Koristite lupu da biste lakše videli stavke na ekranu

Primenjuje se na: Windows 10Windows 8.1Windows 7

Windows 10


Lupa uvećava deo ekrana ili čitav ekran tako da možete jasnije da vidite reči i slike.

Uključivanje i isključivanje lupe

Pritisnite taster sa Windows logotipom‌  + znak plus (+) na tastaturi da biste uključili lupu. Pritisnite taster sa Windows logotipom  + Esc da biste je isključili.

Da biste uključili i isključili lupu dodirom ili mišem, izaberite stavke Start  > Postavke  > Lakši pristup  > Lupa , i koristite preklopnik ispod stavke Uključi lupu.

Možete i da isključite lupu tako što ćete izabrati dugme Zatvori  na traci sa alatkama za lupu.

Uvećavanje, umanjivanje i korišćenje prikaza lupe

Dok je lupa uključena, uvećajte ili umanjite prikaz tako što ćete pritisnuti taster sa Windows logotipom  + znak plus (+) ili taster sa Windows logotipom  + znak minus (-). Takođe možete da uvećate ili umanjite prikaz pomoću miša tako što ćete pritisnuti tastere Ctrl + Alt i okretati točkić na mišu.

Možete da koristite lupu u tri različita prikaza: preko celog ekrana, u vidu sočiva ili u usidrenom prikazu. Koristite meni Prikazi na traci sa alatkama za lupu da biste promenili prikaze.

Prikaz preko celog ekrana uvećava čitav ekran. Nećete moći da vidite čitav ekran u trenutku uvećanja, ali ćete moći da vidite njegove delove dok pomerate lupu.

U prikazu sočiva imate utisak kao da posmatrate ekran kroz lupu. Možete da promenite veličinu sočiva u postavkama lupe.

Usidreni prikaz funkcioniše na radnoj površini. U ovom prikazu, lupa je usidrena na ekranu. Dok se krećete po ekranu, delovi ekrana su uvećani u oblasti gde je lupa usidrena, iako preostali deo ekrana ostaje nepromenjen.

Promena postavki lupe

Lupa sadrži različite postavke koje će vam pomoći da je prilagodite svojim potrebama. Da biste ih otvorili, izaberite stavke Start  > Postavke  > Lakši pristup  > Lupa . Takođe, možete da pritisnete taster sa Windows logotipom  + Ctrl + M ili da izaberete dugme Postavke 

Magnifier options button
 na traci sa alatkama za lupu.

Evo šta možete da promenite:

 • Nivo zumiranja. Promenite podrazumevani nivo uvećanja kada uključite lupu.
 • Korak za povećanje nivoa zumiranja. Promenite intenzitet uvećanja i umanjivanja lupe.
 • Pokreni lupu nakon prijave. Automatski uključite lupu nakon prijavljivanja na računar.
 • Pokreni lupu pre prijavljivanja za sve korisnike. Uključite lupu za sve korisnike pre nego što se prijave na računar.
 • Invertovanje boja. Preokrenite boje na ekranu. Ponekad kada preokrenete boje, tekst postane lakši za čitanje.
 • Umekšavanje teksta i slike. Ovom postavkom se omogućava da ivice uvećanog teksta izgledaju glatko nakon uvećavanja.
 • Skupi u ikonu lupe. Skupite traku sa alatkama za lupu u ikonu lupe. Da biste prikazali traku sa alatkama za lupu, izaberite ikonu lupe.
 • Izbor prikaza lupe. Izaberite podrazumevani prikaz koji lupa koristi kada je uključite. Ako izaberete prikaz sočiva, takođe možete da promenite veličinu sočiva.

Korišćenje lupe na ekranu osetljivom na dodir

Evo nekih saveta o tome kako da koristite lupu na ekranu osetljivom na dodir:

 • Da biste uvećali i umanjili prikaz, dodirnite simbole plus (+) i minus (-) u uglovima ekrana.
 • Da biste se kretali po ekranu, prevucite lupu duž ivica ekrana u režimu prikaza preko celog ekrana.
 • Da biste odmah umanjili prikaz i pogledali na kom se delu ekrana nalazite, dodirnite po jednim prstom naspramne ivice ekrana u isto vreme.
 • Da biste zatvorili lupu, dodirnite dugme Zatvori .

Tasterske prečice lupe

Za kompletnu listu tasterskih prečica lupe, pročitajte članak Windows tasterske prečice za pristupačnost. Kompletna lista tasterskih prečica takođe je navedena u postavkama lupe.