Dodavanje ili uklanjanje naloga na računaru

Primenjuje se na: Windows 10

Ovaj članak opisuje kako da dodate ili uklonite naloge na računaru. Kada imate različite naloge na deljenom računaru, više ljudi može da koristi isti uređaj i svako može da ima sopstvene informacije za prijavljivanje, kao i pristup sopstvenim datotekama, omiljenim lokacijama pregledača i postavkama radne površine.

Pored toga, ako koristite isti računar za lične projekte i posao ili školu, možete da dodate različite naloge na računar.

Dodavanje ljudi na kućni računar


Najbolji način da dodate nekoga na računar jeste da se oni prijave pomoću Microsoft naloga. Saznajte više o Microsoft nalogu u članku Prijavljivanje pomoću Microsoft naloga.

U izdanjima Windows 10 Home i Windows 10 Professional:

 1. Izaberite stavke Start > Postavke > Nalozi > Porodica i drugi korisnici.
 2. U okviru Drugi korisnici izaberite stavku Dodaj nekog drugog na ovaj računar
 3. Unesite informacije o Microsoft nalogu te osobe i pratite odzive.

Ako treba da uklonite informacije za prijavljivanje te osobe sa računara:

 1. Izaberite stavke Start > Postavke > Nalozi > Porodica i drugi korisnici. 
 2. Izaberite ime ili adresu e-pošte osobe, a zatim izaberite stavku Ukloni. Imajte u vidu da ovo neće izbrisati Microsoft nalog te osobe, samo će ukloniti njene informacije za prijavljivanje sa računara.

Dodavanje ljudi na poslovni ili školski računar


Najbolji pristup za sve one koji dele računar na poslu ili u školi je da imaju svoj Microsoft nalog. Saznajte više o Microsoft nalogu u članku Prijavljivanje pomoću Microsoft naloga.

Da biste dodali nekoga ko ima postojeći Microsoft nalog:

 1. Izaberite stavke Start  > Postavke > Nalozi > Drugi korisnici (u nekim Windows izdanjima, ova opcija može biti označena kao Drugi ljudi ili Porodica i drugi korisnici).
 2. U okviru Poslovni ili školski korisnici izaberite stavku Dodaj poslovnog ili školskog korisnika.
 3. Unesite korisnički nalog te osobe, izaberite tip naloga, a zatim izaberite stavku Dodaj.  

Ako treba da uklonite informacije za prijavljivanje te osobe sa računara:

 1. Izaberite stavke Start > Postavke > Nalozi > Drugi korisnici. 
 2. Izaberite ime ili adresu e-pošte osobe, a zatim izaberite stavku Ukloni.
 3. Pročitajte informacije o otkrivanju i izaberite stavku Izbriši nalog i podatke. Imajte u vidu da ovo neće izbrisati Microsoft nalog te osobe, već će ukloniti njene informacije za prijavljivanje i podatke o nalogu sa računara.

Dodavanje poslovnih ili školskih naloga na računar


Ako koristite isti računar za lični i školski ili poslovni rad, možete da dodate različite naloge na računar kako biste olakšali pronalaženje datoteka, aplikacija i informacija povezanih sa svakim nalogom. Kada pristupite poslovnom ili školskom nalogu, bićete povezani sa domenom organizacije i imaćete pristup njenim resursima.

Da biste dodali drugi nalog na računar:

 1. Izaberite stavke Start  > Postavke > Nalozi > Pristup poslu ili školi
 2. Izaberite stavku Poveži se, a zatim pratite odzive za dodavanje naloga.

Ako treba da uklonite nalog sa računara:

 1. Izaberite stavke Start  > Postavke > Nalozi > Pristup poslu ili školi
 2. Izaberite nalog koji želite da uklonite, a zatim izaberite stavku Prekini vezu.
 3. Izaberite opciju Da da biste potvrdili svoje radnje. Imajte u vidu da ovo neće u potpunosti izbrisati nalog, samo će mu ukloniti pristup sa računara

   

Dodavanje naloga koji koriste aplikacije


Da biste olakšali i ubrzali prijavljivanje na naloge, možete da dodate naloge za različite aplikacije. 

Da biste na računar dodali nalog koji koriste aplikacije:

 1. Izaberite stavke Start  > Postavke > Nalozi > E-pošta i nalozi
 2. Da biste dodali nalog koji koriste e-pošta, kalendar ili kontakti, izaberite stavku Dodaj nalog u okviru Nalozi koje koriste e-pošta, kalendar i kontakti. Za ostale aplikacije izaberite stavku Dodaj Microsoft nalog ili Dodaj poslovni ili školski nalog.
 3. Pratite odzive da biste dodali nalog.

Da biste sa računara uklonili nalog koji koriste aplikacije:

 1. Izaberite stavke Start  > Postavke > Nalozi > E-pošta i nalozi
 2. Izaberite nalog koji želite da uklonite, a zatim izaberite stavku Ukloni.
 3. Izaberite opciju Da da biste potvrdili svoje radnje.

Dodavanje ljudi u porodičnu grupu


Ako ste na računar dodali Microsoft naloge svoje porodice, možete da ih podesite kao Microsoft porodicu. To je besplatna usluga koja porodicama pomaže da budu povezane i obezbeđuje bolju zaštitu dece na Windows 10 i Xbox One uređajima, kao i na Android uređajima koji koriste Microsoft Launcher.