Upravljači u iskustvu Windows Mixed Reality

Primenjuje se na: Windows 10

Windows Mixed Reality je dizajniran da najbolje funkcioniše sa upravljačima pokretima mešovite realnosti koji obezbeđuju prirodne, precizne interakcije bez potrebe za instaliranjem hardvera na zidove.

Takođe, možete da koristite Xbox upravljač ili miš i tastaturu. I ne zaboravite da uvek možete da se krećete u mešovitoj realnosti samo pomoću glasa.

Imate problema sa kontrolerima kretanja? Pronađite pomoć

Konfigurisanje kontrolera kretanja

Kontroleri kretanja koriste Bluetooth za povezivanje sa računarom. Ako vaš računar nema Bluetooth, možete da kupite USB 4.0 Bluetooth mikro adapter i priključite ga na računar.

Kada prvi put povežete imerzione slušalice sa mikrofonom, bićete provedeni kroz uparivanje sa upravljačima pokretima. Međutim, ako je potrebno da ih kasnije uparite, evo kako ćete to uraditi:

  1. Ubacite 2 AA baterije u svaki upravljač. Međutim, ne vraćajte još uvek poklopac odeljka za bateriju.
  2. Pritisnite i držite dugme „Windows“ u trajanju od 2 sekunde da biste uključili svaki upravljač. Oni će se oglasiti zvučnim signalom kada se uključe.
  3. Stavite upravljače u režim uparivanja. Taster za uparivanje se nalazi u odeljku za bateriju. Pritisnite i držite ga do svetlo upravljača ne počne da treperi.
  4. Na računaru, idite do opcije Postavke  > Uređaji  > Bluetooth i drugi uređaji  i izaberite Dodaj Bluetooth ili drugi uređaj  > Bluetooth.
  5. Kada se kontroleri pojave, izaberite ih za uparivanje.

Taster za uparivanje na upravljaču pokretima

Pronalaženje pomoći za povezivanje

 

Korišćenje upravljača

Evo kako da se snađete u mešovitoj realnosti pomoću kontrolera kretanja, Xbox upravljača za igru ili miša i tastature.

 

Tasteri na upravljaču pokretima

Da biste to uradili Upravljači pokretima Upravljač za igru Miš + tastatura
Teleportuj se Pritisnite analogni taster unapred, a zatim usmerite upravljač kuda želite da idete. Oslobodite analogni taster. Pritisnite levi analogni taster unapred, a zatim pogledajte kuda želite da idete. Oslobodite analogni taster. Izaberite i držite desni taster, a zatim usmerite miša kuda želite da idete. Otpustite taster.
Izbor stavki Usmerite kontroler, a zatim povucite okidač ili kliknite na tablu osetljivu na dodir. Uperite pogled u cilj, a zatim pritisnite „A“. Postavite pokazivač miša, a zatim kliknite levim tasterom.
Otvaranje „Start“ menija Pritisnite dugme Windows . Pritisnite dugme Xbox . Pritisnite taster sa Windows logotipom .
Napuštanje sveobuhvatne aplikacije Pritisnite dugme Windows . Zatim izaberite Matična stranica mešovite realnosti u meniju radnje sa brzim pristupom. Pritisnite dugme Xbox Zatim izaberite dugme Matična stranica mešovite realnosti u meniju radnje sa brzim pristupom. Pritisnite taster sa Windows logotipom . Zatim izaberite dugme Matična stranica mešovite realnosti u meniju Radnje sa brzim pristupom koji se pojavio.
Rotiranje Pomerajte analogni taster nalevo ili nadesno. Pomerajte desnu palicu nalevo ili nadesno. Nije dostupno.
Pravljenje rezervnih kopija Pomeranje analognog tastera unazad. Pomeranje leve palice unazad. Nije dostupno.
Hod Pritisnite analogni taster pravo nadole, a zatim ga pritisnete u smeru kojem želite da hodate. Pritisnite levu palicu pravo nadole, a zatim je pritisnete u smeru kojem želite da hodate. Nije dostupno.
Premeštanje prozora aplikacije Uperite na traku aplikacije. Povucite i držite okidač da biste uhvatili prozor, a zatim koristite upravljaču da biste ga pomerali u bilo kom smeru. Pustite okidač. Uperite pogled u traku aplikacije, a zatim pritisnite i držite „A“ da biste uhvatili prozor. Koristite levu palicu da biste premeštali prozoru sa jedne na drugu stranu ili nagore i nadole. Koristite okidače da biste je pomerili bliže ili dalje. Zatim otpustite „A“. Postavite pokazivač miša na traku aplikacije. Kliknite levim tasterom miša i uhvatite prozor, a zatim ga pomoću miša pomerajte sa jedne na drugu stranu ili nagore i nadole. Koristite točkić da biste prozor premestili bliže ili dalje. Otpustite taster miša.
Pomeranje 3D objekata Postavite pokazivač na objekat, a zatim povucite i držite okidač da biste ga uhvatili. Pomerite ga u bilo kom smeru pomoću upravljača, a zatim otpustite okidač. Uperite pogled u objekat, a zatim pritisnite i držite „A“ da biste ga uhvatili. Koristite levu palicu da biste premeštali prozoru sa jedne na drugu stranu ili nagore i nadole. Koristite okidače da biste je pomerili bliže ili dalje. Zatim otpustite „A“. Postavite pokazivač miša na objekat. Kliknite na levi taster miša i držite da biste ga uhvatili, a zatim g pomoću miša pomerajte sa jedne na drugu stranu ili nagore i nadole.  Da biste ga približili ili udaljili, koristite točkić. Otpustite taster miša.
Rotiranje ili promena veličine prozora aplikacije Usmerite upravljač na traku aplikacije, a drugi upravljač bilo gde u prozoru. Držite oba okidača, a zatim pomerite upravljače zajedno ili odvojeno da biste promenili veličinu. Da biste rotirali, premestite jedan upravljač prema vama i jedan od vas. Pustite okidače. Izaberite Prilagodi  na traci aplikacije. Uperite pogled u ugao okvir za prilagođavanje, a zatim pritisnite taster „A“ da biste ga izabrali. Koristite levu palicu da biste promenili veličinu prozora.

Izaberite Prilagodi  na traci aplikacije. Izaberite i držite ugao okvira za prilagođavanje, a zatim pomoću miša promenite veličinu prozora.

Rotiranje ili promena veličine 3D objekata Usmerite oba kontroleri na objekat. Držite oba okidača, a zatim pomerite kontrolere zajedno ili odvojeno da biste promenili veličinu. Da biste rotirali, premestite jedan kontroler ka sebi i jedan od vas. Izaberite Prilagodi  na traci aplikacije, a zatim pomerite objekat koristeći levu palicu. Izaberite Prilagodi  na traci aplikacije, a zatim izaberite i držite objekat i pomerite ga pomoću miša.
Pomeranje u prozoru aplikacije Povucite i držite okidač, a zatim pomerite kontroler nagore ili nadole.  Koristite D-pad. Koristite točkić miša.
Uvećanje ili umanjenje u prozoru aplikacije Povucite oba okidača, a zatim približite upravljače jedan drugom ili ih razmaknite. Povucite desni okidač da biste uvećali, a levi okidač da biste umanjili. Koristite točkić miša dok držite taster CTRL na tastaturi.
Otvaranje menija Pritisnite taster Meni . Pritisnite taster Meni . Kliknite desnim tasterom.

 

Šta znače vibracije i svetla?

Upravljač vam ukazuje na ono što radi vibriranjem i treperenjem LED lampica. 

Kada upravljač radi ovo To znači ovo
LED lampice se uključuju i upravljač zavibrira jednom Uključivanje
LED lampice se isključuju i upravljač zavibrira dvaput Isključivanje
LED lampice zatrepere na svake 3 sekunde Stanje spavanja
LED lampice polako pulsiraju i upravljač zavibrira jednom Pokretanje režima uparivanja
Upravljač zavibrira jednom Povezivanje ili prekidanje veze sa računarom
LED lampice jasno svetle Slušalice sa mikrofonom prate kontrolere
LED lampice prigušeno svetle Slušalice sa mikrofonom ne prate kontrolere
Kontroler zavibrira triput, a zatim se isključuje Kritični nivo baterije
Spoljni i unutrašnji prstenovi LED lampica trepere naizmenično Ažuriranje