Promena matične stranice u programu Internet Explorer 11

Primenjuje se na: Windows 10Internet ExplorerWindows 8.1

  1. U programu Internet Explorer kliknite na dugme Alatke , a zatim izaberite stavku Internet opcije.
  2. Na kartici Opšte u okviru odeljka Matična stranica ukucajte URL adresu lokacije koju želite da podesite kao matičnu stranicu. Možete da dodate više URL adresa ili lokaciju koju trenutno prikazujete tako što ćete izabrati opciju Koristi trenutnu lokaciju. Ako želite da dodate više URL adresa, unesite svaku od njih u novom redu.
  3. Izaberite stavku Primeni, a zatim izaberite stavku U redu. Kada sledeći put otvorite novu sesiju pregledanja ili prozor (ili kada kliknete na dugme Početak ), matične stranice će se automatski učitati.