Vrste poročil programa PerformancePoint

Opomba:  Najnovejšo vsebino pomoči v vašem jeziku vam želimo zagotoviti v najkrajšem možnem času. Ta stran je bila prevedena z avtomatizacijo in lahko vsebuje slovnične napake ali nepravilnosti. Naš namen je, da bi bila vsebina za vas uporabna. Ali nam lahko na dnu te strani sporočite, ali so bile informacije za vas uporabne? Tukaj je angleški članek za preprosto referenco.

Storitve PerformancePoint Services v strežniku Microsoft SharePoint Server 2010 omogočajo avtorjem in uporabnikom nadzornih plošč preprost ogled ter uporabo različnih vrst poročil, vključno z analitičnimi grafikoni in mrežami, poročili storitev Excel Services, zemljevidi strategij in številnimi drugimi.

Preberite ta članek, v katerem je predstavljen pregled različnih vrst poročil, ki jih lahko uporabljate na nadzorni plošči za PerformancePoint.

V tem članku

Analitični grafikoni in mreže

Poročila storitev Excel Services

SQL Server Reporting Services poročila

ProClarity strežniških poročil

Spletna stran poročila

Pregledi rezultatov

Zemljevid strategije

Poročila o podrobnostih KPI

Razčlenitveno drevo

Analitični grafikoni in mreže

Analitični grafikoni in mreže omogočajo prikaz informacij v izredno interaktivnih grafikonih in tabelah (imenovanih tudi mreže). Ta poročila uporabnikom nadzornih plošč omogočajo hitro in preprosto raziskovanje zapletenih podatkov, ne da bi jim bilo treba pisati poizvedbe.

Analitični grafikon je lahko podoben paličnemu grafikonu, ki je prikazan na spodnji sliki:

Storitve PerformancePoint Services

Analitični grafikon je lahko podoben tudi tortnemu grafikonu, ki je prikazan na spodnji sliki:

Analitični tortni grafikon programa PerformancePoint

V analitičnih grafikonih in mrežah so uporabljeni podatki, ki so shranjeni v storitvah za poročanje v strežniku SQL Server. V teh poročilih so prikazane informacije, ki so vedno posodobljene, poročila pa so tudi izredno interaktivna. Po navadi lahko v analitičnih grafikonih in mrežah z miško izvajate vsa ta opravila:

 • prikažete informacije na ravni z več ali manj podrobnostmi, da si ogledate nižje ali višje ravni podrobnosti;

 • razvrščate elemente v naraščajočem ali padajočem vrstnem redu;

 • filtrirate prazne vrstice ali stolpce, jih osamite ali odstranite element iz pogleda poročila;

 • uporabite najboljše ali najslabše člane v skupini;

 • uporabite filtre vrednosti, na primer elemente, večje ali manjše od navedenega zneska;

 • zavrtite mrežo ali jo spremenite v analitični grafikon;

 • uporabite dodatna dejanja, določena v kocki »Storitve analize«;

 • prikažete ali skrijete informacije, vključene v grafikon ali mrežo;

 • delate s stranmi s podatki mreže (uporabno, če poizvedba vrne veliko število rezultatov) in

 • zaženete razčlenitveno drevo in si ogledate več informacij o določeni vrednosti poročila.

Če želite podrobnejše informacije o analitični grafikoni in mreže, glejte Preberite več o analitični grafikoni in mreže in ustvariti analitični grafikon ali mrežo z Oblikovalnikom nadzorne plošče za PerformancePoint na spletnem mestu TechNet.

Na vrh strani

Poročila storitev Excel Services

Poročila storitev Excel Services omogočajo prikaz Excelovih preglednic ali elementov, ki so v Excelovem delovnem zvezku, na primer poročila vrtilne tabele in vrtilnega grafikona ali odsek na delovnem listu. Poročilo storitev Excel Services je lahko podobno poročilu na spodnji sliki:

Poročilo storitev Excel Services, prikazano v spletnem gradniku PerformancePoint

V poročilih storitev Excel Services so lahko uporabljeni podatki, ki so shranjeni v storitvah analize, na SharePointovem seznamu, v tabeli v strežniku SQL Server, v Excelovem delovnem zvezku ali v storitvah Excel Services.

Tako kot pregledi rezultatov ter analitični grafikoni ter mreže so tudi poročila storitev Excel Services po navadi izredno interaktivna. Kliknite s tipko miške, če želite prikazati nižje ravni podrobnosti. Ta poročila lahko izvozite v PowerPoint ali Excel in nato za njih uporabite filtre.

Če želite podrobnejše informacije o poročila storitev Excel Services, glejte ustvarjanje poročila storitev Excel Services z Oblikovalnikom nadzorne plošče na spletnem mestu TechNet.

Na vrh strani

Poročila storitev poročanja v strežniku SQL Server

Poročila storitev poročanja v strežniku SQL Server so poročila, objavljena v storitvah poročanja. Poročila storitve poročanja so lahko podobna tabelam ali grafikonom in lahko vključujejo lastne filtre, ki se včasih imenujejo parametri.

Poročila storitev poročanja so po navadi izredno interaktivna. Uporabniki nadzorne plošče lahko glede na konfiguracijo poročil raziskujejo podatke s klikanjem, razvrščanjem in pomikanjem po straneh. Uporabniki lahko tudi:

 • si ogledajo predogled ene ali več strani v poročilu in jih prilagodijo ter natisnejo;

 • uporabijo enega ali več parametrov, ne da bi jim bilo treba znova zagnati poizvedbo v zbirki podatkov; parametri so vgrajeni filtri, značilni za poročilo, in

 • izvozijo podatke kot slikovne datoteke, datoteke programa Adobe PDF, spletne datoteke ali v drugih oblikah zapisa, ki jih Microsoftovi programi prepoznajo.

Če želite podrobnejše informacije o poročila storitev Reporting Services, glejte pregled iz poročila storitev Reporting Services v spletne gradnike PerformancePoint in ustvarite poročila storitev Reporting Services z Oblikovalnikom nadzorne plošče na spletnem mestu TechNet.

Na vrh strani

Poročila strežnika ProClarity Server

Poročila ProClarity Analytics Server Page, imenovana tudi poročila strežnika ProClarity Server, so poročila, ustvarjena s strežnikom ProClarity Professional in nato objavljena v strežnik ProClarity Analytics Server.

Poročila strežnika ProClarity lahko vključujejo različne poglede strežnika ProClarity, tortne, palične in črtne grafikone, mreže ali kombinacijo grafikona ter mreže v enem poročilu. Poročila strežnika ProClarity lahko vključujejo tudi posebne poglede, na primer razčlenitveno drevo, ogled v perspektivi in zemljevid učinkovitosti delovanja.

V poročilih strežnika ProClarity so uporabljeni podatki, ki so shranjeni v storitvah analize. Poročila strežnika ProClarity so izredno interaktivna. Tako kot v analitičnih grafikonih in mrežah lahko tudi v teh poročilih prikažete informacije na ravni z več ali manj podrobnostmi, da si ogledate višje ali nižje podrobnosti, si ogledate posamezne transakcije, ki sestavljajo določeno vrednost, in izvozite poročilo v PowerPoint ali Excel.

Če želite podrobnejše informacije o ProClarity strežniških poročil, glejte pregled ProClarity strežniških poročil, ki so prikazani v spletni gradniki PerformancePoint in ustvarite poročilo ProClarity strežnika z Oblikovalnikom nadzorne plošče na spletnem mestu TechNet.

Na vrh strani

Poročila spletne strani

Poročila spletne strani so polno funkcionalna notranja ali zunanja spletna mesta, prikazana v SharePointovih spletnih gradnikih ob drugih elementih nadzorne plošče. Poročila spletne strani so uporabna za ogled informacij, ki so javno na voljo, ob drugih notranjih poročilih na eni nadzorni plošči.

Denimo, da prodajna skupina v organizaciji, ki ponuja finančne storitve, uporablja nadzorno ploščo, ki vključuje različna poročila, v katerih so prikazani podatki o prodaji in načrtovani prodaji za organizacijo. Prodajna skupina mora ostati na tekočem s trenutnimi dogodki, na primer poznati zadnje novice ali vedeti za spremembe na delniškem trgu. Ta vrsta informacij je po navadi na voljo na zunanjih spletnih mestih in ne v notranjih poročilih. Zunanja spletna mesta je mogoče prikazati na nadzorni plošči ob drugih elementih nadzorne plošče, ki jih uporablja prodajna skupina. Tako si prodajna skupina lahko ogleda vse želene informacije na enem mestu.

Če želite podrobnejše informacije o spletni strani poročila, glejte ustvarjanje poročila spletno stran z Oblikovalnikom nadzorne plošče na spletnem mestu TechNet.

Na vrh strani

Pregledi rezultatov

Pregledi rezultatov so vrsta poročila, v katerem je prikazana učinkovitost delovanja, in sicer glede na primerjavo dejanskih rezultatov s ciljnimi vrednostmi z grafičnimi ikonami, imenovanimi indikatorji. Pregled rezultatov je lahko podoben pregledu rezultatov na spodnji sliki:

Pregled rezultatov programa PerformancePoint, ki ima v stolpcih več kot en KPI

V pregledih rezultatov programa PerformancePoint so lahko uporabljeni podatki, ki so shranjeni v storitvah analize v strežniku SQL Server, na SharePointovem seznamu, v datoteki storitev Excel Services, tabeli v strežniku SQL Server ali na seznamu vrednosti, ki ga ustvari avtor pregleda rezultatov. Poleg tega je preglede rezultatov mogoče uporabljati kot vire podatkov za drugi dve vrsti poročil: zemljevide strategij in poročila o podrobnostih KPI.

Če želite podrobnejše informacije o pregledih rezultatov, si oglejte te vire:

Na vrh strani

Zemljevid strategije

Zemljevidi strategije so Microsoft Visiovi diagrami, ki so povezani s pregledi rezultatov in v katerih je mogoče takoj prikazati različne mere učinkovitosti delovanja v organizaciji. Na zemljevidu strategije so uporabljene oblike Visiovega diagrama, s katerimi je mogoče prikazati razmerja med cilji. Oblike so povezane s KPI-ji (ključnimi kazalniki uspešnosti), ki so v pregledu rezultatov programa PerformancePoint, in barvami, ki prikazujejo uspešnost posameznega cilja glede na KPI-je v pregledu rezultatov.

Zemljevidi strategij so bili razviti na podlagi ogrodja uravnoteženega sistema kazalnikov, ki določa učinkovitost delovanja v organizaciji s štirimi vidiki:

 • Finančni načrt, ki po navadi vključuje metriko, na primer prihodek, stroški in dobiček.

 • Uporabniške perspektive, ki po navadi vključuje metriko, na primer stranka šteje, tržni delež in število pritožbe.

 • Notranja obdelava perspektive, ki po navadi vključuje metriko, kot so čas, da trg novih izdelkov, storitev napako mere in mere nadzoruje kakovost.

 • Učenje in rast perspektive, ki po navadi vključuje metriko, kot so zaposleni promet mere, število novih zaposlenih in najem podatkov.

Če imate pregled rezultatov in zemljevid strategije, ki na eni strani nadzorne plošče uporabljata iste štiri vidike, opisane zgoraj, imate uravnoteženi sistem kazalnikov. Vendar pa so na nadzornih ploščah lahko prikazane tudi druge vrste zemljevidov strategij.

Če želite podrobnejše informacije o zemljevidih strategije, glejte več o strategija zgradbe in ustvarite zemljevid strategije z Oblikovalnikom nadzorne plošče za PerformancePoint na spletnem mestu TechNet.

Na vrh strani

Poročila o podrobnostih KPI

Poročila o podrobnostih KPI so uporabljeni v povezavi z pregledih rezultatov na nadzorni plošči. Poročila o podrobnostih KPI so uporabljeni za prikaz dodatnih informacij o KPI-ji in druge elemente, ki so v pregled rezultatov. Poročilo o podrobnostih KPI lahko podoben pregledu rezultatov na spodnji sliki:

V poročilu o podrobnostih KPI so dodatne informacije o vrednostih v pregledu rezultatov programa PerformancePoint

Ko kliknete celico v pregledu rezultatov, osvežite poročilo o podrobnostih KPI in prikažete informacije, kot so načini izračuna in določanja področja, uporabljeni za posamezen KPI.

Poročilo o podrobnostih KPI je treba povezati s pregledom rezultatov na nadzorni plošči. To pomeni, da poročila o podrobnostih KPI ni mogoče uporabljati na nadzorni plošči, če na isti strani nadzorne plošče ni ustreznega pregleda rezultatov.

Poročilo o podrobnostih KPI za razliko od večine drugih vrst poročil na nadzorni plošči ni interaktivno. Poročilo o podrobnostih KPI se osveži samodejno in prikaže informacije za določeno celico v pregledu rezultatov, vendar pa ne morete klikniti elementov v njem, da bi prikazali višje ali nižje ravni informacij, ali uporabiti filtrov v tem poročilu.

Poročila o podrobnostih KPI so uporabna za razumevanje, kako je izmerjena učinkovitost delovanja in katere vrste indikatorjev so uporabljene v pregledu rezultatov.

Če želite podrobnejše informacije o poročila o podrobnostih KPI, glejte ustvarjanje poročila o podrobnostih KPI z Oblikovalnikom nadzorne plošče na spletnem mestu TechNet.

Na vrh strani

Razčlenitveno drevo

Razčlenitveno drevo je pogled, ki jo lahko odprete iz vrednosti v določenih pregledov rezultatov in analitični grafikoni in mreže. Če želite več informacij, glejte več o razčlenitveno drevo.

Na vrh strani

Ali potrebujete dodatno pomoč?

Razširite poznavanje Officea
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×