9. novembar 2016. – KB3200970 (verzija OS 14393.448)

Primenjuje se na: Windows 10, version 1607, all editionsWindows 10 Mobile

Ova ispravka je objavljena za Windows 10 Mobile. Sadrži ista poboljšanja i ispravke kao i ažuriranje od 8. novembra 2016. – KB3200970 (verzija OS 14393.447) koje je objavljeno za Windows 10.

Više informacija o poboljšanjima i ispravkama u ovom ažuriranju potražite u članku od 8. novembra 2016. – KB3200970 (verzija OS 14393.447).