozi podvojenih zapisov. Podvojeni zapisi iz uvožene datoteke se ne uvozijo, obstoječi zapisi ostanejo nespremenjene.

  • Uvozi podvojene zapise kot nove zapise. Podvojeni zapisi iz uvožene datoteke se uvozijo, dobijo novo, s prejšnjim povezano ime, obstoječi zapisi pa ostanejo nespremenjeni.

   Do dvojnikov pride, ko je ime zapisa, ki ga želite uvoziti, enako imenu obstoječega zapisa.

 6. Kliknite Uvozi.

Namig: Če želite podatke storitve Pošta Windows Live uvoziti v program Business Contact Manager za Outlook, V Outlook najprej dodajte račun za storitev Pošta Windows Live.

Na vrh strani

Uvoz datoteke programa ACT! ali QuickBooks

Če imate poslovne podatke v programu ACT! ali QuickBooks, jih lahko uvozite v Business Contact Manager za Outlook z orodjem za pretvorbo podatkov in čarovnikom za uvoz poslovnih podatkov. Orodje za pretvorbo podatkov pretvori vaše podatke iz programa ACT! ali QuickBooks v obliko, ki jo Business Contact Manager za Outlook lahko razume.

 1. Kliknite zavihek Datoteka.

 2. Kliknite zavihek Business Contact Manager in nato gumb Uvoz in izvoz.

 3. Kliknite Uvoz iz drugih programov.

 4. V oknu čarovnika Uvoz poslovnih podatkov kliknite Pretvori podatke. Orodje za pretvorbo podatkov se odpre. Kliknite Naprej.

 5. Kliknite različico ACT! ali QuickBooks, nato pa kliknite naprej.

 6. Vnesite mesto in ime datoteke ali kliknite Prebrskaj in poiščite datoteko. Nato kliknite naprej.

 7. Izberite potrditvena polja ob kategorijah podatkov, ki jih želite pretvoriti. Na seznamu cilj izberite vrsto zapisov programa Business Contact Manager za Outlook, v katere želite pretvoriti podatke in nato kliknite naprej.

 8. Izberite uporabniško določena polja, ki jih želite vključiti v pretvarjanje podatkov in nato kliknite naprej.

 9. Če želite izbrati mesto za pretvorjeno datoteko, kliknite Prebrskaj, vnesite ime za datoteko in nato kliknite Shrani. Kliknite Naprej.

 10. Kliknite Naprej. Ko je pretvorba dokončana, zaprite orodje za pretvarjanje podatkov.

 11. Zdaj lahko uvozite pretvorjene podatke, pri čemer upoštevajte postopek, opisan v poglavju Uvoz datoteke programa Business Contact manager (.bcm).

  Namig: Izbor prilagoditev lahko prezrete, saj ne veljajo za pretvorjene podatke.

Razširite poznavanje Officea
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×