9. maj 2017. – KB4019472 (verzija OS 14393.1198)

Primenjuje se na: Windows 10, version 1607, all editionsWindows Server 2016

Poboljšanja i popravke


Ova bezbednosna ispravka sadrži poboljšanja kvaliteta. U ovoj ispravci nije uvedena nijedna nova funkcija operativnog sistema. U ključne promene spadaju:

 • Rešen je problem zbog kog stranica sa postavkama računara ne prikazuje ispravne opcije nakon instalacije ispravke KB3213986 i jezičkog paketa. 

 • Rešen je problem zbog kog su fontovi izgledali drugačije na osnovu toga da li aplikacija koristi Graphics Device Interface (GDI) ili GDI Plus. 

 • Rešen je problem zbog kog su aplikacije koje koriste msado15.dll prestajale da rade nakon instalacije bezbednosne ispravke KB4015550. 

 • Rešen je problem zbog kog uređaj prestaje da se odaziva kada korisnici pokušaju da omoguće znakove koje definiše krajnji korisnik (EUDC). 
 • Rešen je problem zbog kog je dolazilo do otkazivanja uređaja svaki put kada se korisnik odjavi iz udaljene sesije koristeći Virtual Desktop Agent (VDA). 
 • Rešen je problem zbog kog promena postavke razmere ekrana sprečava alatke koje su usklađene sa TPI gustinom (Beležnica, MS Bojanka itd.) da pravilno prihvate nacrtani unos kada se koristite uređivač metoda unosa (IME) za japanski. 
 • Rešen je problem zbog kog Windows Explorer iskorišćava 20% CPU-a kada se neka izvršna datoteka kojoj je postavljen atribut Offline (Van mreže) hostuje u odeljku deljenih datoteka. 
 • Rešen je problem zbog kog Windows prosleđivanje događaja između dva 2012 R2 servera dovodi do nekompatibilnosti izveštaja sa softverom za bezbednost informacija i upravljanje događajima nezavisnih proizvođača. 
 • Rešen je problem zbog kog čarobnjak za BitLocker šifrovanje disk jedinice prikazuje stranicu „Odaberite režim šifrovanje koji će se koristiti“ čak i kada je BitLocker GPO omogućen.
 • Rešen je problem zbog kog AppLocker ne uspeva da blokira binarne datoteke sa opozvanim certifikatima.
 • Rešen je problem zbog kog virtuelna mašina (VM) gubi mogućnost povezivanja sa mrežom ako VM ne pošalje pakete Address Resolution protokola tokom pet minuta, a VM je povezana sa bežičnim NIC kontrolorom. 
 • Rešen je problem koji prouzrokuje gubitak VPN veze kada koristite računar sa integrisanom WAN karticom (kartica za mobilnu mrežu). 
 • Rešen je problem zbog kog IO sa više putanja nije pravilno vraćao uslugu u prethodno stanje nakon pojave uslova provere „Illegal request, LUN not available (sense codes 05/25/00)“. 
 • Rešen je problem zbog kog dolazi do greške Stop 0x27 kada korisnik navede korisničko ime i lozinku na domenu. 

 • Rešen je problem zbog kog korisnici mogu da kreiraju fascikle na USB fleš disku kada je u okviru pristupa prenosnom skladištu postavljena zabrana upisivanja. 

 • Rešen je problem gde generisanje prikaza stanja u trenutku pada zastaje na 0% u sistemu koji ima preko 750 GB fizičke memorije i omogućen Hyper-V.  
 • Rešen je problem sa curenjem prostora iz datoteka stranične memorije što dovodi do pada, plavog ekrana ili gubitka podataka u operativnom sistemu Windows.
 • Rešen je problem koji sprečava pristup veb lokaciji kada su omogućene funkcije Automatic Rebind za obnovljeni certifikat i Directory Service Mapper. 
 • Rešen je pad u procesu Services.exe sa kodom greške „0xc0000374 – dinamička memorija je oštećena“ koji zahteva ponovno pokretanje sistema.
 • Rešen je problem zbog kog definicije u Antivirusnom programu Windows zaštitnika koje se regulišu na mreži sprečavaju preuzimanje drugih ispravki (LCU ispravki i upravljačkih programa) 
 • Rešen je problem zbog kog Internet Explorer 11 ne čuva JavaScript datoteke kada izvozite u MHT datoteku. 
 • Rešen je problem koji sprečava Internet Explorer 11 da prati preusmeravanje kada je vrednost zaglavlja Include-Referer-Token-Binding-ID postavljena na „true“. 
 • Rešen je problem zbog kog se korisnici povremeno odjavljuju iz veb aplikacija. 
 • Stranica nove kartice u programu Internet Explorer 11 ažurirana je integrisanim feedom sa vestima. 
 • Zastareli SHA-1 Microsoft Edge i Internet Explorer 11 za SSL/TLS potvrdu identiteta servera. Više informacija potražite u okviru preporuke 4010323.

 • Rešeni su dodatni problemi sa ljuskom operativnog sistema Windows, bezbednošću na nivou preduzeća, umrežavanjem centra podataka, umrežavanjem skladišta, uslugama Internet Information Services i Active Directory, grupisanjem, OS Windows Server, klijentskom platformom i aplikacijom Internet Explorer.
 • Bezbednosne ispravke za Windows COM, Windows SMB Server, Windows server, Internet Explorer i Microsoft Edge.

Ako ste instalirali ranije ispravke, na uređaju će biti preuzete i instalirane samo nove popravke koje ovaj paket sadrži.

Poznati problemi u ovoj ispravci


Simptom Zaobilazno rešenje

Znakovi koje je definisao krajnji korisnik (EUDC) možda neće biti vidljivi u nekim aplikacijama.

Još uvek ne postoji neko rešenje za ovaj problem. Radimo na popravci i čim bude spremna, biće dostupna za preuzimanje.

Ova bezbednosna ispravka je donela problem tokom koga dolazi do propusta kod pokušaja ponovnog uspostavljanja veze ako iSCSI cilj postane nedostupan. Uspostavljanje nove veze sa dostupnim ciljem funkcionisaće na očekivan način. Microsoft radi na rešenju ovog problema i obezbediće ispravku u predstojećem izdanju. Više informacija o ovom problemu potražite u sledećem odeljku.

Preuzimanje ove ispravke


Ova ispravka će biti automatski preuzeta i instalirana iz usluge Windows Update. Da biste nabavili zaseban paket sa ovom ispravkom, posetite veb lokaciju Kataloga Microsoft Update.