27. jun 2017 – KB4022723 (verzija OS 14393.1378)

Primenjuje se na: Windows 10, version 1607, all editionsWindows Server 2016

Poboljšanja i popravke


Ova nebezbednosna ispravka sadrži poboljšanja kvaliteta. U ovoj ispravci nije uvedena nijedna nova funkcija operativnog sistema. U ključne promene spadaju:

 • Rešen je problem koji se prvi put javio u ispravci KB4022715 zbog kog Internet Explorer i Microsoft Edge štampanje iz okvira može dovesti do greške „404 nije pronađeno“ ili do štampanja prazne stranice.
 • Rešen je problem zbog kog CRM korisnički interfejs može da se zamrzne kada pritisnete dugme za odgovor u toku posla pošte.

 • Rešen je problem zbog kog alatka Volume Activation Services (vmw.exe) prestaje sa radom uz grešku „Označava da dva nivoa revizije nisu kompatibilna” kada pokušate da aktivirate ulogu usluge količinskog licenciranja. 
 • Rešen je problem zbog kog više putanja I/O ne koristi druge dostupne putanje tokom scenarija preuzimanja posla instance koja padne. 
 • Rešen je problem zbog kog se računar nasumično otkazuje nakon što korisnik umetne USB uređaj u USB port. 
 • Rešen je problem zbog kog se pojavljuju plavi ekran i poruka „unmountable_boot_volume” tokom procesa pokretanja sistema kada je omogućen objedinjeni filter pisanja. 
 • Rešen je problem zbog kog računar prestaje sa radom kada pokušavate da na njega dodate telefon koji biste koristili kao modem. 
 • Rešen je problem zbog kog Simple Network Management Protocol (SNMP) aplikacije prestaju da primaju zamke. 
 • Rešen je problem zbog kog su greške na stranici za zahteve sa stranicom sa nulama znatno sporije (> 10%), što dovodi do to toga da se mnoge aplikacije pokreću sporije. 
 • Rešen je problem sa greškom koja se pojavljuje kada se korisnik odjavi iz aplikacije kada su omogućene Active Directory usluge za ujedinjavanje.    
 • Rešen je problem zbog kog čvorovi ne uspevaju da se pridruže klasteru zbog neuspele potvrde identiteta certifikata ako je SHA1 onemogućen.
 • Rešen je problem sa funkcijom ograničavanja Server Message Block propusnog opsega koja ne radi.
 • Rešen je problem zbog kog se upravljački program za replikaciju skladištu (wvrf.sys) nalazi u neograničenoj petlji. 
 • Rešen je problem zbog kog 2012 R2 ili ispod servera za licence udaljene radne površine dovodi do toga da host udaljene radne površine 2016 otkaže i prestane da pruža sesije klijentima.
 • Rešen je problem dodavanja podrške u datoteci za certutil.exe, čime dozvoljavate predlošcima certifikata da budu označeni za Windows Hello. 
 • Rešen je problem zbog kog možete da izgubite pristup diskovima skladišta kada su i dalje dostupne putanje ako postoji greška u jednoj od više I/O putanja. 
 • Rešen je problem WS-Federation odjavljivanja gde korisnici započinju odjavljivanje iz aplikacije konfigurisane sa SAML standardom. U tom slučaju, odjavljivanje ne uspeva uz ADFS izuzetak identifikovan sa greškom 364 događaja ADFS administratora. Ovaj problem je ograničen na ADFS 4.0.
 • Rešen je problem zbog kog ne uspeva kreiranje virtuelnih diskova u Windows Server 2016 prostorima za skladištenje kada je dodela fizičkog diska podešena na ručno za sve izabrane diskove.
 • Rešen je problem pouzdanosti na platformi Windows Search.
 • Poboljšane su performanse otklanjanjem problema koji je opisan u članku KB3213986, a odnosi se na funkciju grupe veza u okviru virtuelizacije Microsoft aplikacija (App-V). Ovo poboljšanje performansi značajno smanjuje prostor registratora koji se koristi na mrežnom prolazu za usluge udaljene radne površine (RDS) time što se postavke korisnika grupišu na osnovu efikasne grupe kojoj korisnik pripada, umesto prema pojedinačnom korisniku.
 • Omogućeno je pokretanje mašina sa AMD I/O tehnologijom virtuelizacije (IOMMU) bez BIOS ograničenja.
 • Rešeni su dodatni problemi kod štampanja, ispravki za baze podataka imena pristupnih tačaka (APN), „Start“ menija i trake zadataka, programa Internet Explorer i Windows ljuske.
 • Rešen je problem zbog kog je upravljački program Microsoft Standard NVM Express (stornvme) nepravilno nudio operativnom sistemu neaktivne prostore za ime kao diskove. Operativni sistem ne može da koristi neaktivne prostore za ime, pa oni ne bi trebalo da budu ponuđeni operativnom sistemu.
 • Rešen je problem zbog kod prenosivi uređaji nisu radili kako bi trebalo nakon instalacije ispravke KB3179574 i omogućavanja nadzora prenosivih uređaja.

Poznati problemi u ovoj ispravci


Simptom Zaobilazno rešenje

Nakon instalacije ove ispravke, Internet Explorer 11 se može neočekivano zatvoriti kada posetite određene veb lokacije. Kada se javi ovaj problem, možda ćete dobiti poruku o grešci nalik ovoj u nastavku:

Nismo uspeli da vas vratimo na [prethodna URL adresa].
Internet Explorer je prestao da pokušava da vrati ovu veb lokaciju. Izgleda da problem na veb lokaciji nije otklonjen.

Problem može da se javi ako je veb lokacija složena i koristi određene veb API-je.

Ovaj problem je rešen u ispravci od 11. jula 2017. – KB4025339 (verzija OS 14393.1480).
Ako iSCSI cilj postane nedostupan, pokušaji ponovnog povezivanja dovešće do propusta. Uspostavljanje nove veze sa dostupnim ciljem funkcionisaće na očekivan način. Microsoft radi na rešenju problema i obezbediće ispravku u predstojećem izdanju. 

 

Preuzimanje ove ispravke


Da biste nabavili zaseban paket sa ovom ispravkom, posetite veb lokaciju Kataloga Microsoft Update.