Kreiranje diska za oporavak sistema

Primenjuje se na: Windows 7

Opcije za oporavak sistema vam mogu pomoći da popravite Windows u slučaju ozbiljne greške. Za korišćenje opcija za oporavak sistema biće vam potreban disk za instalaciju operativnog sistema Windows ili pristup opcijama za oporavak koji obezbeđuje proizvođač računara. Ako nemate nijedan od ovih izbora na raspolaganju, možete kreirati disk za popravku sistema da biste pristupili opcijama za oporavak sistema.
 
 

Pokretanje računara sa diska za instalaciju operativnog sistema Windows 7 ili USB fleš diska

Možda ćete morati da započnete ili pokrenete računar pomoću Windows 7 instalacionog diska ili USB fleš diska, ako želite da:

 

  • Instaliranje ili ponovno instaliranje operativnog sistema Windows 7.
  • Oporavite Windows 7 od ozbiljne greške. Ako računar uopšte neće da pokrene Windows, možete da pristupite oporavku pri pokretanju i ostalim alatkama u meniju "Opcije oporavka sistema" na Windows 7 instalacionom disku ili USB fleš disku. Ove alatke mogu da vam pomognu da ponovo pokrenete operativni sistem Windows 7.