MSN Explorer: Personalizacija

Primenjuje se na: MSN Explorer (Premium/Dial-up)

Znali ste da možete da prilagodite vaše iskustvo MSN? Upravljanje istorije "," Omiljene lokacije "i" fascikle u skladu sa sta je najbolje za tebe. Opcije pristupačnosti, potražite u MSN Explorer: MSN o pristupačnosti.