Greške certifikata: Najčešća pitanja

Primenjuje se na: Windows 10Internet ExplorerWindows 8.1

Povremeno ćete dobiti poruku o grešci koja će ukazati na problem sa bezbednosnim certifikatom veb lokacije. Certifikat lokacije omogućava pregledaču Internet Explorer da uspostavi bezbednu vezu sa lokacijom. Do greške sa certifikatom dolazi ako postoji problem sa certifikatom ili korišćenjem certifikata od strane veb servera. Internet Explorer pomaže da vaše informacije budu bezbednije tako što upozorava na greške certifikata.