Forefront TMG uslugu zaštitnog zida curenja memorije kada pristupite lokaciji „HTTPS inspekcije izuzetak” liste u Forefront TMG 2010

Primenjuje se na: Forefront Threat Management Gateway 2010

Simptomi


Microsoft Forefront pretnja Management Gateway (TMG) 2010 moћe da procuri memoriju kada pristupite lokaciji koja je navedena u listi HTTPS inspekcije izuzetak . Nakon nekog vremena, to curenje informacija može dovesti do problema sa performansama za Forefront TMG uslugu zaštitnog zida.

Uzrok


Do ovog problema dolazi zato što Forefront TMG 2010 ispravno ne oslobode certifikat kontekst.

Rešenje


Informacije o nadopuni

Da biste rešili ovaj problem, instalirajte softver ispravka koja je opisana u sledeći članak u Microsoft bazi znanja (KB):
2433623 Ažuriranje softvera 2 za Microsoft Forefront pretnja Management Gateway (TMG) 2010 servisni paket 1

Rešenje


Da biste rešili ovaj problem, uklonite lokacije iz liste izuzetaka HTTPS inspekcije . Ili, planirajte redovno prilikom ponovnog pokretanja usluge zaštitnog zida Forefront TMG kada koriste memoriju povećava da veliki deo fizičke memorije.

Status


Microsoft je potvrdio da je ovo problem kod Microsoft proizvoda koji su navedeni u odeljku „Odnosi se na”.

Reference


Za više informacija o terminologiji za ažuriranje softvera, kliknite na sledeći broj članka da biste videli članak u Microsoft bazi znanja:
824684 Opis standardne terminologije koja se koristi za opisivanje Microsoftovih softverskih ažuriranja