12. jul 2016. – KB3163912 (verzija OS 10240.17024)

Primenjuje se na: Windows 10

Ova ispravka sadrži poboljšanja kvaliteta i bezbednosne popravke. Ovog meseca nije uvedena nijedna nova funkcija operativnog sistema. U ključne promene spadaju:

  • Poboljšana pouzdanost programa Internet Explorer 11, Windows Explorer i usluge Windows Update.
  • Otklonjen problem u NT sistemu datoteka (NTFS) koji je uzrokovao zamrzavanje nekih sistema tokom ponovnog pokretanja.
  • Poboljšana podrška za USB 3.0 za postavljanje CD-ROM uređaja sa interfejsom malih računarskih sistema (SCSI).
  • Otklonjen problem zbog kog su neki upravljački programi otkazivali tokom instalacije.
  • Otklonjen problem zbog kog su neke aplikacije prestajale da reaguju kada se koriste sa uređivačem metoda unosa.
  • Otklonjeni problemi u komponenti Microsoft Graphics, programu Internet Explorer 11, planiranim zadacima i komponenti .NET Framework.
  • Bezbednosne ispravke za Microsoft Edge, Internet Explorer, Microsoft uslugu štampanja na čekanju, jezgro operativnog sistema Windows, bezbedno jezgro, upravljačke programe za zaštićeni režim rada, komponentom .NET Framework i programskim jezicima JScript i VBScript.

Više informacija o bezbednosnim popravkama u ovoj ispravci i kompletnu listu zahvaćenih datoteka potražite u članku KB3163912.