Telefon nije ispravno da dobijete VLAN ID kada VLAN ID je veća od 512 u Lync 2010 telefon izdanje

Primenjuje se na: Lync 2010

Simptomi


Telefon koji radi pod sistemom Microsoft Lync 2010 telefon izdanje nije ispravno da dobijete virtualna lokalna mreža (VLAN) ID iz mrežni preklopnici koristeći Link Layer Discovery Protocol (LLDP), kada je VLAN ID je veća od 512.

Uzrok


Do ovog problema dolazi zato što Lync 2010 telefon izdanje samo čita 9 bitova VLAN ID polja, što je 12-bitnu polje. Stoga, ostalim komadima zanemaruju se prilikom VLAN ID je veća od 512.

Rešenje


Da biste rešili ovaj problem, instalirajte sledeću kumulativnu ispravku: za Polycom CX700 i LG-preduzeća Nortel IP telefon 8540 telefoni:
2577593 Opis kumulativne ispravke za Microsoft Lync 2010 telefon izdanje za Polycom CX700 i LG-preduzeća Nortel IP telefon 8540: juli 2011
Za Polycom CX500, Polycom CX600 i Polycom CX3000 telefoni:
2577594 Opis kumulativne ispravke za Lync 2010 telefon izdanje za Polycom CX500, Polycom CX600 i Polycom CX3000: juli 2011
Za Aastra 6721ip i Aastra 6725ip telefoni:
2577595 Opis kumulativne ispravke za Lync 2010 telefon izdanje za Aastra 6721ip i Aastra 6725ip: juli 2011