Opcije za olakšani pristup u programu Internet Explorer

Primenjuje se na: Windows 10Internet ExplorerWindows 8.1

Internet Explorer nudi mnoge opcije koje vam pomažu da lakše pregledate veb.