Ispravka: Narušavanje pristupa se javlja kada upit upućuje na SQLCLR funkciju kroz sinonim u SQL Server 2014 i 2016

Primenjuje se na: SQL Server 2016 DeveloperSQL Server 2016 EnterpriseSQL Server 2016 Enterprise Core

Simptomi


Razmotrite sledeći slučaj:

  • Postoji jedan SQLCLR funkciju koja je deklarisana kao „fizikom”, a funkcija se može koristiti za optimizaciju na „zamenu sa konstanta”.
  • Tamo je sinonim koji ukazuje na funkciju SQLCLR. 
  • Funkcija stola vrednošću (TVF) aluzija na funkciju "SQLCLR" kroz sinonim.

u ovom slučaju, kada aplikaciju upite za ovu TVF, kršenje prava pristupa može doći do, imožete dobiti poruku o grešci koja je slična na sledeći način:

Poruka 0, nivo 11, stanje 0, red 14

Došlo je do ozbiljne greške na trenutni komandu. Rezultate, ako ih ima, treba biti odbačene.

Pored toga, poruka o grešci se evidentira u evidenciji greška SQL Server.

Rešenje


Informacije o servisnom paketu usluga za SQL Server

To je ispravljeno u sledeći servisni paket za SQL Server:

       Servisni paket 2 za SQL Server 2016

       Servisni paket 3 za SQL Server 2014 godine

Status


Microsoft je potvrdio da je ovo problem kod Microsoft proizvoda koji su navedeni u odeljku „Odnosi se na”.

Reference


Saznajte više o terminologiji koju Microsoft koristi za opisivanje softverskih ažuriranja.