27. novembar 2018. – KB4467682 (verzija OS 17134.441)

Primenjuje se na: Windows 10, version 1803

 

Poboljšanja i popravke


Ova ispravka sadrži poboljšanja kvaliteta. Ova ispravka ne sadrži nijednu novu funkciju operativnog sistema. U ključne promene spadaju:

 • Rešen je problem koji sprečava brisanje načina pisanja reči iz postavki korišćenja Microsoft Office rečnika. 
 • Rešen je problem zbog kog funkcija GetCalendarInfo vraća netačno ime ere prvog dana japanske ere. Potražite dodatne informacije u članku KB4469068.
 • Rešeni su problemi sa promenama letnjeg računanja vremena za područje Rusije. 
 • Rešeni su problemi sa promenama letnjeg računanja vremena za područje Maroka. 
 • Rešen je problem kako bi se omogućilo korišćenje funkcionalnosti vraćanja na prethodnu stavku i prevlačenja pomoću valjkastog dugmeta i kako bi se osiguralo da Shim izbori imaju prioritet nad registrom. 
 • Rešen je problem zbog kog je precizna tabla osetljiva na dodir ili tastatura prestajala da se odaziva usled kombinacije postupaka postavljanja na baznu stanicu i uklanjanja sa nje ili isključivanja ili ponovnog pokretanja. 
 • Rešen je problem koji ponekad može da prouzrokuje prestanak odazivanja sistema nakon uključivanja, što sprečava prijavljivanje. 
 • Rešen je problem zbog kog je funkcija „Koncentrisani čitač“ u aplikaciji Microsoft Word preskakala prvi deo izabrane reči kada se Microsoft Word Online koristi u pregledaču Microsoft Edge. 
 • Rešen je problem sa nedostajućim URL prečicama u „Start“ meniju. 
 • Rešen je problem koji korisnicima omogućava da deinstaliraju aplikacije iz „Start“ menija kada je podešena smernica „Spreči korisnike da deinstaliraju aplikacije iz „Start“ menija“. 
 • Rešen je problem zbog kog je istraživač datoteka prestajao da radi kada kliknete na dugme Uključi za funkciju vremenske ose. Ovaj problem se javlja kada je onemogućena smernica grupe „Dozvoli otpremanje aktivnosti korisnika“. 
 • Rešen je problem koji sprečava korisnike da pristupe stranici Kursor i veličina pokazivača u okviru lakšeg pristupa u aplikaciji „Postavke“, pri čemu je URI ms-settings:easeofaccess-cursorandpointersize. 
 • Rešen je problem zbog kog audio usluga prestaje da radi ili da se odaziva prilikom korišćenja kontrole poziva, kontrole zvuka i strimovanja muzike na Bluetooth audio uređaje. Mogu se pojaviti sledeće poruke o grešci:
  • Greška izuzetka 0x8000000e u okviru btagservice.dll.
  • Greška izuzetka 0xc0000005 ili 0xc0000409 u okviru bthavctpsvc.dll.
  • Greška zaustavljanja 0xD1 BSOD u okviru btha2dp.sys. 
 • Rešen je problem zbog kog su antivirusni softveri nezavisnih proizvođača ponekad primali grešku ERROR_NO_SYSTEM_RESOURCES. 
 • Rešen je problem koji može da prouzrokuje prekomernu iskorišćenost memorije prilikom korišćenja pametnih kartica. 
 • Rešen je problem zbog kog sistem prestaje sa radom uz kôd greške 0x120_fvevol!FveEowFinalSweepConvertSpecialRangesChunk. 
 • Rešen je problem koji sprečava Application Guard da pretražuje internet ako datoteka automatske konfiguracije proxy servera (PAC) na uređaju koristi literale IP adrese za navođenje veb proxy servera. 
 • Rešen je problem koji Wi-Fi klijenta sprečava da se poveže na Miracast® uređaje kada je identifikator skupa usluga (SSID) naveden u okviru smernica za bežičnu mrežu. 
 • Rešen je problem zbog kog profilisanje u okviru praćenja događaja za Windows (ETW) otkazuje kada se koriste prilagođene učestalosti profilisanja. 
 • Rešen je problem sa prelaskom iz stanja napajanja zbog kog sistem prestaje da se odaziva prilikom povezivanja sa uređajima koji imaju eXtensible Host Controller Interface (xHCI) devices. 
 • Rešen je problem koji može da dovede do pojave plavog ekrana na sistemu kada se pokrene softver za testiranje performansi diskova. 
 • Rešen je problem zbog kog je RemoteApp prozor uvek aktivan i u prvom planu nakon zatvaranja prozora.
 • Omogućava periodično rotiranje Bluetooth® Low Energy (LE) nasumične adrese, čak i kada je omogućeno pasivno skeniranje Bluetooth LE veze.
 • Rešen je problem zbog kog instaliranje i aktiviranje klijenta za Windows Server 2019 i ključeva hosta za 1809 LTSC Key Management Service (KMS) (CSVLK) ne funkcioniše na očekivani način. Više informacija o prvobitnoj funkciji potražite u članku KB4347075
 • Rešen je problem koji neke korisnike sprečava da podese podrazumevane vrednosti Win32 programa u određenim kombinacijama aplikacija i tipa datoteke putem komande Otvori pomoću… ili izborom stavki Postavke > Aplikacije > Podrazumevane aplikacije.

 • Rešen je problem koji sprečava korisnike da otvore datoteke prezentacija (.pptx) koje su izvezene iz Google prezentacija.

 • Rešen je problem koji neke korisnike sprečava da se povežu sa starijim uređajima, kao što su štampači, putem Wi-Fi veze zbog uvođenja multicast DNS-a (mDNS). Ako niste imali problema pri povezivanju uređaja i dopada vam se nova funkcionalnost mDNS, možete da omogućite mDNS kreiranjem sledećeg ključa registratora: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows NT\DNSClient\ mDNSEnabled (DWORD) = 1.

 • Rešen je problem u kom BitLocker upravljački program prouzrokuje neusaglašenost zaključavanja u RawVerifyVolume(). Kao rezultat toga, drugoj konverzaciji nije moguće postaviti volumen.

Ako ste instalirali ranije ispravke, na uređaju će biti preuzete i instalirane samo nove popravke koje ovaj paket sadrži.

Poznati problemi u ovoj ispravci


Simptom Zaobilazno rešenje

Nakon instalacije pregleda zbirne kvalitativne ispravke za avgust ili ispravke za .NET Framework od 11. septembra 2018, kreiranje instance za SqlConnection može da izbaci izuzetak. Više informacija o ovom problemu potražite u sledećem članku Microsoft baze znanja:

4470809 Izuzetak pri kreiranju instance za SqlConnection u softveru .NET 4.6 i novijim verzijama nakon instaliranja ispravki za .NET Framework iz avgusta i septembra 2018.

Ovaj problem je rešen pomoću ispravke KB4480976.
Nakon instalacije ove ispravke, korisnici možda neće moći da koriste traku za traženje u programu Windows Media Player kada reprodukuju određene datoteke. Ovaj problem neće uticati na normalno reprodukovanje. Ovaj problem je rešen pomoću ispravke KB4471324.

Nakon instaliranja ove opcionalne ispravke nekim korisnicima može da se pojavi plavi ili crni ekran sa kodom greške: „Izuzetak sistemske konverzacije nije obrađen”.

Ovaj problem je rešen pomoću ispravke KB4471324.

Nakon instaliranja ove ispravke, prilagođeni rasporedi Start menijamogu da se prikažu nepravilno.

Ovaj problem je rešen pomoću ispravke KB4471324.


 

Preuzimanje ove ispravke


Pre instaliranja ove ispravke

Microsoft preporučuje da instalirate najnoviju servisnu stek ispravku (SSU) za operativni sistem pre nego što instalirate najnoviju kumulativnu ispravku (LCU). Servisne stek ispravke (SSU) poboljšavaju pouzdanost postupka ažuriranja da bi se ublažili potencijalni problemi sa LCU instaliranjem. Za više informacija pogledajte Servisne stek ispravke.

Ako koristite Windows Update, automatski će vam biti ponuđena najnovija SSU (KB4465663). Da biste dobili zaseban paket za na najnoviju SSU, pređite na Katalog Microsoft Update

Instaliranje ove ispravke

Ova ispravka više nije dostupna putem usluge Windows Update i Kataloga Microsoft Update.  

Informacije o datotekama

Da biste dobili spisak datoteka koje su obezbeđene u ovoj ispravci, preuzmite informacije o datotekama za kumulativnu ispravku 4467682