Dodavanje muzike u aplikaciji Groove na Windows 10 računaru


Da biste dodali lokalno sačuvanu muziku u Groove:

 1. Otvorite aplikaciju Muzika.
 2. Izaberite Postavke, a zatim izaberite Željene postavke.
 3. Izaberite Odaberite gde da tražimo muziku na ovom računaru.
 4. Dodirnite dugme „+” ili kliknite na njega da biste videli lokalne fascikle.
 5. Izaberite fasciklu, izaberite Dodaj ovu fasciklu u Muziku da biste dodali fasciklu.
 6. Kada dodate sve fascikle sa muzikom, izaberite Gotovo.

 

Da biste uklonili fascikle sa muzikom:

 1. Izaberite „X“ u gornjem desnom uglu pločice fascikle. 
 2. Izaberite Ukloni fasciklu da biste to potvrdili.
  Napomena Ne možete da uklonite poslednju fasciklu. U kolekciji je potrebno da radi najmanje jedna fascikla.
 3. Kada uklonite sve fascikle koje želite da uklonite, dodirnite ili izaberite Gotovo.


Ako imate muziku koja je uskladištena na nekom spoljnom disku (na primer, na USB fleš disku ili spoljnom čvrstom disku):

Možete da dodate muziku sa USB fleš diska ili spoljnog čvrstog diska direktno u biblioteku.

Ako imate muziku koja je uskladištena na mreži ili NAS disk jedinici:

Da biste koristili mrežni disk sa aplikacijom Muzika:

 • Disk jedinicu mora da hostuje operativni sistem Windows.
 • Funkcije Windows Search i „Utisak pri radu sa računarom“ moraju biti instalirane.
 • Morate da omogućite indeksiranje za deljenje.
Ako morate da instalirate ili omogućite ove funkcije, možda ćete morati da obnovite indeks kako bi deljenje ispravno funkcionisalo sa aplikacijom Muzika.