20. septembar 2016. – KB3193494 (verzije OS 14393.187 i 14393.189)

Primenjuje se na: Windows 10, version 1607, all editions

Naišli smo na problem sa mrežnim prenosom u okviru ispravke KB3189866 koja je objavljena 13. septembra 2016, a najbrži način da rešimo ovaj problem bilo je ponovno izdavanje ispravke svim Mrežama za isporuku sadržaja. Nova ispravka KB3193494 ima isti skup popravki kao i KB3189866. Izvinjavamo se zbog eventualnih neprijatnosti koje vam je ovo možda prouzrokovalo.