We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.

Zaščita z geslom v OneNotu je zasnovana za pomoč pri zaščiti zapiskov pred radovedneži. Ne glede na to, ali uporabljate OneNote za šolske zapiske, zapisnike na sestankih v službi, osebni dnevnik ali spletni dnevnik doma ali pa za osebne informacije o sebi in svojih prijateljih ter družinskih članih, so gesla zelo pomembna pri nadziranju dostopa do takšnih zapiskov.

Zasebne zapiske lahko zaščitite tako, da odsek OneNotovega zvezka zaščitite z geslom. Ko je odsek zaščiten z geslom, so vse njegove strani zaklenjene, dokler ne vnesete pravilnega gesla.

 1. Z desno tipko miške kliknite zavihek odseka, ki ga želite zaščititi, in nato izberite Zaščiti ta odsek z geslom.

  Posnetek zaslona, kako lahko zaščitite območje v programu OneNote 2016 z geslom.

 2. V podoknu opravil Zaščita z geslom izberite Nastavi geslo.

 3. V pogovorno okno Zaščita z geslom v polje Vnos gesla vnesite želeno geslo.

 4. Geslo potrdite tako, da ga znova vnesete v polje Potrditev gesla in kliknete V redu.

Opomba: Geslo izberite previdno. Če pozabite geslo, nihče ne bo mogel odkleniti vaših zapiskov (niti Microsoftova tehnična podpora).

Zaklepanje zaščitenih odsekov v zvezku

Če ste več odsekom v zvezku dodali geslo, jih lahko vse hkrati zaklenete.

 1. Z desno tipko miške kliknite enega od zaščitenih (vendar trenutno odklenjenih) zavihkov odseka in nato izberite Ta odsek zaščiti z geslom.

 2. V podoknu opravil Zaščita z geslom izberite Zakleni vse.

Spreminjanje gesla za zaščiteni odsek

 1. Z desno tipko miške kliknite zavihek odseka, za katerega želite spremeniti geslo, in nato kliknite Zaščiti ta odsek z geslom.

 2. V podoknu opravil Zaščita z geslom izberite Spremeni geslo. (Če ta možnost ni na voljo, odsek nima gesla.)

 3. V pogovornem oknu Spremeni geslo v polje Staro geslo vnesite trenutno geslo.

 4. V polje Vnesite novo geslo vnesite novo geslo.

 5. Geslo potrdite tako, da ga vnesete v polje Potrditev gesla in kliknete V redu.

Odstranjevanje gesla za zaščiten odsek

 1. Z desno tipko miške kliknite zavihek odseka, za katerega želite odstraniti geslo, in nato kliknite Zaščiti ta odsek z geslom.

 2. V podoknu opravil Zaščita z geslom izberite Odstrani geslo. (Če ta možnost ni na voljo, odsek nima gesla.)

 3. V pogovornem oknu Odstrani geslo vnesite trenutno geslo in kliknite V redu.

Na vrh strani

Nastavljanje možnosti zaščite z geslom

Razdelki, zaščiteni z geslom, ki ste jih odklenili, se bodo znova samodejno zaklenili, če v njih ne delate. Ta čas lahko prilagodite, poleg tega pa lahko nastavite tudi druge možnosti zaščite razdelkov z geslom.

 1. Izberite Datoteka > Možnosti.

 2. V pogovornem oknu OneNotove možnosti izberite Dodatno.

 3. V desnem polju Gesla naredite nekaj od tega:

  • Če želite odseke zvezka po poteku navedenega časa zakleniti, izberite Zakleni z geslom zaščitene razdelke, ko z njimi nisem delal naslednje časovno obdobje in izberite želeno obdobje.

  • Če želite odseke zvezka zakleniti takoj, ko končate delo v njih, izberite Zakleni z geslom zaščitene odseke takoj, ko se premaknem stran od njih.

  • Če želite, da bodo z gesli zaščiteni odseki začasno na voljo za druge programe, izberite Omogoči dodatnim programom dostop do odsekov, zaščitenih z geslom, ko so ti odklenjeni.

 4. Če želite uporabiti nastavitve, kliknite V redu.

Nekaj pomembnih opomb o geslih

 • Z gesli je mogoče zaščititi le odseke zvezka, vendar ne celotnih zvezkov.

 • Gesla razlikujejo med velikimi in malimi črkami. Pri ustvarjanju ali vnašanju gesla se prepričajte, da je tipka Caps Lock izklopljena.

 • OneNote uporablja šifriranje za zaščito odsekov, ki so zaščiteni z geslom. Če pozabite geslo, ne bo mogel nihče odkleniti zapiskov (niti Microsoftova tehnična podpora). Zato bodite pazljivi pri izbiri in spreminjanju gesel za zaščito odsekov zvezkov.

 • Odseki, zaščiteni z geslom, niso vključeni v iskanje po zvezkih. Če želite v iskanje vključiti z geslom zaščiteni odsek, morate odsek najprej odkleniti.

 • Oznake zapiskov, uporabljene na straneh v zaščitenih odsekih, niso vključene v povzetku oznake zapiska, razen če zaščitenega odseka ne odklenete.

Na vrh strani

V tem članku

Zakaj uporabljati gesla v OneNotu?

Najpogostejši scenariji uporabe gesla za pomoč pri nadziranju dostopa do informacij v zapiskih vključujejo naslednje:

Zasebnost posameznika    Vaši zapiski lahko vsebujejo namenske odseke ali mape z osebnimi podatki, kot so domači naslov, telefonske številke, EMŠO, številke računov za debetne in kreditne kartice, poverilnice za spletna mesta in podobne podatke. V času, ko se število kraj identitete povečuje, je tvegano pustiti takšne vrste podatkov nezaščitene. OneNote šifrira zaščitene odseke, s čimer zavaruje vaše osebne podatke.

Prilagodljiva varnost    Če uporabljate OneNote za beleženje dogajanja v šoli, službi in doma, boste verjetno želeli ustvariti ločene odseke za vsako od teh področij. Odvisno od tega, kako nameravate takšne podatke deliti z drugimi, lahko vsakemu odseku dodelite svoje geslo.

Varna mobilnost    V nasprotju z geslom za računalnik, ki nadzira dostop do računalnika, ne zaščiti pa posameznih datotek, ki so v njem shranjene, zaščita z geslom v OneNotu velja za datoteko z zvezkom. Vaši odseki v zvezku so zaščiteni, tudi če je datoteka z zvezkom kopirana v drug računalnik ali datotečni strežnik ali če je bil vaš prenosnik ali tablični računalnik ukraden.

Na vrh strani

Uporaba ali odstranjevanje zaščite z geslom

Zaščita odseka z geslom

Če želite preprečiti nepooblaščen dostop do vaših zapiskov, lahko določene odseke v zvezku zaščitite z geslom.

 1. Kliknite zavihek odseka, ki ga želite zaščititi z geslom.

 2. V meniju Datoteka kliknite Ta odsek zaščiti z geslom.

 3. V podoknu opravil Zaščita z geslom kliknite Nastavi geslo.

 4. V pogovorno okno Zaščita z geslom v polje Vnos gesla vnesite želeno geslo.

 5. Geslo potrdite tako, da ga vnesete v polje Potrditev gesla in kliknete V redu.

Med delom v odseku, ki je v zvezku zaščiten z geslom, ta v obdobju, ki ga lahko določite, ostane zaklenjen. Če želite povečati varnost, lahko nastavite možnost, da se zaščiteni odseki zaklenejo takoj, ko jih zapustite ali ko zaprete OneNote. Če je zaščiten odsek zaklenjen, za prikaz in urejanje tega odseka potrebujete pravilno geslo. Gesla za dostop do odsekov v zvezku zlahka spremenite ali odstranite.

Pomembno: 

 • Uporabljajte zapletena gesla, ki so sestavljena iz velikih in malih črk, številk in simbolov. Šibka gesla niso sestavljena iz teh elementov. Primer zapletenega gesla: Y6dh!et5. Primer šibkega gesla: Hiša27. Gesla naj bodo sestavljena iz 8 ali več znakov. Geslo s 14 ali več znaki je še boljše.

 • Geslo si morate obvezno zapomniti. Če ga pozabite, ga Microsoft ne more pridobiti. Gesla, ki si jih zabeležite, shranite na varno mesto, ki je ločeno od informacij, ki so zaščitene z geslom.

 • Gesla razlikujejo med velikimi in malimi črkami. Ko geslo vnašate prvič, zagotovite, da je tipka CAPS LOCK izklopljena.

 • Dostop do odsekov z gesli postane omejen, ko preteče obdobje nedejavnosti, ki ga lahko določite, ali ko zaprete OneNote.

 • Odseki, zaščiteni z gesli, niso vključeni v iskanje po zvezkih. Če želite z geslom zaščiten odsek vključiti v iskanje po zvezku, pred iskanjem zapiskov odsek odklenite.

 • Oznake zapiskov, uporabljene na straneh v zaščitenih odsekih, niso vključene v povzetku oznake zapiska, če zaščitenega odseka ne odklenete.

 • Dostop do odsekov, zaščitenih z geslom, ni omogočen drugim med sejo v skupni rabi v živo, tudi če je odsek med sejo odklenjen. Če želite vključiti zaščiten odsek v sejo skupne rabe v živo, morate najprej odstraniti zaščito odseka z geslom in nato začeti ali se pridružiti seji v skupni rabi v živo.

 • Video- in zvočni posnetki so v zvezku hranjeni kot ločene datoteke in jih ni mogoče zaščititi z geslom.

Na vrh strani

Spreminjanje gesla za odsek

Če je bilo geslo poljubnega odseka v zvezku zlorabljeno ali če želite občasno spremeniti vsa svoja gesla zaradi dodatne zaščite, lahko zlahka spremenite obstoječe geslo za kateri koli osek v svojem zvezku.

 1. Kliknite zavihek odseka, za katerega želite spremeniti geslo.

 2. V meniju Datoteka kliknite Ta odsek zaščiti z geslom.

 3. V podoknu opravil Zaščita z geslom kliknite Spremeni geslo.

  Opomba: Če ta možnost ni na voljo, pomeni, da izbrani odsek ni zaščiten z geslom.

 4. V pogovornem oknu Spremeni geslo v polje Staro geslo vnesite trenutno geslo.

 5. V polje Vnesite novo geslo vnesite novo izbrano geslo.

 6. Geslo potrdite tako, da ga vnesete v polje Potrditev gesla in kliknete V redu.

Na vrh strani

Odstranjevanje gesla za odsek

 1. Kliknite zavihek odseka, za katerega želite odstraniti geslo.

 2. V meniju Datoteka kliknite Ta odsek zaščiti z geslom.

 3. V podoknu opravil Zaščita z geslom kliknite Odstrani geslo.

  Opomba: Če ta možnost ni na voljo, pomeni, da izbrani odsek ni zaščiten z geslom.

 4. V pogovornem oknu Odstrani geslo vnesite trenutno geslo in kliknite V redu.

Zaklepanje vseh odsekov, zaščitenih z geslom, hkrati

Vse odseke, ki so v vašem zvezku zaščiteni z geslom, lahko zaklenete istočasno.

 1. V meniju Datoteka kliknite Ta odsek zaščiti z geslom.

 2. V podoknu opravil Zaščita z geslom kliknite Zakleni vse.

Namig: Vse z geslom zaščitene odseke v zvezku lahko hitro zaklenete tako, da pritisnete CTRL+ALT+L.

Na vrh strani

Nastavljanje možnosti zaščite z geslom

Ko v zvezku odklenete odseke, zaščitene z geslom, so ti odseki v OneNote še vedno na voljo v obdobju, preden jih znova zaklenete. To obdobje lahko opredelite in nastavite možnosti po meri za zaščito z geslom.

 1. V meniju Orodja kliknite Možnosti.

 2. Na seznamu Kategorija kliknite Gesla.

 3. V razdelku Gesla naredite nekaj od tega:

  • Če želite odseke zvezka po poteku navedenega časa zakleniti, potrdite potrditveno polje Zakleni z geslom zaščitene odseke, če z njimi nisem delal navedeno časovno obdobje in na seznamu kliknite želeno količino časa.

  • Če želite odseke zvezka zakleniti takoj, ko ne delate več z njimi, potrdite potrditveno polje Zakleni z geslom zaščitene odseke takoj, ko se premaknem stran od njih.

  • Če želite, da bodo zapiski v odsekih, zaščitenih z gesli, začasno na voljo za druge aplikacije, potrdite potrditveno polje Omogoči dodatnim aplikacijam dostop do odsekov, zaščitenih z geslom, ko so ti odklenjeni.

Na vrh strani

Ali potrebujete dodatno pomoč?

Razširite svoja znanja
Oglejte si izobraževanje

Vam je bila informacija v pomoč?

Kako ste zadovoljni s kakovostjo jezika?
Kaj je vplivalo na vašo izkušnjo?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

×