Juna 2015 azurno StorSimple 8000 serija ažurirati 1.1 (aparat)

Primenjuje se na: Azure StorSimple 8000 SeriesAzure

O ovom ažuriranju


Ova ispravka ispravlja problem u kojoj Microsoft Azure StorSimple 8000 serija ažurirati 1 (verzija: 6.3.9600.17491) izaziva rezervnih kopija za pokretanje 24 dana nakon što je ispravka primenjena nije uspio. 

Nabavljanje ove ispravke


Microsoft Update

Ova ispravka je dostupna od Microsoft Update.Napomena Ova ispravka neće biti ponuđeno da aparati koje nemaju StorSimple 8000 serije ažurirati 1.0 instaliran.

Detaljne informacije o ispravci


Preduslovi

Da biste primijenili ovo ažuriranje, morate imati StorSimple 8000 serije ažurirati 1 instaliran na aparat uređajima.

Informacije o registratoru

Da biste primijenili ovo ažuriranje, nemate da unosite promene u registrator.

Zahtev za ponovnim pokretanjem

Serijski priključeni SCSI (SAS) kontroler će se ponovo pokrenuti i reakciji posle tebe primene ove ispravke.

Informacije o zameni ispravke

Ovo ažuriranje ne zamjenjuje prethodno objavljenu ispravku.

Rešenje


Rešili ovaj problem, na kratak rok, reakciji i ponovo pokrenite upravljač SAS-a. Onda, rezervne kopije će raditi još 24 dana.

Reference


Pogledajte terminologiju koju Microsoft koristi za opisivanje softverskih ažuriranja.