Opcije za olakšani pristup u programu Internet Explorer

Primenjuje se na: Internet ExplorerWindows 10Windows 8.1

Internet Explorer nudi mnoge opcije koje vam pomažu da lakše pregledate Veb.

U programima Internet Explorer 11, Internet Explorer 10 i Internet Explorer 9


U programu Internet Explorer 8