Capicom. dll može izazvati oštećenje gomile na računarima sa više procesora


Simptomi


Capicom je skup funkcija koji se koristi sa operacijama Web stranice za šifrovanje i nalazi se u kompletu za razvoj Windows softvera (SDK). Pod velikim korišćenjem, računar otkriva oštećenja u gomili, svežnju ili u drugim oblastima koje su teško pratiti. Dllhost program obično prestaje sa obradom podataka i Web stranica koje hostuje računar, možda neće odgovoriti. Ovaj simptom se javlja samo ako je Capicom. dll pokrenuta na ciljnom računaru.

Rešenje


Verzija ove ispravke na engleskom jeziku trebalo bi da ima sledeće atribute datoteke ili novije:
  Date   Version Size File name  ------------------------------------  06/01/01 1.0.0.2 653  Ccrinst.exe 
Imajte na umu da Web lokacija navodi ovo preuzimanje kao verziju 1.0.0.1, nova verzija se u dokumentaciji naziva 1.0 a. Ovaj problem je rešen ako preuzmete najnoviju verziju Capicom. dll sa sledeće Microsoft Web lokacije:

Status


Microsoft je potvrdio da je ovo problem kod Microsoft proizvoda koji su navedeni u odeljku "odnosi se na".