Dobijate poruku o grešci „Navedena CGI aplikacija bio nevaljao”

Primenjuje se na: Internet Information Services

Simptomi


Kada koristite u Common Gateway Interface (CGI) aplikaciju sa Microsoft Internet Information Server (IIS), pojavljuje se sljedeća poruka o pogrešci:
Greška u CGI: Navedena CGI aplikacija bio nevaljao vraжajuжi potpun skup HTTP zaglavlja. Zaglavlja to ste vratili su:

Uzrok


Ova greška je uzrokovana povratak nepotpune ili netačne skup zaglavlja CGI aplikacija. CGI aplikacija može biti pogrešno upisana. Dobro, greške u logici, API otkazivanja, ili bilo šta što uzrokuje kvar CGI aplikacije takođe mogu izazvati ovu grešku.

Rešenje


Izmenite šifru izvora za izlaz zaglavlje CGI aplikaciji. Sledi primer od ispravne zaglavlja:
   print "HTTP/1.0 200 OK\n";   print "Content-Type: text/html\n\n\n";
Ako u CGI je napisan C++, to je moguće otkloniti greške aplikacije i genski uzrok problema. Instrukcije mogu se pronaći u sljedećem članku:
238788 kako da otklonite greške CGI aplikacije koje rade pod IIS