Korišćenje funkcije prepoznavanja glasa u OS Windows 10


Podešavanje mikrofona

Pre nego što započnete podešavanje prepoznavanja govora, potrebno je da prvo podesite mikrofon.

  • Izaberite dugme Start  , a zatim izaberite Postavke  > Vreme i jezik > Govor.
  • U okviru Mikrofon izaberite dugme Prvi koraci.
    Podešavanje opcije mikrofona u aplikaciji „Postavke“ u OS Windows 10.

Pomozite računaru da prepozna vaš glas

Možete da naučite Windows 10 da prepoznaje vaš glas. Evo postupka za konfigurisanje:

  • U polje za pretragu na traci zadataka unesite Windows prepoznavanje govora, a zatim na listi rezultata izaberite Windows prepoznavanje govora.
  • Ako se ne prikaže dijalog „Dobro došli u glasovno uvežbavanje za funkciju za prepoznavanje govora“, u polje za pretragu na traci zadataka unesite upit Kontrolna tabla, a zatim na listi rezultata izaberite Kontrolna tabla. Zatim izaberite stavku Lakši pristup > Prepoznavanje govora > Uvežbajte računar da vas bolje razume.
  • Sledite uputstva za podešavanje prepoznavanja govora.