Promena postavki obaveštenja i radnji u operativnom sistemu Windows 10

Primenjuje se na: Windows 10

Otvaranje centra za obaveštenja klikom na ikonu centra za obaveštenja na traci zadataka

U operativnom sistemu Windows 10 centar za obaveštenja predstavlja mesto gde ćete pronaći obaveštenja i radnje sa brzim pristupom. U bilo kom trenutku možete da promenite postavke da biste prilagodili kako i kada vidite obaveštenja i koje aplikacije i postavke su vaše najvažnije radnje sa brzim pristupom.

Izaberite dugme Start , a zatim izaberite stavke Postavke  > Sistem > Obaveštenja i radnje.

Promena postavki obaveštenja za sve pošiljaoce

U okviru Obaveštenja uključite ili isključite sva obaveštenja i promenite kada i gde ćete videti obaveštenja.

Postavke obaveštenja koje mogu da se uključe ili isključe

Promena postavki obaveštenja za pojedinačne pošiljaoce

U okviru Primi obaveštenja od ovih pošiljalaca uradite nešto od sledećeg:

  • Uključite ili isključite pošiljaoca obaveštenja.
  • Izaberite ime pošiljaoca i zatim uključite ili isključite banere sa obaveštenjima, privatnost za zaključani ekran, zvukove obaveštenja i postavite prioritet obaveštenja.

Izbor i promena rasporeda radnji sa brzim pristupom koje vidite u centru aktivnosti

U okviru stavke Radnje sa brzim pristupom prevucite radnje sa brzim pristupom da biste promenili njihov raspored. Ovo je redosled po kome će se one pojaviti pri dnu centra aktivnosti.

Prevlačenje radnji sa brzim pristupom radi promene rasporeda