Dodatak B: Komande na tastaturi i pokreti dodirom za naratora

U ovom dodatku su sadržane sve komande na tastaturi i pokreti dodirom koje narator podržava u Ispravci za Windows 10 povodom godišnjice.

Da biste prikazali listu svih ostalih prečica na tastaturi u operativnom sistemu Windows, pročitajte članak Tasterske prečice u operativnom sistemu Windows.

Da biste prikazali listu prečica na tastaturi u operativnom sistemu Windows, pročitajte članak Tasterske prečice u aplikacijama.

Komande na tastaturi za naratora

Pritisnite ovaj tasterDa biste uradili sledeće
Taster sa Windows logotipom  + EnterPokretanje ili zatvaranje naratora
Caps Lock + EscZatvaranje naratora
Caps Lock + MPočetak čitanja
CtrlPrestanak čitanja
Caps Lock + razmaknicaPokretanje režima skeniranja
Caps Lock + strelica nadesnoPrelazak na sledeću stavku
Caps Lock + strelica nalevoPrelazak na prethodnu stavku
Caps Lock + strelica nagore ili strelica nadolePromena prikaza
Caps Lock + F1Prikazivanje liste komandi za naratora
Caps Lock + F2Prikaz komandi za trenutnu stavku
Caps Lock + EnterVršenje primarne radnje
Caps Lock + Shift + EnterOtvaranje režima pretrage
Caps Lock + APromena režima opširnosti
Caps Lock + Ctrl + plus (+)Povećanje opširnosti
Caps Lock + Ctrl + minus (-)Smanjenje opširnosti
Caps Lock + Alt + plus (+) ili minus (-)Promena režima interpunkcije
Caps Lock + Y
Premeštanje na početak teksta
Caps Lock + ZZaključavanje tastera naratora (Caps Lock) tako da ne morate da ga pritiskate za svaku tastersku prečicu
Caps Lock + XNaredba da narator zanemari sledeću tastersku prečicu koju upotrebite
Caps Lock + F12Uključivanje ili isključivanje tastera za čitanje
Caps Lock + VPonavljanje fraze
Caps Lock + Page Up ili Page DownPovećanje ili umanjenje jačine glasa
Caps Lock + plus (+) ili minus (-)Povećanje ili umanjenje brzine glasa
Caps Lock + D
Čitanje stavke
Caps Lock + FPročitajte više informacija o stavci
Caps Lock + SČitanje stavke slovo po slovo
Caps Lock + WČitanje sadržaja prozora
Caps Lock + RČitanje svih stavki koje neka oblast sadrži
Caps Lock + Num LockUključivanje ili isključivanje režima miša
Caps Lock + QPrelazak na poslednju stavku koju oblast sadrži
Caps Lock + GPremeštanje kursora naratora na kursor sistema
Caps Lock + TPremeštanje kursora naratora na pokazivač
Caps Lock + tilda (~)Postavljanje fokusa na stavku
Caps Lock + BackspaceVraćanje na jednu stavku unazad
Caps Lock + InsertPrelazak na povezanu stavku
Caps Lock + F10Čitanje zaglavlja trenutnog reda
Caps Lock + F9Čitanje zaglavlja trenutne kolone
Caps Lock + F8Čitanje trenutnog reda
Caps Lock + F7Čitanje trenutne kolone
Caps Lock + F5Čitanje lokacije trenutnog reda i kolone
Caps Lock + F6Prelazak na ćeliju tabele
Caps Lock + Shift + F6Prelazak na sadržaj ćelije
Caps Lock + F3Prelazak na sledeću ćeliju u trenutnom redu
Caps Lock + Shift + F3Prelazak na prethodnu ćeliju u trenutnom redu
Caps Lock + F4Prelazak na sledeću ćeliju u trenutnoj koloni
Caps Lock + Shift + F4Prelazak na prethodnu ćeliju u trenutnoj koloni
Caps Lock + zatvorena uglasta zagrada (])Čitanje teksta od početka do kursora
Caps Lock + nula (0)Čitanje atributa teksta
Caps Lock + HČitanje dokumenta
Caps Lock + Ctrl + UČitanje trenutne stranice
Caps Lock + UČitanje sledeće stranice
Caps Lock + Shift + UČitanje prethodne stranice
Caps Lock + Ctrl + IČitanje trenutnog pasusa
Caps Lock + IČitanje sledećeg pasusa
Caps Lock + Shift + IČitanje prethodnog pasusa
Caps Lock + Ctrl + OČitanje trenutnog reda
Caps Lock + OČitanje sledećeg reda
Caps Lock + Shift + OČitanje prethodnog reda
Caps Lock + Ctrl + PČitanje trenutne reči
Caps Lock + PČitanje sledeće reči
Caps Lock + Shift + PČitanje prethodne reči
Caps Lock + Ctrl + otvorena uglasta zagrada ([)Čitanje trenutnog znaka
Caps Lock + otvorena uglasta zagrada ([)Čitanje sledećeg znaka
Caps Lock + Shift + otvorena uglasta zagrada ([)Čitanje prethodnog znaka
Caps Lock + YPremeštanje na početak teksta
Caps Lock + BPremeštanje na kraj teksta
Caps Lock + JPrelazak na sledeći naslov
Caps Lock + Shift + JPrelazak na prethodni naslov
Caps Lock + KPrelazak na sledeću tabelu
Caps Lock + Shift + KPrelazak na prethodnu tabelu
Caps Lock + LPrelazak na sledeću vezu
Caps Lock + Shift + LPrelazak na prethodnu vezu
Caps Lock + C    
Čitanje trenutnog datuma i vremena
Dvaput brzo pritisnite taster Caps LockUključivanje ili isključivanje tastera Caps Lock
Caps Lock + EPružanje negativnih povratnih informacija
Caps Lock + Shift + EPružanje pozitivnih povratnih informacija
Dvaput brzo pritisnite taster Caps Lock + EOtvaranje dijaloga za povratne informacije
Caps Lock + Ctrl + strelica nagorePrelazak na nadređenu stavku (samo kada aplikacija obezbeđuje strukturalnu navigaciju)
Caps Lock + Ctrl + strelica nadesnoPrelazak na sledeću stavku istog nivoa (samo kada aplikacija obezbeđuje strukturalnu navigaciju)
Caps Lock + Ctrl + strelica nalevoPrelazak na prethodnu stavku istog nivoa (samo kada aplikacija obezbeđuje strukturalnu navigaciju)
Caps Lock + Ctrl + strelica nadolePrelazak na prvu podređenu stavku (samo kada aplikacija obezbeđuje strukturalnu navigaciju)
Caps Lock + N
Prelazak na glavni orijentir


Komande na tastaturi za režim skeniranja

Pritisnite ovaj tasterDa biste uradili sledeće
Strelica nagore i strelica nadolePrelazak na sledeći ili prethodni red teksta u aplikaciji ili na veb stranici
Strelica nadesno i strelica nalevoPrelazak na sledeći ili prethodni znak u aplikaciji ili na veb stranici
RazmaknicaAktiviranje stavke koju želite da koristite, kao što je dugme ili okvir za tekst
EnterAko je podržano, primena sekundarne radnje na stavki
Ctrl+ strelica nalevo i Ctrl + strelica nadesnoPrelazak na sledeću ili prethodnu reč
Ctrl+ strelica nagore i Ctrl + strelica nadolePrelazak na sledeći ili prethodni pasus
H ili Shift + H i Alt + strelica nadole ili Alt + strelica nagorePrelazak na sledeći ili prethodni naslov
T ili Shift + TPrelazak na sledeću ili prethodnu tabelu
P ili Shift + PPrelazak na sledeći ili prethodni pasus
K ili Shift + K i Alt + strelica nadesno ili Alt + strelica nalevoPrelazak na sledeću ili prethodnu vezu
D ili Shift + DPrelazak na sledeći ili prethodni orijentir
Ctrl+ Alt + strelica nadesno ili strelica nalevoPrelazak na sledeću ili prethodnu ćeliju u redu
Ctrl+ Alt + strelica nagore ili nadolePrelazak na sledeću ili prethodnu ćeliju u koloni
Caps Lock + F5Čitanje lokacije u tabeli
Caps Lock + F9Čitanje zaglavlja kolone
Caps Lock + F10 Čitanje naslova kolone
Caps Lock + F7Čitanje trenutne kolone tabele od početka do kraja
Caps Lock + F8Čitanje trenutnog reda tabele od početka do kraja


Pokreti dodirom za naratora

Primenite ovaj pokret Da biste uradili sledeće
Dodirnite ili prevucite jednim prstomČitanje onoga što se nalazi pod prstom
Dvaput dodirnite ili držite jednim prstom, a drugim dodirnite bilo gde na ekranuAktiviranje primarne radnje
Triput dodirnite ili držite jednim prstom, a drugim dodirnite dvaput bilo gde na ekranuAktiviranje sekundarne radnje
Držite jednim prstom, a dodirnite bilo gde na ekranu pomoću dva prstaPočetak prevlačenja ili dodatne opcije za tastere
Brzo prevlačenje nalevo ili nadesno jednim prstomPremeštanje na sledeću ili prethodnu stavku
Brzo prevlačenje nagore ili nadole jednim prstomPromena prikaza
Dodirnite jednom sa dva prstaZaustavljanje naratora prilikom čitanja
Dodirnite jednom sa tri prstaPromena režima opširnosti
Dodirnite jednom sa četiri prstaPrikaz komandi naratora za trenutnu stavku
Dodirnite dvaput sa dva prstaPrikaz kontekstualnog menija
Dodirnite dvaput sa tri prstaČitanje atributa teksta
Dodirnite dvaput sa četiri prstaOtvaranje režima pretrage
Dodirnite triput sa četiri prstaPrikazivanje svih komandi za narator
Brzo prevucite nalevo, nadesno, nagore ili nadole sa dva prstaPomeranje
Prevucite nalevo ili nadesno sa tri prstaPomeranje unapred ili unazad za jedan tabulator
Prevlačenje trima prstima nagoreČitanje trenutnog prozora
Prevlačenje trima prstima nadoleZapočinjanje čitanja teksta koji može da se istražuje
Brzo prevlačenje gore ili dole sa četiri prstaUključivanje ili isključivanje semantičkog zumiranja, kada je podržano
Prevlačenje nalevo ili nadesno sa četiri prstaPremeštanje kursora naratora na početak ili kraj jedinice


Dalje: Dodatak C: TTS glasovi

Vratite se na Sadržaj

Svojstva

ID članka: 22806 - Poslednji pregled: 06.10.2016. - Verzija: 3

Povratne informacije