Opcije podrške za Nokia, Lumia i feature telefone

Primenjuje se na: Mobile Device

Počev od oktobra 2016, korporacija Microsoft je zaključila ugovor sa kompanijom B2X o pružanju niza usluga asistirane podrške za Nokia, Lumia i feature telefone. Na lokaciji kompanije B2X možete da odaberete opciju podrške koja vam najviše odgovara da biste rešili problem.