Pogledajte sve svoje fotografije

Primenjuje se na: Windows 10

Aplikacija Fotografije u operativnom sistemu Windows 10 prikuplja fotografije sa računara, telefona i drugih uređaja i objedinjuje ih na jednom mestu, odakle možete jednostavnije da pronađete ono što tražite. 

Da biste počeli, u polju za pretragu na traci zadataka ukucajte fotografije , a zatim izaberite aplikaciju Fotografije iz rezultata. Možete i da pritisnete Otvaranje aplikacije Fotografije u operativnom sistemu Windows

Otvorite aplikaciju Fotografije

Brzo pronađite fotografiju


Brzo pronalaženje fotografija pomoću funkcije pretrage u aplikaciji Fotografije

Pregledajte kolekciju fotografija po datumu, albumu video projektu, osobama ili fascikli. Takođe možete da potražite određenu osobu, mesto ili stvar. Ova aplikacija prepoznaje lica i objekte na slikama i dodaje im oznake kako bi vam pomogla da pronađete ono što tražite bez zamornog pomeranja. Na primer, probajte da potražite stavku „plaža“, „pas“ ili „osmeh“ ili izaberite lice prikazano u okviru za pretragu da biste pogledali sve fotografije sa tom osobom.

Automatsko otpremanje fotografija


Jedan od najjednostavnijih načina da kopirate sve fotografije i video zapise na jedno mesto u aplikaciji Fotografije jeste da podesite automatsko otpremanje u uslugu OneDrive sa mobilnog uređaja.

Instalirajte aplikaciju OneDrive na iOS ili Android uređaju. Zatim uključite Otpremanje sa kamere u postavkama. Najnovije fotografije i video zapisi koje ste snimili počeće da se automatski otpremaju. Kada se otpreme, automatski će se prikazati u aplikaciji Fotografije na računaru. 

Pronađite dodatnu pomoć za prenos fotografija i video zapisa sa Android ili iPhone uređaja na računar

Uvoz fotografija i video zapisa


Možete da uvezete fotografije i video zapise koje čuvate na SD kartici kamere, USB uređaju ili na nekom drugom uređaju.

 1. Koristite USB kabl za povezivanje uređaja sa računarom.

 2. U polju za pretragu na traci zadataka unesite photos , a zatim izaberite aplikaciju Fotografije  iz rezultata. 

 3. Izaberite Uvoz i pratite uputstva za uvoz iz fascikle ili sa USB uređaja. Aplikacija će automatski izabrati stavke koje niste ranije uvozili, a možete i da odaberete sadržaj koji želite da uvezete.
   

   

Omogućite aplikaciji da pronađe dodatne fotografije

Aplikacija Fotografije automatski prikazuje većinu fotografija i video zapisa u fascikli „Slike“ na računaru i u usluzi OneDrive. Evo kako da dodate još izvornih fascikli, pored fascikle „Slike“.

 1. U polju za pretragu na traci zadataka unesite fotografije, a zatim izaberite aplikaciju Fotografije  iz rezultata. 

 2. Izaberite stavke Još… > Postavke .

 3. U odeljku Izvori izaberite stavku Dodaj fasciklu .

 4. Odaberite fasciklu na računaru, spoljnoj disk jedinici ili mrežnoj disk jedinici koja je povezana sa računarom, a zatim izaberite opciju Dodaj ovu fasciklu u slike da biste je dodali u aplikaciju. Potfascikle u fasciklama koje ste dodali su takođe uključene.