Promenite pozadinu radne površine i boje

Primenjuje se na: Windows 10

Kliknite na dugme „Start“

Ikona Windows logotipa
, a zatim izaberite stavke Postavke > Personalizacija da biste odabrali sliku kojom ćete ukrasiti radnu površinu i da biste promenili boju naglašavanja „Start“ menija, trake zadataka i drugih stavki. Prozor za pregled vam pruža kratak uvid u promene dok ih primenjujete.

U stavci Pozadina izaberite sliku, neprozirnu boju ili kreirajte projekciju slajdova sa slikama.

Postavke personalizacije za pozadinu radne površine

U stavci Boje pustite Windows da povuče boju naglašavanja sa vaše pozadine ili izaberite svoju uzbudljivu boju.

Boje naglašavanja u okviru postavki personalizacije

Kada odaberete boju naglašavanja, odlučite gde želite da se pojavi i da li vam se više dopada u tamnom ili svetlom režimu.

Tamni režim u okviru postavki personalizacije