Dodaje veličinu korigovani bafera za događaj "BufferSizeTuning" kada je AutoAdjustBufferSize omogućena u SSIS 2016

Primenjuje se na: SQL Server 2016

Za poboljšanje


Pretpostavimo da kreirate Microsoft SQL Server 2016 integracije Services (SSIS 2016) projekat, a vrednost polja za svojstvo " AutoAdjustBufferSize " za tok podataka na true. U ovoj situaciji, ne možete da se znate korigovani bafer veličinu kada se izvršava u paketu. Nakon što instalirate ovu ispravku, može da se veličinu korigovani bafera iz BufferSizeTuning događaja funkcije SSIS vođenja evidencije .

Rešenje


Kumulativna ispravka informacije

Poboljšanje su prvi put uvedeni u sledećoj kumulativnoj ispravci sistema SQL Server.
Saznajte više o terminologiji koju Microsoft koristi za opisivanje softverskih ažuriranja.