Pronalaženje IP adrese

Primenjuje se na: Windows 10

Za Wi-Fi vezu

  • Na traci zadataka izaberite Wi-Fi mreža  > Wi-Fi mreža na koju ste povezani > Svojstva.

    Veza ka svojstvima za Wi-Fi mrežu
  • U okviru Svojstva, potražite svoju IP adresu koja je navedena u okviru IPv4 adresa.

Za Ethernet vezu

  • Na traci zadataka, izaberite Ethernet mreža ikona > Ethernet mrežna veza.

    Ethernet veza
  • U okviru Ethernet, izaberite Ethernet mrežnu vezu.

  • U okviru Svojstva, potražite svoju IP adresu koja je navedena u okviru IPv4 adresa.