Rešavanje problema sa Groove plejerom u operativnom sistemu Windows 10


Ako imate problema sa korišćenjem Groove plejera u operativnom sistemu Windows 10, to može biti zbog greške aplikacije ili pogrešne postavke.

Rešenje 1: Proverite svoje postavke

Proverite da li su na računaru podešene ispravne postavke za vreme, datum, jezik i region. Da biste to proverili, pritisnite taster sa Windows logotipom + I, a zatim izaberite Vreme i jezik.

Rešenje 2: Obrišite fasciklu „Temp“

Evo kako:

  1. Pritisnite taster sa Windows logotipom + R.
  2. U prozoru Pokreni otkucajte Temp, a zatim pritisnite taster Enter.
  3. Pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + A da biste izabrali sve datoteke i fascikle, kliknite desnim tasterom miša na njih, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Izbriši. Napomena Možda ćete dobiti obaveštenje da se neke datoteke ili fascikle koriste u drugim aplikacijama. Ako dobijete ovu poruku, izaberite Preskoči.

Rešenje 3: Resetujte postavke programa Internet Explorer

Da biste resetovali pregledač, pogledajte Resetovanje postavki programa Internet Explorer.

Rešenje 4: Vratite podrazumevane biblioteke u prethodno stanje

Da biste vratili podrazumevane biblioteke računara u prethodno stanje, sledite ove korake.

Napomena Brisanje i ponovo kreiranje biblioteka ne utiče na podatke u bibliotekama.
 
  1. Otvorite Windows Explorer.
  2. U levom oknu izaberite stavku Biblioteke.
    Napomena Ako stavka „Biblioteka“ nije navedena, dodirnite ili izaberite Prikaži pri vrhu ekrana. U padajućem meniju okna za navigaciju stavka Prikaži biblioteke mora biti izabrana.
  3. Kliknite desnim tasterom miša na svaku biblioteku („Dokumenti“, „Slike“, „Muzika“ i „Video zapisi“), a zatim dodirnite ili izaberite stavku Izbriši.
  4. U levom oknu kliknite desnim tasterom miša na Biblioteke (ili dodirnite i držite ovu stavku), a zatim izaberite Vrati podrazumevane biblioteke u prethodno stanje. Ovom radnjom se ponovo kreiraju biblioteke. Svi podaci u fasciklama biblioteke trebalo bi ponovo da budu dostupni preko programa Windows Explorer.

Rešenje 5: Koristite alatku za proveru sistemskih datoteka

U slučaju da neke medijske datoteke nedostaju ili da su oštećene, ili da imaju druge greške, pogledajte Korišćenje alatke za proveru sistemskih datoteka za proveru sistemskih datoteka koje nedostaju ili su oštećene.