Kako da se prijavim kao administrator?

Primenjuje se na: Windows 7

Administrator je osoba koja na računaru pravi promene koje će uticati na druge korisnike računara. Administratori mogu da menjaju bezbednosne postavke, instaliraju softver i hardver, pristupaju svim datotekama na računaru i prave promene na drugim korisničkim nalozima. Da biste se prijavili kao administrator, potrebno je da na računaru imate korisnički nalog sa tipom naloga Administrator.

Ako niste sigurni da li je nalog koji imate na računaru administratorski nalog, nakon prijavljivanja možete da proverite tip naloga kada se prijavite na njega. Koraci koje treba da sledite razlikovaće se u zavisnosti od toga da li je računar na domenu ili u radnoj grupi.

Ako tip naloga nije Administrator, onda ne možete da se prijavite kao administrator osim ako ne znate korisničko ime i lozinku za neki drugi nalog na računaru koji je administrator. Ako niste administrator, možete da zatražite od administratora da promeni tip naloga.