12. jun 2018. – KB4284880 (verzija OS 14393.2312)

Primenjuje se na: Windows 10, version 1607, all editionsWindows Server 2016

Poboljšanja i popravke


Ova ispravka sadrži poboljšanja kvaliteta. Ova ispravka ne sadrži nijednu novu funkciju operativnog sistema. U ključne promene spadaju:

 • Obezbeđena je zaštita od dodatne podklase spekulativnog izvršavanja ranjivosti na bočnom kanalu, poznate kao Spekulativno premošćavanje skladišta (CVE-2018-3639). Ove zaštite nisu podrazumevano omogućene. Da biste pronašli smernice za Windows klijente (IT profesionalce), sledite uputstva u članku KB4073119. Da biste pronašli smernice za Windows Server, sledite uputstva u članku KB4072698. Koristite ovaj dokument sa smernicama da biste omogućili ublažavanja za spekulativno premošćavanje skladišta (CVE-2018-3639), pored ublažavanja koja su već objavljena za Spectre Variant 2 (CVE-2017-5715) i Meltdown (CVE-2017-5754).
 • Rešen je problem zbog kojeg podizanje sistema uz Unified Write Filter i povezano USB čvorište može da dovede do greške zaustavljanja E1. 
 • Rešen je problem zbog kog ispravke firmvera mogu da prouzrokuju prelazak uređaja u BitLocker režim oporavka kada je BitLocker omogućen, ali bezbedno pokretanje sistema nije omogućeno ili prisutno. Ova ispravka sprečava instalaciju firmvera na uređajima u tom stanju. Administratori mogu da instaliraju ispravke firmvera na sledeće načine:

  1. Privremeno obustavljanje funkcije BitLocker.
  2. Instaliranje ispravke firmvera neposredno pre sledećeg pokretanja operativnog sistema.
  3. Brzo ponovno pokretanje uređaja kako BitLocker ne bi ostao u obustavljenom stanju.
 • Dozvoljava disk sa mogućnošću propusnog opsega koji ima samo jednu particiju, to jest, MSR particiju, namenjenu za konvertovanje u dinamički disk. 
 • Povećano je ograničenje kolačića za Internet Explorer koje je iznosilo 50 radi usklađenosti sa standardima industrije.
 • Rešava problem koji blokira kreiranje virtuelnih mašina iza štita i kreiranje artefakata koji su neophodni za primenu virtuelnih mašina. Takođe smo odgovorili na činjenicu da čarobnjak za postavljanje štita na datoteku sa podacima prestaje da radi i da Menadžer za virtuelne mašine u centru za sisteme nije radio sa virtuelnim mašinama iza štita.
 • Rešava problem kompatibilnosti binarne serijalizacije za klasu CultureAwareComparer.
 • Bezbednosne ispravke za Internet Explorer, Microsoft Edge, Microsoft Scripting Engine, mrežni most na stonim računarima s operativnim sistemom Windows, Windows aplikacije, Windows Datacenter umrežavanje, Windows bežično umrežavanje, Windows Server, Windows virtuelizaciju i jezgro, kao i za Windows platformu i radne okvire za aplikacije.

Napomena Ova ispravka nije dostupna preko datoteka za ekspresnu instalaciju operativnog sistema Windows Server 2016.

Ako ste instalirali ranije ispravke, na uređaju će biti preuzete i instalirane samo nove popravke koje ovaj paket sadrži.

Potražite dodatne informacije o otklonjenim bezbednosnim propustima u Vodiču za bezbednosne ispravke.

Poznati problemi u ovoj ispravci


Microsoft trenutno nije upoznat sa bilo kakvim problemima u ovoj ispravci.

Preuzimanje ove ispravke


Ova ispravka će biti automatski preuzeta i instalirana iz usluge Windows Update. Da biste nabavili zaseban paket sa ovom ispravkom, posetite veb lokaciju Kataloga Microsoft Update.

Preduslov: servisna stek ispravka (SSU) (KBKB4132216) mora da bude instalirana pre instaliranja najnovije kumulativne ispravke (LCU) (KB4284880). LCU ispravka neće biti prijavljena kao primenljiva sve dok ne instalirate SSU.

Informacije o datotekama

Da biste dobili spisak datoteka koje su obezbeđene u ovoj ispravci, preuzmite informacije o datotekama za kumulativnu ispravku 4284880