Pregled povezave USB-C

S povezavo USB-C lahko polnite svoj računalnik Windows 11, lahko pa tudi vzpostavite povezavo z drugimi napravami Usb Type-C, kot so mobilni telefoni, priklopne postaje, grafične kartice in druge naprave z vrati USB-C.

Vrata USB type-C

Žal lahko nekatere kombinacije strojne in programske opreme povzročajo težave. V tem primeru boste morda prejeli obvestilo, da je s povezavo USB-C nekaj narobe. Spodaj si lahko preberete nekaj namigov za pomoč pri odpravljanju težav. Če želite spremeniti nastavitve glede prikaza obvestil o težavah s povezavo USB, to naredite tako:

 1. Izberite Iskanje, vnesite usb in na seznamu rezultatov izberite nastavitve USB.

  Odpiranje nastavitev za USB

 2. Vklopite ali izklopite obvestila o povezavi.

Opomba: Če imate težave s prenosom fotografij, glejte Uvoz fotografij in videoposnetkov iz telefona v računalnik.

Spodaj so navedeni primeri obvestil, ki se lahko prikažejo v primeru težav s povezavo USB-C:

Morda boste lahko odpravili težavo z napravo USB

  Z napravo USB je prišlo do težave. Sledite tem navodilom, da jo poskusite odpraviti. (Koda napake ____)

Preizkusite naslednje rešitve

Možen vzrok

 1. V računalniku s sistemom Windows Windows poiščite kodo napake in jo zabeležite.

 2. Glede na kodo napake sledite navodilom za odpravljanje težav, opisanim v razdelku Kode napak v Upravitelju naprav v sistemu Windows.

Opomba: To velja za vse kode napak, ki so prikazane v Upravitelju naprav, razen za kodo napake 28 (gonilniki za napravo niso nameščeni).

Priključena naprava USB je sporočila težavo ali pa je prišlo do težave z gonilnikom naprave.

Iskanje kode napake v računalniku s sistemom Windows Windows 11

 1. Izberite gumb za začetni meni, vnesite upravitelja naprav in na seznamu rezultatov izberite Upravitelj naprav.

 2. V Upravitelju naprav poiščite napravo. Označena bi morala biti s simbolom rumenega klicaja.

 3. Izberite napravo, pritisnite in jo pridržite (ali z desno tipko miške kliknite), nato pa izberite Lastnosti. Koda napake je prikazana pod Stanje naprave.

Priključen je počasen polnilnik USB

Če želite pospešiti polnjenje, uporabite polnilnik in kabel, ki ste ju dobili skupaj z vašo napravo.

Preizkusite naslednje rešitve

Možni vzroki

 • Uporabite polnilnik in kabel, ki sta priložena računalniku.

 • Preverite, ali polnilnik povezujete z vrati za polnjenje USB-C na računalniku.

 • Uporabite lahko stisnjeni zrak za čiščenje vrat USB-C v računalniku.

 • Polnilnik ni združljiv z računalnikom.

 • Polnilnik ni dovolj zmogljiv za polnjenje vašega računalnika.

 • Polnilnik ni povezan z vrati za polnjenje na vašem računalniku.

 • Kabel za polnjenje ni dovolj zmogljiv za polnilnik ali računalnik.

 • Prah ali umazanija v vratih USB v vaši napravi preprečujeta pravilno vstavljanja polnilnika.

 • Polnilnik je povezan prek zunanjega zvezdišča ali priklopne postaje.

Opombe: 

 • Računalnik s priključki USB Type-C ima večje omejitve porabe energije. Če povezovalnik podpira dostavo napajanja USB,se lahko še hitreje napolni z večjo ravneh napajanja.

 • Za hitrejše polnjenje morajo vaš računalnik, polnilnik in kabel podpirati industrijske standarde. Polnilnik in kabel morata podpirati tudi ravni napajanja, ki jih računalnik zahteva za hitrejše polnjenje. Če vaš računalnik na primer za najhitrejše polnjenje zahteva 12 V in 3 A, potem polnilnik 5 V 3 A ne bo zagotavljal najhitrejšega polnjenja.

 • Polnilniki, ki ne imajo standardnega priključka USB Type-C, morda uporabljajo lastni, nestandardni povezovalnik, ki ga vaš računalnik ne podpira.

Računalnik se ne polni

Če želite pospešiti polnjenje, uporabite polnilnik in kabel, ki ste ju dobili skupaj z vašo napravo.

Preizkusite naslednje rešitve

Možni vzroki

 • Uporabite polnilnik in kabel, ki sta priložena računalniku.

 • Preverite, ali polnilnik povezujete z vrati za polnjenje USB-C na računalniku.

 • Uporabite lahko stisnjeni zrak za čiščenje vrat USB-C v računalniku.

 • Polnilnik ni združljiv z računalnikom.

 • Polnilnik ni dovolj zmogljiv za polnjenje vašega računalnika.

 • Polnilnik ni povezan z vrati za polnjenje na vašem računalniku.

 • Polnilni kabel ne izpolnjuje zahtev za napajanje za polnilnik ali računalnik.

 • Prah ali umazanija v vratih USB v vaši napravi morda preprečujeta pravilno vstavljanja polnilnika.

 • Polnilnik je povezan z računalnikom prek zunanje zvezdišča ali priklopne postaje.

Opombe: 

 • Računalnik s priključki USB Type-C ima večje omejitve porabe energije. Če povezovalnik podpira dostavo napajanja USB,se lahko še hitreje napolni z večjo ravneh napajanja.

 • Za hitrejše polnjenje morajo vaš računalnik, polnilnik in kabel podpirati industrijske standarde. Polnilnik in kabel morata podpirati tudi ravni napajanja, ki jih računalnik zahteva za hitrejše polnjenje. Če vaš računalnik na primer za najhitrejše polnjenje zahteva 12 V in 3 A, potem polnilnik 5 V 3 A ne bo zagotavljal najhitrejšega polnjenja.

 • Polnilniki, ki ne imajo standardnega priključka USB Type-C, morda uporabljajo lastni, nestandardni povezovalnik, ki ga vaš računalnik ne podpira.

Delovanje naprave USB ali Thunderbolt bo morda omejeno

Prepričajte se, da je naprava, s katero se povezujete, podprta in da uporabljate ustrezen kabel.

Preizkusite naslednje rešitve

Možni vzroki

 • Preverite, ali računalnik podpira iste funkcije USB-C kot povezana naprava.

 • Preverite, ali kabel podpira enake funkcije USB-C kot priključena naprava.

 • Preverite, ali je naprava ali ključ neposredno priključen na računalnik.

 • Preverite, ali je naprava ali ključ povezan z vrati USB-C v računalniku, ki podpira pravilen nadomestni način. Če na primer priključujete napravo z nadomestnim načinom Thunderbolt, se prepričajte, da je priključena na vrata USB-C, ki podpirajo Thunderbolt.

 • V napravi ali ključu, s ki ste ga povezali, so na voljo nove funkcije za USB-C, ki jih vaš računalnik ne podpira.

 • Priključena naprava ima nove funkcije za USB-C, ki jih kabel ne podpira.

 • Naprava ali ključ ni priključen na pravilna vrata USB-C v računalniku.

 • Naprava ali ključ uporablja zunanje zvezdišče ali priklopno postajo, da vzpostavi povezavo z računalnikom.

 • Preveč drugih naprav ali pripomočkov nadomestnega načina je povezanih z računalnikom.

Opombe: 

 • USB-C ima novo funkcijo, imenovano Nadomestni načini. Če ima vaš kabel USB-C to funkcijo, se lahko povežete z napravami, ki niso naprave USB, ampak podpirajo isti nadomestni način. Če ima vaš kabel USB-C nadomestni način Thunderbolt, se lahko na primer povežete z napravami Thunderbolt. Za delovanje te funkcije ni treba vklopiti nobene nastavitve – vaša naprava samodejno uporabi ustrezen način, če je ta podprt. 

 • Funkcija nadomestnega načina mora biti podprta v strojni in programski opremi računalnika ter v povezani napravi ali ključu. Morda boste potrebovali tudi poseben kabel USB-C.

Povezava z zaslonom je morda omejena

Povezava DisplayPort/MHL morda ne bo delovala. Poskusite uporabiti drug kabel.

Preizkusite naslednje rešitve

Možni vzroki

 • Preverite, ali računalnik, zunanji zaslon in kabel vsi podpirajo nadomestni način DisplayPort ali MHL.

 • Preverite, ali je naprava ali ključ neposredno priključen na računalnik.

 • Preverite, ali je naprava ali ključ povezan z vrati USB-C v računalniku, ki podpira pravilen nadomestni način. Vmesnik nadomestnega načina DisplayPort mora biti na primer povezan z vrati USB-C v računalniku, ki podpira nadomestni način DisplayPort.

 • V napravi ali ključu, s ki ste ga povezali, so na voljo nove funkcije za USB-C, ki jih vaš računalnik ne podpira.

 • Priključena naprava ima nove funkcije za USB-C, ki jih kabel ne podpira.

 • Naprava ali ključ ni priključen na pravilna vrata USB-C v računalniku.

 • Naprava ali ključ je povezan z računalnikom prek zunanjega zvezdišča ali priklopne postaje.

 • Na računalnik je priključenih preveč drugih naprav ali ključov, ki uporabljajo povezavo USB-C.

Opombe: USB-C ima novo funkcijo, imenovano Nadomestni načini, ki omogoča uporabo in priključitev povezav, ki niso USB, tudi prek kabla USB-C. Za delovanje te funkcije ni treba vklopiti nobene nastavitve – vaša naprava samodejno uporabi ustrezen način, če je ta podprt. Spodaj so navedeni nadomestni načini prikaza, ki jih lahko podpira vaš kabel:

 • DisplayPort

  Nadomestni način DisplayPort omogoča projiciranje videa in predvajanje zvoka na zunanjem zaslonu, ki podpira vmesnik DisplayPort.

 • MHL

  Nadomestni način MHL omogoča projiciranje videa in predvajanje zvoka na zunanjem zaslonu, ki podpira vmesnik MHL.

 • HDMI

  Nadomestni način HDMI omogoča projiciranje videa in predvajanje zvoka na zunanjem zaslonu, ki podpira vmesnik HDMI.

Uporabite druga vrata USB

Ta vrata USB ne podpirajo nadomestnih načinov DisplayPort ali Thunderbolt ali MHL. Napravo USB priključite na druga vrata USB v računalniku.

- ALI -

Če je naprava USB priključena na ta vrata, je njeno delovanje morda omejeno. Napravo USB priključite na druga vrata USB v računalniku.

Preizkusite naslednje rešitve

Možni vzroki

 • Preverite, ali je naprava ali ključ neposredno priključen na računalnik.

 • Preverite, ali je naprava ali ključ povezan z vrati USB-C v računalniku, ki podpira funkcije naprave ali ključka. Če na primer povezujete napravo s funkcijo Thunderbolt, preverite, ali je povezana z vrati USB-C v računalniku, ki podpira bliskovni program.

 • Naprava ali ključ ni priključen na pravilna vrata USB-C v računalniku.

 • Naprava ali ključ je povezan z računalnikom prek zunanjega zvezdišča ali priklopne postaje.

Naprava USB morda ne deluje pravilno

Vaš računalnik morda ne bo dovolj napajal naprave USB. Priključite napajalni vmesnik na napravo USB ali poskusite uporabiti drug računalnik.

Preizkusite naslednje rešitve

Možni vzroki

 • Če je napravo USB mogoče napajati z zunanjim napajanjem, jo priključite v zunanji vir napajanja.

 • Računalnik priključite na zunanji napajalni vir in ga ne zaganjajte z baterijo.

 • Odklopite neuporabljene naprave USB, ki so povezane z vašim računalnikom.

 • Računalnik ne more napajati naprave, s jo priključite, ker ta naprava ni podprta.

 • Računalnik je skoraj napolnjen z baterijo, tako da je v napravi začasno omejen obseg napajanja.

 • Vaš računalnik zagotavlja napajanje za druge naprave, zato je začasno omejil napajanje naprave, s ki ste jo pravkar povezali.

 • Naprava, s ki ste jo povezali, potrebuje več napajanja, kot jo lahko nudi računalnik.

Nepodprta zvočna kartica USB

Namesto tega povežite digitalno zvočno kartico USB-C.

Preizkusite naslednjo rešitev

Možen vzrok

Če imate na računalnik priključeno analogno zvočno kartico USB-C, jo izključite in namesto nje priključite digitalno zvočno kartico USB-C.

Vaš računalnik ne podpira povezane zvočne kartice.

Opomba: Obstajata dve vrsti zvočnih kartic USB-C: analogna in digitalna. Večina računalnikov podpira le digitalne zvočne kartice USB-C, ki vsebujejo strojno opremo, ki pretvori digitalne zvočne podatke iz računalnika v analogni signal, ki ga lahko predvajajo slušalke ali zvočniki. Digitalne zvočne kartice USB-C so pogosto dražje od analognih zvočnih kartic.

Pregled povezave USB-C

Povezava USB-C vam omogoča polnjenje računalnika s sistemom Windows 10 in da vzpostavite povezavo z drugimi napravami vrste USB-C, kot so mobilni telefoni, priklopne postaje, grafične kartice in druge naprave z vrati USB-C.

Vrata USB type-C

Žal lahko nekatere kombinacije strojne in programske opreme povzročajo težave. V tem primeru boste morda prejeli obvestilo, da je s povezavo USB-C nekaj narobe. Spodaj si lahko preberete nekaj namigov za pomoč pri odpravljanju težav. Če želite spremeniti nastavitve glede prikaza obvestil o težavah s povezavo USB, to naredite tako:

 1. Izberite gumb za začetni zaslon , nato izberite Nastavitve > Naprave > USB.

  Odpiranje nastavitev za USB

 2. Označite ali počistite polje Obvesti me, če pri vzpostavljanju povezav z napravami USB prihaja do težav.

Opomba: Če imate težave s prenosom fotografij, glejte Uvoz fotografij in videoposnetkov iz telefona v računalnik.

Spodaj so navedeni primeri obvestil, ki se lahko prikažejo v primeru težav s povezavo USB-C:

Morda boste lahko odpravili težavo z napravo USB

  Z napravo USB je prišlo do težave. Sledite tem navodilom, da jo poskusite odpraviti. (Koda napake ____)

Preizkusite naslednje rešitve

Možen vzrok

 1. Poiščite kodo napake v računalniku (ali telefonu) s sistemom Windows 10 in si jo zabeležite.

 2. Glede na kodo napake sledite navodilom za odpravljanje težav, opisanim v razdelku Kode napak v Upravitelju naprav v sistemu Windows.

Opomba: To velja za vse kode napak, ki so prikazane v Upravitelju naprav, razen za kodo napake 28 (gonilniki za napravo niso nameščeni).

Priključena naprava USB je sporočila težavo ali pa je prišlo do težave z gonilnikom naprave.

 1. Izberite gumb za začetni meni , nato pa v iskalno polje v opravilni vrstici vnesite upravitelj naprav in na seznamu rezultatov izberite Upravitelj naprav.

 2. V Upravitelju naprav poiščite napravo. Označena bi morala biti s simbolom rumenega klicaja.

 3. Izberite napravo, pritisnite in jo pridržite (ali z desno tipko miške kliknite), nato pa izberite Lastnosti. Koda napake je prikazana pod Stanje naprave.

 • Podrsnite navzdol z vrha zaslona, da odprete središče za opravila. V središču za opravila je prikazano obvestilo z navedeno kodo napake.

Priključen je počasen polnilnik USB

Če želite pospešiti polnjenje, uporabite polnilnik in kabel, ki ste ju dobili skupaj z vašo napravo.

Preizkusite naslednje rešitve

Možni vzroki

 • Uporabljajte polnilnik in kabel, priložena računalniku (ali telefonu).

 • Poskrbite, da boste polnilnik priključili v vrata USB-C za polnjenje v računalniku (ali telefonu).

 • Za čiščenje vrat USB-C v računalniku (ali telefonu) uporabite pločevinko s stisnjenim zrakom.

 • Polnilnik ni združljiv z računalnikom (ali telefonom).

 • Polnilnik ni dovolj zmogljiv za polnjenje vašega računalnika (ali telefona).

 • Polnilnik ni priključen v vrata za polnjenje računalnika (ali telefona).

 • Polnilni kabel ni dovolj zmogljiv za polnjenje polnilnika, računalnika ali telefona.

 • Prah ali umazanija v vratih USB v vaši napravi preprečujeta pravilno vstavljanja polnilnika.

 • Polnilnik je povezan prek zunanjega zvezdišča ali priklopne postaje.

Opombe: 

 • Računalnik (ali telefon) s priključki USB-C ima večje omejitve porabe energije. Če povezovalnik podpira dostavo napajanja USB,se lahko še hitreje napolni z večjo ravneh napajanja.

 • Za hitrejše polnjenje morajo računalnik (ali telefon), polnilnik in kabel podpirati industrijske standarde. Polnilnik in kabel morata za hitrejše polnjenje prav tako podpirati ravni moči, ki jih zahteva računalnik (ali telefon). Če vaš računalnik na primer za najhitrejše polnjenje zahteva 12 V in 3 A, potem polnilnik 5 V 3 A ne bo zagotavljal najhitrejšega polnjenja.

 • Polnilniki, ki nimajo standardnega priključka USB-C, morda uporabljajo lastniški, nestandardni priključek, ki ga vaš računalnik (ali telefon) ne podpira.

Računalnik (ali telefon) se ne polni

Če želite pospešiti polnjenje, uporabite polnilnik in kabel, ki ste ju dobili skupaj z vašo napravo.

Preizkusite naslednje rešitve

Možni vzroki

 • Uporabljajte polnilnik in kabel, priložena računalniku (ali telefonu).

 • Poskrbite, da boste polnilnik priključili v vrata USB-C za polnjenje v računalniku (ali telefonu).

 • Za čiščenje vrat USB-C v računalniku (ali telefonu) uporabite pločevinko s stisnjenim zrakom.

 • Polnilnik ni združljiv z računalnikom (ali telefonom).

 • Polnilnik ni dovolj zmogljiv za polnjenje vašega računalnika (ali telefona).

 • Polnilnik ni priključen v vrata za polnjenje računalnika (ali telefona).

 • Polnilni kabel ne izpolnjuje zahtev za napajanje za polnilnik, računalnik ali telefon.

 • Prah ali umazanija v vratih USB v vaši napravi morda preprečujeta pravilno vstavljanja polnilnika.

 • Polnilnik je povezan z računalnikom (ali telefonom) prek zunanjega zvezdišča ali priklopne postaje.

Opombe: 

 • Računalnik (ali telefon) s priključki USB-C ima večje omejitve porabe energije. Če povezovalnik podpira dostavo napajanja USB,se lahko še hitreje napolni z večjo ravneh napajanja.

 • Za hitrejše polnjenje morajo računalnik (ali telefon), polnilnik in kabel podpirati industrijske standarde. Polnilnik in kabel morata za hitrejše polnjenje prav tako podpirati ravni moči, ki jih zahteva računalnik (ali telefon). Če vaš računalnik na primer za najhitrejše polnjenje zahteva 12 V in 3 A, potem polnilnik 5 V 3 A ne bo zagotavljal najhitrejšega polnjenja.

 • Polnilniki, ki nimajo standardnega priključka USB-C, morda uporabljajo lastniški, nestandardni priključek, ki ga vaš računalnik (ali telefon) ne podpira.

Naprava USB morda ne deluje

Poskusite jo priključiti na računalnik.

Preizkusite naslednje rešitve

Možen vzrok

 • Poskrbite, da ima vaš telefon s sistemom Windows 10 vse najnovejše posodobitve za sistem Windows. Če želite preveriti, ali so na voljo najnovejše posodobitve, na začetnem zaslonu podrsnite do seznama vseh aplikacij in Nastavitve > Update & update > Telefon Update > Preveri, ali so na voljo posodobitve. Tako lahko preverite, ali imate najnovejše posodobitve za Windows in najnovejše gonilnike naprav. Če želite več informacij, glejte Posodobitve sistema Windows 10.

 • Če je v vašem telefonu s sistemom Windows 10 že nameščena najnovejša različica sistema Windows 10 Mobile, poskusite napravo namesto v telefon priključiti v računalnik s sistemom Windows 10.

Priključena naprava ima gonilnik, ki ga različica sistema Windows 10 Mobile, nameščena v vašem telefonu, ne podpira. Če želite več informacij o podprtih napravah, glejte Universal Serial Bus (USB).

Delovanje naprave USB ali Thunderbolt bo morda omejeno

Prepričajte se, da je naprava, s katero se povezujete, podprta in da uporabljate ustrezen kabel.

Preizkusite naslednje rešitve

Možni vzroki

 • Preverite, ali vaš računalnik (ali telefon) podpira enake funkcije USB-C kot priključena naprava.

 • Preverite, ali kabel podpira enake funkcije USB-C kot priključena naprava.

 • Preverite, ali je naprava ali zaščitni ključ priključena neposredno na računalnik (ali telefon).

 • Preverite, ali je naprava ali zaščitni ključ priključena na vrata USB-C v računalniku (ali telefonu), ki podpira ustrezen nadomestni način. Če na primer priključujete napravo z nadomestnim načinom Thunderbolt, se prepričajte, da je priključena na vrata USB-C, ki podpirajo Thunderbolt.

 • Priključena naprava ali zaščitni ključ ima nove funkcije za USB-C, ki jih vaš računalnik (ali telefon) ne podpira.

 • Priključena naprava ima nove funkcije za USB-C, ki jih kabel ne podpira.

 • Priključena naprava ali zaščitni ključ ni povezana na prava vrata USB-C v računalniku (ali telefonu).

 • Naprava ali zaščitni ključ je povezana z računalnikom (ali telefonom) prek zunanjega zvezdišča ali priklopne postaje.

 • Preveč drugih naprav ali zaščitnih ključev z nadomestnim načinom je priključenih na računalnik (ali telefon).

Opombe: 

 • USB-C ima novo funkcijo, imenovano Nadomestni načini. Če ima vaš kabel USB-C to funkcijo, se lahko povežete z napravami, ki niso naprave USB, ampak podpirajo isti nadomestni način. Če ima vaš kabel USB-C nadomestni način Thunderbolt, se lahko na primer povežete z napravami Thunderbolt. Za delovanje te funkcije ni treba vklopiti nobene nastavitve – vaša naprava samodejno uporabi ustrezen način, če je ta podprt. 

 • Strojna in programska oprema računalnika ali telefona ter priključena naprava ali zaščitni ključ morajo podpirati nadomestni način. Morda boste potrebovali tudi poseben kabel USB-C.

Povezava z zaslonom je morda omejena

Povezava DisplayPort/MHL morda ne bo delovala. Poskusite uporabiti drug kabel.

Preizkusite naslednje rešitve

Možni vzroki

 • Prepričajte se, da vaš računalnik (ali telefon), zunanji zaslon in kabel podpirajo nadomestna načina DisplayPort ali MHL.

 • Preverite, ali je naprava ali zaščitni ključ priključena neposredno na računalnik (ali telefon).

 • Preverite, ali je naprava ali zaščitni ključ priključena na vrata USB-C v računalniku (ali telefonu), ki podpira ustrezen nadomestni način. Če na primer priključujete vmesnik z nadomestnim načinom DisplayPort, ga je treba priključiti na vrata USB-C v računalniku (ali telefonu), ki podpira nadomestni način DisplayPort.

 • Priključena naprava ali zaščitni ključ ima nove funkcije za USB-C, ki jih vaš računalnik (ali telefon) ne podpira.

 • Priključena naprava ima nove funkcije za USB-C, ki jih kabel ne podpira.

 • Priključena naprava ali zaščitni ključ ni povezana na prava vrata USB-C v računalniku (ali telefonu).

 • Naprava ali zaščitni ključ je povezana z računalnikom (ali telefonom) prek zunanjega zvezdišča ali priklopne postaje.

 • Povezavo USB-C uporablja preveč drugih naprav ali zaščitnih ključev, priključenih na računalnik (ali telefon).

Opombe: USB-C ima novo funkcijo, imenovano Nadomestni načini, ki omogoča uporabo in priključitev povezav, ki niso USB, tudi prek kabla USB-C. Za delovanje te funkcije ni treba vklopiti nobene nastavitve – vaša naprava samodejno uporabi ustrezen način, če je ta podprt. Spodaj so navedeni nadomestni načini prikaza, ki jih lahko podpira vaš kabel:

 • DisplayPort

  Nadomestni način DisplayPort omogoča projiciranje videa in predvajanje zvoka na zunanjem zaslonu, ki podpira vmesnik DisplayPort.

 • MHL

  Nadomestni način MHL omogoča projiciranje videa in predvajanje zvoka na zunanjem zaslonu, ki podpira vmesnik MHL.

 • HDMI

  Nadomestni način HDMI omogoča projiciranje videa in predvajanje zvoka na zunanjem zaslonu, ki podpira vmesnik HDMI.

Ta dva računalnika (mobilni napravi) ne moreta komunicirati

Poskusite eno od naprav povezati z mobilno napravo (računalnikom).

Preizkusite naslednjo rešitev

Možni vzroki

Namesto tega povežite svoj računalnik s sistemom Windows 10 s telefonom s sistemom Windows 10.

Trenutno niso podprte te vrste povezav:

 • Povezovanje dveh računalnikov s sistemom Windows 10 prek povezave USB-C.

 • Povezovanje dveh mobilnih telefonov s sistemom Windows 10 prek povezave USB-C.

Uporabite druga vrata USB

Ta vrata USB ne podpirajo nadomestnih načinov DisplayPort ali Thunderbolt ali MHL. Napravo USB priključite na druga vrata USB v računalniku.

- ALI -

Če je naprava USB priključena na ta vrata, je njeno delovanje morda omejeno. Napravo USB priključite na druga vrata USB v računalniku.

Preizkusite naslednje rešitve

Možni vzroki

 • Preverite, ali je naprava ali zaščitni ključ priključena neposredno na računalnik (ali telefon).

 • Preverite, ali je naprava ali zaščitni ključ priključena na vrata USB-C v računalniku (ali telefonu), ki podpira funkcije naprave ali zaščitnega ključa. Če na primer priključujete napravo Thunderbolt, preverite, ali je priključena na vrata USB-C v računalniku (ali telefonu), ki podpira Thunderbolt.

 • Priključena naprava ali zaščitni ključ ni povezana na prava vrata USB-C v računalniku (ali telefonu).

 • Naprava ali zaščitni ključ je povezana z računalnikom (ali telefonom) prek zunanjega zvezdišča ali priklopne postaje.

Naprava USB morda ne deluje pravilno

Računalnik (ali telefon) morda ne more zagotoviti zadostne zmogljivosti za to napravo USB. Priključite pretvornik za napajanje na napravo USB ali uporabite drug računalnik (ali telefon).

Preizkusite naslednje rešitve

Možni vzroki

 • Če je napravo USB mogoče napajati z zunanjim napajanjem, jo priključite v zunanji vir napajanja.

 • Priključite računalnik (ali telefon) v zunanji vir napajanja in ne pustite, da deluje le na baterijo.

 • Odklopite neuporabljene naprave USB, ki so povezane z vašim računalnikom.

 • Računalnik (ali telefon) ne more napajati priključene naprave, ker ni podprta.

 • Računalnik (ali telefon) ima nizko raven baterije, zato je začasno omejil količino energije, ki jo lahko zagotovi priključeni napravi.

 • Računalnik (ali telefon) napaja druge naprave, zato je začasno omejil energijo, ki jo lahko zagotovi napravi, ki ste jo pravkar priključili.

 • Priključena naprava potrebuje močnejše napajanje, kot ga lahko zagotovi računalnik (ali telefon).

Nepodprta zvočna kartica USB

Namesto tega povežite digitalno zvočno kartico USB-C.

Preizkusite naslednjo rešitev

Možen vzrok

Če imate na računalnik priključeno analogno zvočno kartico USB-C, jo izključite in namesto nje priključite digitalno zvočno kartico USB-C.

Vaš računalnik ne podpira povezane zvočne kartice.

Opomba: Obstajata dve vrsti zvočnih kartic USB-C: analogna in digitalna. Večina računalnikov podpira le digitalne zvočne kartice USB-C, ki vsebujejo strojno opremo, ki pretvori digitalne zvočne podatke iz računalnika v analogni signal, ki ga lahko predvajajo slušalke ali zvočniki. Digitalne zvočne kartice USB-C so pogosto dražje od analognih zvočnih kartic.

Ali potrebujete dodatno pomoč?

Pridružite se razpravi
Vprašajte skupnost
Dobite podporo
Stik z nami

Vam je bila informacija v pomoč?

Kako ste zadovoljni s kakovostjo jezika?
Kaj je vplivalo na vašo izkušnjo?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

×