Preuzimanje datoteka sa Veba

Primenjuje se na: Internet ExplorerWindows 10Windows 8.1

Postoji mnogo tipova datoteka koje možete da preuzmete sa Veba, među njima su dokumenti, slike, video zapisi, aplikacije, proširenja i trake sa alatkama za pregledač. Kada izaberete datoteku koju želite da preuzmete, Internet Explorer vam postavlja pitanje o tome šta želite da radite sa datotekom. U zavisnosti od tipa datoteke koju preuzimate, moći ćete da uradite sledeće radnje:

 • Otvori ako želite da prikažete datoteku, pri čemu ona neće biti sačuvana na računaru.
 • Sačuvaj za čuvanje datoteke na podrazumevanoj lokaciji za preuzimanje na računaru. Kada Internet Explorer pokrene bezbednosno skeniranje i završi sa preuzimanjem datoteke, možete da otvorite datoteku ili fasciklu u kojoj je sačuvana, ili da je prikažete u menadžeru za preuzimanje.
 • Sačuvaj kao ako želite da promenite ime, tip ili lokaciju za preuzimanje datoteke na računaru.
 • Pokreni za pokretanje aplikacije, proširenja ili drugog tipa datoteke. Kada Internet Explorer pokrene bezbednosno skeniranje, datoteka će se otvoriti i pokrenuti na računaru.
 • Otkaži za otkazivanje preuzimanja i vraćanje na pregledanje Veba.

Na računaru takođe možete da sačuvate manje datoteke, kao što su pojedinačne slike. Pritiskom na desni taster izaberite sliku, vezu ili datoteku koju želite da sačuvate, a zatim izaberite opciju Sačuvaj sliku ili Sačuvaj cilj kao.

Pronalaženje preuzetih datoteka na računaru

Menadžer za preuzimanje evidentira slike, dokumente i druge datoteke koje ste preuzeli sa Veba. Preuzete datoteke se automatski čuvaju u fascikli „Preuzimanja”. Ta fascikla se obično nalazi na disk jedinici na kojoj je instaliran Windows (na primer, C:\korisnici\vaše ime\preuzimanja). Uvek možete da premestite preuzeti sadržaj iz fascikle „Preuzimanja“ na neko drugo mesto na računaru.

Da biste prikazali preuzete datoteke dok koristite Internet Explorer, uradite sledeće: otvorite Internet Explorer, izaberite dugme Alatke , a zatim izaberite opciju Prikaži preuzimanja. Moći ćete da vidite ono što ste preuzeli sa Veba, mesto na računaru gde je taj sadržaj sačuvan, kao i da izaberete radnje koje ćete primeniti na preuzeti sadržaj.

Promena podrazumevane fascikle preuzimanja na računaru

 1. Otvorite Internet Explorer, izaberite dugme Alatke , a zatim izaberite stavku Prikaži preuzimanja.
 2. U dijalogu Prikaži preuzimanja izaberite stavku Opcije koja se nalazi u donjem levom uglu.
 3. Izaberite neku drugu podrazumevanu lokaciju za preuzimanje tako što ćete izabrati dugme Pregledaj, a zatim, izaberite stavku U redu kada završite.Zašto neke datoteke ne mogu da se otvore u pregledaču Internet Explorer

Internet Explorer koristi dodatke kao što je Adobe Reader za prikaz nekih datoteka u pregledaču. Ako datoteka za koju je potreban dodatak ne može da se otvori, moguće je da imate stariju verziju dodatka koju je potrebno ažurirati.


Informacije o upozorenjima za preuzimanja i bezbednosnim upozorenjima

Kada preuzmete datoteku, Internet Explorer traži bilo kakvu naznaku o tome da li je preuzeti sadržaj zlonameran ili potencijalno štetan za vaš računar. Ako Internet Explorer primeti da preuzeti sadržaj izgleda sumnjivo, prikazaće se obaveštenje o tome, tako da možete da odlučite da li ćete da sačuvate, pokrenete ili otvorite datoteku. Nisu sve datoteke na koje ste upozoreni zlonamerne, ali je važno da budete sigurni u pouzdanost lokacije sa koje preuzimate sadržaj, kao i u to da stvarno želite da preuzmete datu datoteku.


Ako vidite bezbednosno upozorenje „Nije moguće verifikovati izdavača ovog programa”, u tom slučaju Internet Explorer ne prepoznaje lokaciju ili organizaciju koja vam nudi da preuzmete datoteku. Pre nego što sačuvate ili otvorite preuzeti sadržaj, vodite računa da je u pitanju poznat i pouzdan izdavač.


Uvek postoji rizik vezan za preuzimanje datoteka sa Veba. Ovo su neke mere opreza koje možete preduzeti da biste zaštitili računar kada preuzimate datoteke:

 • Instalirajte i koristite antivirusni program.
 • Preuzimajte datoteke samo sa Veb lokacija koje su pouzdane.
 • Ako datoteka ima digitalni potpis, uverite se da je potpis važeći i da datoteka potiče sa pouzdane lokacije. Da biste videli digitalni potpis, izaberite vezu izdavača u dijalogu bezbednosnog upozorenja koji će se otvoriti kada prvi put preuzmete datoteku.