Rešavanje grafičkih problema sa kodom greške 43

Primenjuje se na: Windows 10

Ova greška se javlja kada upravljački program grafičke kartice obavesti Windows da uređaj ne radi ispravno. Ovo može da znači da uređaj ima problem sa hardverom, ili da upravljački program ili njegov softver otkazuju. Da biste rešili ovu grešku, isprobajte sledeće: