Vklop predpomnjenega načina strežnika Exchange

Uporabite Predpomnjeni Exchangeev način za delo z elementi v Microsoft 365 ali nabiralniku strežnika Microsoft Exchange Server , tudi če je omrežna povezava počasna ali ni na voljo. Predpomnjeni Exchangeev način ne morete uporabiti z računom POP ali IMAP. Če je Outlook obtičal v načinu brez povezave, glejte delo brez povezave v Outlooku.

Pomembno: Če uporabljate Outlook z nabiralnikom Microsoft 365, vam priporočamo, da vedno uporabljate predpomnjeni Exchangeev način.

Informacije o predpomnjenem Exchangeevem načinu

Predpomnjeni Exchangeev način vam omogoča boljšo izkušnjo pri uporabi Exchangeevega računa. V tem načinu je kopija nabiralnika shranjena v računalniku. Ta kopija omogoča hiter dostop do podatkov in je pogosto posodobljena s strežnikom, v katerem se izvaja Microsoft Exchange.

Opombe: 

 • Predpomnjeni Exchangeev način je privzet, ko dodate račun za Exchange ali Microsoft 365.

 • Priporočamo, da vedno uporabljate predpomnjeni Exchangeev način z računom za Exchange ali Microsoft 365.

Vklop ali izklop predpomnjenega Exchangeevega načina

 1. Kliknite Datoteka > Nastavitve računa > Nastavitve računa.

  Nastavitve računa v pogledu »Backstage«

 2. Kliknite Exchange ali Microsoft 365 in nato še Spremeni.

  Ukaz »Spremeni« v pogovornem oknu »Nastavitve računa«

 3. V razdelku Nastavitve brez povezave potrdite Uporabi predpomnjeni Exchangeev način.

  Potrditveno polje »Uporabi predpomnjeni Exchangeev način« v pogovornem oknu »Spreminjanje računa«

  (Če ste naročnik Microsoft 365 s polletnimi posodobitvami, v razdelku nastavitve brez povezavepotrdite polje uporabi predpomnjeni Exchangeev način za prenos e-pošte v Outlookovo podatkovno datoteko.

Pogovorno okno za nastavitev računa, stran» nastavitve računa strežnika Exchange «.

4. Zaprite in znova zaženite Outlook.

Če želite izklopiti predpomnjeni Exchangeev način, ponovite korake, a počistite polje Uporabi predpomnjeni Exchangeev način.

Privzeto je 12 mesecev svojega e-poštnega sporočila na voljo brez povezave, vendar lahko nadzirate, koliko e-poštnih sporočil ostane brez povezave.

Na vrh strani

Predpomnjeni način strežnika Exchange in mape v skupni rabi.

Mape v skupni rabi zajemajo javne mape Exchange, SharePointove mape ali Exchangeeve mape druge osebe, če uporabljate Dodeljevanje dostopa. Kadar je predpomnjeni način strežnika Exchange vklopljen, se lokalna kopija map v skupni rabi privzeto prenese v računalnik.

Če želite spremeniti, ali se skupne mape ali javne mape prenesejo, ko je predpomnjeni način strežnika Exchange vklopljen, naredite naslednje:

 1. Kliknite Datoteka > Nastavitve računa > Nastavitve računa.

Nastavitve računa v pogledu »Backstage«

 1. Kliknite račun Exchange in nato kliknite Spremeni > Več nastavitev.

 2. Na zavihku Dodatno v razdelku Nastavitve predpomnjenega Exchangeevega načina potrdite polja ob želenih možnostih.

  Na vrh strani

Zakaj možnost »Predpomnjeni način strežnika Exchange« ni na voljo?

Če možnost »Predpomnjeni način strežnika Exchange« manjka, je lahko vzrok eno ali več od naslednjega:

 • Exchangeev račun ne obstaja v profilu Microsoft Outlooka    Ta funkcija zahteva, da vaš Outlookov profil vsebuje Exchangeev račun. Računa POP3 in IMAP ne moreta uporabiti te funkcije.

 • Skrbnik strežnika Exchange je onemogočil to funkcijo    Skrbniki strežnika Exchange lahko onemogočijo to funkcijo v programu Outlook. Če želite več informacij, se obrnite na skrbnika strežnika Exchange.

 • Nameščene so terminalske storitve družbe Microsoft    Predpomnjeni način strežnika Exchange ni na voljo v računalnikih, na katerih je nameščen strežnik Windows Server, kadar so nameščene terminalske storitve družbe Microsoft.

Na vrh strani

Informacije o predpomnjenem Exchangeevem načinu

Predpomnjeni Exchangeev način vam omogoča boljšo izkušnjo pri uporabi Exchangeevega računa. V tem načinu je kopija nabiralnika shranjena v računalniku. Ta kopija omogoča hiter dostop do podatkov in je pogosto posodobljena s strežnikom, v katerem se izvaja Microsoft Exchange.

Opomba: Predpomnjeni Exchangeev način je privzet, ko dodate Exchangeev račun.

Vklop ali izklop predpomnjenega Exchangeevega načina

 1. Kliknite zavihek Datoteka.

 2. Kliknite Nastavitve računa in nato znova kliknite Nastavitve računa.
  Nastavitve računa v pogledu »Backstage«

 3. Na zavihku E-pošta kliknite Exchangeev račun in nato še Spremeni.

 4. V razdelku Microsoft Exchangeev strežnik potrdite ali počistite potrditveno polje Uporabi predpomnjeni Exchangeev način.
  Potrditveno polje »Uporabi Exchangeev predpomnjeni način«

 5. Zaprite in znova zaženite Microsoft Outlook 2010.

Ko uporabljate predpomnjeni Exchangeev način, lahko e-poštno sporočilo ostane v mapi Odpošlji največ eno minuto do naslednje sinhronizacije s strežnikom, v katerem se izvaja Exchange. Če želite sporočilo poslati takoj, naredite to:

 • Na zavihku Pošlji/Prejmi v skupini Pošlji in prejmi kliknite Pošlji vse.
  Skupina »Pošlji in prejmi« na traku

Na vrh strani

Ročna konfiguracija nastavitev prenosa sporočil

Predpomnjeni Exchangeev način lahko samodejno optimizira prenose podatkov za hitrost povezave s strežnikom, v katerem se izvaja Exchange. Lahko pa ročno spremenite nastavitve prenosa.

 1. Na zavihku Pošlji/Prejmi v skupini Nastavitve kliknite Nastavitve prenosa.
  Ukaz »Nastavitve prenosa«na traku

 2. Izberite eno od teh možnosti:

  • Prenesi celotne elemente      To je privzeta nastavitev. Prenesena so vsa sporočila in priloge.

  • Prenesi glave in nato celotne elemente      Ko so prenesene glave sporočil, se začne prenos teles sporočil in prilog. Če prenašate velike količine elementov, je ta nastavitev uporabna, saj si lahko hitro ogledate glave sporočil in se nato odločite, katero sporočilo boste odprli, ne da bi morali najprej čakati, da se sporočila popolnoma prenesejo.

  • Prenesi glave      Niso prenesena telesa sporočil ali priloge. S tem sta zmanjšana količina prenosa podatkov in čas povezave. Ko odprete element, je nato iz poštnega strežnika prenesen celotni element.

  • Pri počasnih povezavah prenesi le glave      Ko je zaznana počasna povezava, telesa sporočil in priloge niso preneseni. Če ta možnost ni izbrana, tri prejšnje izbire določajo, kaj je preneseno, ne glede na hitrost povezave.

Poleg Exchangeevih map deluje predpomnjeni Exchangeev način z mapami v skupni rabi. Primeri map v skupni rabi vključujejo Exchangeeve mape druge osebe, ko uporabljate možnost »Dodeljevanje dostopa« ali SharePointove mape. Če želite vklopiti ali izklopiti podporo mape v skupni rabi, ko uporabljate predpomnjeni Exchangeev način, naredite to:

 1. Kliknite zavihek Datoteka.

 2. Kliknite Nastavitve računa in nato znova kliknite Nastavitve računa.
  Nastavitve računa v pogledu »Backstage«

 3. Na zavihku E-pošta kliknite Exchangeev račun in nato še Spremeni.

 4. Kliknite Več nastavitev.

 5. Na zavihku Dodatno v razdelku Nastavitve predpomnjenega Exchangeevega načina potrdite potrditvena polja ob želenih možnostih.

Na vrh strani

Zakaj možnost »Predpomnjeni Exchangeev način« ni na voljo?

Če ne morete vklopiti predpomnjenega Exchangeevega načina, lahko velja nekaj od tega:

 • Exchangeev račun ne obstaja v Microsoft Outlookovem profilu     Ta funkcija zahteva, da vaš Outlookov profil vsebuje Exchangeev račun.

 • Skrbnik strežnika Exchange je onemogočil to funkcijo     Skrbniki strežnika Exchange lahko onemogočijo to funkcijo v programu Outlook. Če želite več informacij, se obrnite na skrbnika strežnika Exchange.

 • Nameščene so terminalske storitve družbe Microsoft     Predpomnjeni način strežnika Exchange ni na voljo v računalnikih, na katerih je nameščen strežnik Windows Server, kadar so nameščene terminalske storitve družbe Microsoft.

Na vrh strani

Predpomnjeni Exchangeev način vam omogoča boljšo izkušnjo pri uporabi Microsoft Exchangeevega računa. Kopija nabiralnika je shranjena v računalniku. Kopija omogoča hiter dostop do podatkov in je pogosto posodobljena s poštnim strežnikom.

Opomba: Ta funkcija zahteva, da uporabite račun strežnika Microsoft Exchange Server 2000, Exchange Server 2003 ali Exchange Server 2007. Večina domačih in osebnih računov ne uporablja strežnika Microsoft Exchange. 

Če delate brez povezave po lastni izbiri ali zaradi težave s povezavo, so vam podatki še vedno takoj na voljo, ne glede na to, kje ste. Če povezava med računalnikom in strežnikom, v katerem se izvaja Exchange, ni na voljo, Microsoft Office Outlook 2007 preklopi na možnost Poskus vzpostavljanja povezave ali Povezava je prekinjena. Če je povezava ponovno vzpostavljena, Microsoft Office Outlook 2007 samodejno preklopi nazaj na možnost Povezava je vzpostavljena ali Povezava je vzpostavljena (glave). Vse spremembe, ki jih naredite, ko povezava s strežnikom ni na voljo, so samodejno sinhronizirane, ko je povezava na voljo. Med sinhronizacijo sprememb lahko nadaljujete z delom.

Na vrh strani

Ko so podatki optimizirani za vrsto Exchangeeve povezave, so vrste elementov, ki so sinhronizirani z nabiralnikom strežnika, drugačne. Ko na primer uporabljate hitro povezavo, Office Outlook 2007 kopira glavo, telo in Priloge e-poštnega elementa iz e-poštnega strežnika v računalnik. Ko je izbrana počasnejša povezava, se samodejno prenesejo le glave. Telo in povezane priloge se prenesejo le, ko to zahteva vas, ali kot je potrebno za sinhronizacijo z osebnimi digitalnimi pomočniki (PDA), samodejno arhiviranje in nekaterimi pravili na strani odjemalca. V okolju počasnejše povezave se tudi adresar brez povezave ne posodobi samodejno. Vendar pa imate možnost, da ročno zahtevate posodobitev.

Opomba: Prenos samo glav je funkcija, ki je na voljo, ko vzpostavite povezavo s strežnikom Exchange Server 2003 ali Office Outlook 2007.

Na vrh strani

Predpomnjeni Exchangeev način izkorišča prednosti Outlookove zmogljivosti, da samodejno določi hitrost povezave z Exchangeem in optimizira prenos podatkov za to hitrost. Če je izbrana nastavitev Pri počasnih povezavah prenesi le glave, Outlook preneha samodejno prenašati polne elemente in pušča tudi priloge v strežniku.

Na primer, lahko uporabite prenosnik v pisarni in povezavo vzpostavite z lokalnim omrežjem podjetja z omrežnim kablom. Tako imate dostop do glav in celotnih elementov, vključno s prilogami. Na voljo je hiter dostop do strežnika, v katerem se izvaja Exchange. Če prenosnik izključite iz omrežja LAN, Outlook preklopi na stanje Poskus vzpostavljanja povezave. Še vedno lahko nemoteno delate s podatki. Če povezava tudi nadalje ni na voljo, Outlook preklopi v stanje Brez povezave, pri čemer redno preverja razpoložljivost strežnika. Če imate brezžični dostop, lahko Outlook znova vzpostavi povezavo s strežnikom in preklopi nazaj na stanje Povezava je vzpostavljena. Ni vam treba spremeniti nobene nastavitve ali zagnati Outlook.

Pozneje ta dan uporabite modem za klicni dostop do Exchangeevega računa. Outlook zazna, da je vaša povezava počasna, in se samodejno optimizira za to povezavo tako, da prenese le glave, ne posodablja pa adresarja brez povezave. Izvedene so tudi dodatne optimizacije za zmanjšanje količine podatkov, poslane prek povezave.

Outlook se lahko z zagotavljanjem različnih ravni optimizacije prilagaja spreminjajočim se okoljem za povezave, kot so prekinitev povezave s poslovnim omrežjem LAN, delanje brez povezave in vnovično vzpostavljanje povezave s strežnikom s počasnejšo klicno povezavo. Ko se vrsta Exchangeeve povezave spremeni – LAN, brezžična, mobilna, GPRS in brez povezave – so prehodi nemoteni in vam ni treba nikoli spreminjati nastavitev ali znova zagnati Outlooka.

Opomba: Prenos samo glav je funkcija, ki je na voljo, ko vzpostavite povezavo s strežnikom Exchange Server 2003 ali novejšo različico.

Na vrh strani

Vedno imate možnost, da ročno nastavite delovanje povezave. V nekaterih primerih boste morda želeli nadzorovati delovanje povezave in količino podatkov, poslanih v Exchange in iz nje. Pri uradu, ko imate vzpostavljeno povezavo z lokalnim omrežjem za visoke hitrosti (LAN), je prenos polnih elementov verjetno najboljša možnost. Če se povežete prek storitve, ki jo zaračuna količina podatkov, ki jih pošiljate in prejemate, ki so pogoste s povezavami prek mobilnega omrežja in GPRS, izberite Prenesi glave. Količina podatkov, poslanih prek povezave, je zmanjšana in čas povezave je skrajšan. Nato lahko zahtevate le vse elemente, ki jih potrebujete.

Opomba: Prenos samo glav je funkcija, ki je na voljo, ko vzpostavite povezavo s strežnikom Exchange Server 2003 ali Exchange 2007.

Na vrh strani

 1. V meniju Orodja kliknite Nastavitve računa.

 2. Na zavihku E-pošta kliknite račun strežnika Exchange Server in nato še Spremeni.

 3. V razdelku Microsoft Exchangeev strežnik potrdite potrditveno polje Uporabi predpomnjeni Exchangeev način.

  Če ne morete vklopiti predpomnjenega Exchangeevega načina, lahko velja nekaj od tega:

  • Nimate Exchangeevega e-poštnega računa v Microsoft Outlookovem profilu     Ta funkcija zahteva, da vaš Outlookov profil vsebuje Exchangeev račun.

  • Skrbnik strežnika Exchange je morda onemogočil to funkcijo     Exchangeevi skrbniki imajo možnost, da onemogočijo to funkcijo v Outlooku. Če želite več informacij, se obrnite na Exchangeevega skrbnika. Dodatne informacije za skrbnike so na voljo v kompletu Microsoft Office Resource Kit.

  • Nameščene so Microsoftove terminalske storitve     Predpomnjeni Exchangeev način uporablja datoteko map brez povezave (.ost). Te datoteke ni mogoče uporabljati, če ste namestili Microsoftove terminalske storitve za Microsoft Windows 2000 ali Windows Server 2003. Če namestite odjemalca terminalskih storitev ali odjemalca povezave z oddaljenim namizjem, ne preprečite dostopa do te funkcije.

 4. Zaprite Office Outlook 2007 in ga znova zaženite.

Ko uporabljate predpomnjeni Exchangeev način, lahko sporočilo ostane v mapi Odpošlji največ eno minuto do naslednje sinhronizacije s strežnikom, v katerem se izvaja Exchange. Če želite sporočilo poslati takoj, naredite to:

 • V meniju Orodja pokažite na možnost Pošlji/Prejmi in nato kliknite Pošlji vse.

Opomba: Predpomnjeni Exchangeev način poleg Exchangeevih map deluje z mapami v skupni rabi. Primeri map v skupni rabi vključujejo Exchangeeve mape druge osebe, ko uporabljate možnost »Dodeljevanje dostopa« ali SharePointove mape. Če želite vklopiti ali izklopiti podporo za mapo v skupni rabi, ko uporabljate predpomnjeni Exchangeev način, po koraku 2 v zgornjem postopku kliknite več nastavitevin nato na zavihku dodatno potrdite ali počistite potrditveno polje Prenesi mape v skupni rabi (izključi poštne mape) .

Na vrh strani

 1. V meniju Orodja kliknite Nastavitve računa.

 2. Na zavihku E-pošta kliknite Exchangeev račun in nato še Spremeni.

 3. V razdelku Microsoft Exchangeev strežnik počistite potrditveno polje Uporabi predpomnjeni Exchangeev način.

 4. Zaprite Office Outlook 2007 in ga znova zaženite.

Na vrh strani

Ali potrebujete dodatno pomoč?

Razširite poznavanje Officea
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×