Instaliranje najnovije verzije tehnologije DirectX

Primenjuje se na: Windows 8.1Windows 8.1 EnterpriseWindows 8.1 Pro Više

Šta je to DirectX?


DirectX predstavlja skup komponenti u operativnom sistemu Windows koji omogućava softveru, pre svega igrama, da direktno funkcioniše sa video i audio hardverom.  Igre koje koriste DirectX mogu efikasnije da koriste funkcije multimedijalnog akceleratora koje su ugrađene u hardver, što poboljšava vaše ukupno iskustvo sa multimedijom. 

Proverite koja verzija tehnologije DirectX je instalirana


Alatka DxDiag prijavljuje detaljne informacije o DirectX komponentama i upravljačkim programima koji su instalirani u vašem sistemu i mogu da se koriste.

Verzije i ispravke tehnologije DirectX po operativnom sistemu