Postavke bezbednosti na mreži i privatnosti na Xbox One konzoli za roditelje i decu

Primenjuje se na: PrivacyXbox One

Xbox One ima kontrole i postavke prikladne određenom uzrastu koje možete prilagoditi tako da odgovaraju potrebama vaše porodice. Moći ćete da postavite ono što se može videti o profilu, da ograničite sa kime vaše dete može da komunicira na mreži, pregledate status i istoriju igranja i još mnogo toga. Tim postavkama možete da pristupite ili sa veb lokacije Xbox.com ili sa konzole Xbox One, ali za promenu postavki za aplikacije i sadržaj, moraćete da koristite konzolu. 

Ako imate Xbox 360, pogledajte odeljak Postavke privatnosti i bezbednosti na mreži za Xbox 360.

Evo što ćete pronaći na ovoj stranici:

Informacije o postavljanju ograničenja za vreme pred ekranom, uzrast i sadržaj potražite u odeljku Postavljanje ograničenja sadržaja u sistemu Windows 10 i Xbox One ili možete da se prijavite na Microsoft nalog i upravljate porodičnom grupom.

Upravljanje postavkama sa stranice Xbox.com

Ne morate biti kod kuće da biste promenili postavke za nalog. Samo pristupite internetu i moći ćete da izvršite izmene sa veb lokacije Xbox.com.

Promena postavki privatnosti i bezbednosti za vas

 1. Otvorite Xbox.com i prijavite se na nalog (to mora biti nalog za odrasle).
 2. Izaberite svoje ime igrača.
 3. Izaberite Postavke za Xbox. Ako vam nije prikazana ta opcija, izaberite Više veza , a zatim Postavke za Xbox.
 4. Izaberite Privatnost i bezbednost na mreži.
 5. Izaberite karticu Bezbednost na mreži za Xbox One/Windows 10 uređaje ili Privatnost. Pregledajte trenutne postavke i ažurirajte sve koje želite da promenite.
 6. Izaberite Sačuvaj pre napuštanja kartice ili prebacivanja na drugu karticu. Ako ne sačuvate promene pre prelaska na neku drugu karticu, promene se neće sačuvati.

Promena postavki privatnosti i bezbednosti za dete

 1. Otvorite Xbox.com i prijavite se na nalog (to mora biti nalog za odrasle).
 2. Izaberite oznaku igrača za nalog deteta.
 3. Izaberite Postavke za Xbox. Ako vam nije prikazana ta opcija, izaberite Više veza , a zatim Postavke za Xbox.
 4. Izaberite Privatnost i bezbednost na mreži.
 5. Izaberite karticu Bezbednost na mreži za Xbox One/Windows 10 uređaje ili Privatnost. Pregledajte trenutne postavke i ažurirajte sve koje želite da promenite.
 6. Izaberite Sačuvaj pre napuštanja kartice ili prebacivanja na drugu karticu. Ako ne sačuvate promene pre prelaska na neku drugu karticu, promene se neće sačuvati.
 7. Recite detetu da se prijavi na nalog i odjavi sa njega kako bi promene sigurno stupile na snagu.

Upravljanje postavkama sa konzole Xbox One

Postavke možete da promenite i na konzoli.

Promena postavki privatnosti i bezbednosti za vaš nalog

 1. Prijavite se na Xbox.
 2. Pritisnite dugme Xbox  na upravljači da biste otvorili vodič, a zatim idite na Sistem  > Postavke  > Nalog.
 3. U okviru Privatnost i bezbednost na mreži izaberite Smernice za privatnost za Xbox Live.
 4. Odaberite podrazumevane postavke ili ih prilagodite tako što ćete izabrati Prikaži detalje i prilagodi.

Promena postavki privatnosti i bezbednosti za detetov nalog

 1. Prijavite se na Xbox. 
 2. Pritisnite dugme Xbox  na upravljaču da biste otvorili vodič, a zatim idite na Sistem > Postavke  > Nalog.
 3. U okviru Nalog izaberite Postavke porodice > Upravljanje članovima porodice.
 4. Izaberite dete čije postavke želite da ažurirate.
 5. Izaberite Privatnost i bezbednost na mreži, a zatim odaberite podrazumevane postavke ili ih prilagodite tako što ćete odabrati Prikaži detalje i prilagodi.

Upravljanje postavkama privatnosti za aplikacije

Kada preuzmete aplikacije iz prodavnice Microsoft Store, svaka aplikacija zahteva dozvolu za pristup podacima sa konzole.

Da biste aplikacijama dozvolili pristup vašim podacima

 1. Pritisnite dugme Xbox  na upravljaču da biste otvorili vodič, a zatim idite na Sistem  > Postavke  > Nalog > Privatnost i bezbednost na mreži > Privatnosti za aplikacije.
 2. Dajte dozvolu tako što ćete potvrditi izbor pored aplikacija. 

Ako ste prijavljeni pomoću naloga za dete, potrebna vam je odrasla osoba koja će se prijaviti i dozvoliti aplikacijama pristup vašim podacima.

Da biste aplikacijama dozvolili pristup detetovim podacima

 1. Prijavite se koristeći svoj nalog za odrasle.
 2. Pritisnite dugme Xbox na upravljaču da biste otvorili vodič, a zatim idite na Sistem  > Postavke  > Nalog > Postavke porodice > Upravljanje članovima porodice.
 3. Izaberite detetovo ime igrača, a zatim idite na opciju Privatnost i bezbednost na mreži > Privatnost za aplikacije da biste dali dozvole.

Rešavanje problema

Potrebna vam je dodatna pomoć? Pogledajte Rešavanje problema kod promene postavki bezbednosti na mreži i privatnosti na konzoli Xbox One.