„Poziv je prekinut na medije sa mogućnošću povezivanja neuspeh”. poruka o grešci kada napravite poziv audio ili video poziv koji uključuje udaljeni korisnik Office Communicator

Primenjuje se na: Microsoft Office Communicator 2007 R2

Simptomi


Koristite Microsoft Office Communicator 2007 R2 audio pozive, video pozive ili deljenje aplikacija. Kada ove sesije uključuju udaljeni korisnik Office Communicator, možda će vam da je poziv prvi put povezuje ali zatim prekida vezu. Pored toga, dobijate sledeću poruku o grešci:
Poziv je prekinut na mogućnost povezivanja otkazivanja medijuma.
Međutim, na poziv uspe nakon što se odjavite se i zatim ponovo prijavite na Office Communicator 2007 R2.

Uzrok


Do ovog problema dolazi zato što je Office Communicator 2007 R2 ne preuzme informacije uspješno iz Office Communications Server 2007 R2, Server za ivice Audio/Video konferencije, tokom procesa prijavljivanja. Zbog toga, Audio/Video konferencije ivice Server će se pojaviti nedostupan kada pokušate da zovem udaljeni korisnik Office Communicator.

Rešenje


Da biste rešili ovaj problem, instalirajte sledeću kumulativnu ispravku:
2028888 Opis paketa Kumulativna ispravka za Communicator 2007 R2: Juli 2010

Status


Microsoft je potvrdio da je ovo problem kod Microsoft proizvoda koji su navedeni u odeljku „Odnosi se na”.