19. februar 2019. – KB4487006 (verzija OS 14393.2828)

Primenjuje se na: Windows 10, version 1607, all editionsWindows Server 2016

 

Poboljšanja i popravke


Ova ispravka sadrži poboljšanja kvaliteta. Ova ispravka ne sadrži nijednu novu funkciju operativnog sistema. U ključne promene spadaju:

 • Ažurira informacije o vremenskoj zoni za Čile. 
 • Rešava problem usled kog Remote Desktop Protocol (RDP) klijentska aplikacija može da prikaže crni ekran prilikom prijavljivanja korisnika. 
 • Poboljšava performanse vezane za funkcije poređenja niski koje razlikuju mala i velika slova, kao što je _stricmp() u komponenti Universal C runtime. 
 • Rešava problem sa procenom statusa kompatibilnosti ekosistema operativnog sistema Windows radi lakšeg obezbeđivanja kompatibilnosti aplikacije i uređaja za sve ispravke za Windows. 
 • Poboljšava pouzdanost datoteke UE-VAppmonitor. 
 • Rešava problem sa prikazom korisničkim imena na serverima usmeravanja i usluge daljinskog pristupa. 
 • Rešava problem usled kog ne uspevaju ažuriranja poverenja pouzdane strane kada se koristi sistem za upravljanje PowerShell ili Active Directory usluge za ujedinjavanje (AD FS). Do ovog problema dolazi kada konfigurišete poverenje pouzdane strane tako da koristi URL metapodataka na mreži na kojoj je objavljeno više elemenata PassiveRequestorEndpoint. Greška glasi: „MSIS7615: Pouzdane krajnje tačke navedene u poverenju pouzdane strane moraju da budu jedinstvene za to poverenje pouzdane strane“. 
 • Rešava problem usled kog dolazi do prikaza određene poruke o grešci za spoljne promene složenosti lozinke na osnovu Azure smernica za zaštitu lozinkom. 
 • Rešava problem usled kog Microsoft Outlook može da prikaže grešku: „Operacija nije uspela“ prilikom prikazivanja Microsoft Exchange adresara. Do ovog problema dolazi nakon instaliranja ispravke KB4457127 na Active Directory kontrolere domena koji koriste Microsoft Exchange. Greška se prikazuje na Microsoft Outlook klijentima koji ne koriste EN-US kao lokalni standard. 
 • Rešava problem koji vas može sprečiti da omogućite režim održavanja skladišta u slučaju isteka vremena ako je skladište pod opterećenjem. 
 • Rešava problem usled kog može doći do prestanka rada servera prilikom rukovanja složenim zahtevom klijenta koji uključuje preimenovanje. 
 • Rešava problem koji može dovesti do greške „0x165“ kada pauzirate čvor i uklonite ga zbog održavanja. 
 • Rešava problem usled kog može doći do greške u usluzi Stop 24 na virtuelnom serveru usluga udaljene radne površine.
 • Rešava problem usled kog prvi znak naziva japanske ere nije prepoznat kao skraćenica i koji može dovesti do problema raščlanjivanja datuma.
 • Rešava problem usled kog dolazi do greške „0x3B_c0000005_win32kfull! vSetPointer“ kada upravljački program zaštićeni režim rada, win32kfull.sys, pristupi nevažećoj lokaciji memorije.

 • Rešava problem usled kog Internet Explorer možda ne uspeva da učita slike sa obrnutom kosom crtom (\) na njihovoj relativnoj izvornoj putanji.

 • Rešava problem usled kog može doći do nasumičnog prestanka funkcionisanja aplikacija koje koriste Microsoft Jet bazu podataka u formatu datoteke Microsoft Access 95.

Ako ste instalirali ranije ispravke, na uređaju će biti preuzete i instalirane samo nove popravke koje ovaj paket sadrži.

Poznati problemi u ovoj ispravci


Simptom Zaobilazno rešenje

Što se tiče hostova kojima upravlja System Center Virtual Machine Manager (SCVMM), SCVMM ne može da numeriše logičke prekidače primenjene na hostu i upravlja njima nakon instaliranja ispravke.

Osim toga, ako se ne pridržavate najboljih praksi, moguća je greška zaustavljanja u okviru vfpext.sys na hostovima.

Ovaj problem je rešen pomoću ispravke KB4507459. 
Nakon instaliranja ispravke KB4467691, Windows možda neće uspeti da se pokrene na određenim Lenovo i Fujitsu laptopovima koji imaju manje od 8 GB RAM memorije.

Ponovo pokrenite pogođeni uređaj koristeći Unified Extensible Firmware Interface (UEFI). Onemogućite bezbedno pokretanje sistema, a zatim ponovo pokrenite uređaj.

Ako je BitLocker omogućen na uređaju, možda ćete morati da pokrenete BitLocker oporavak nakon onemogućavanja bezbednog pokretanja.

Lenovo i Fujitsu su upoznati sa ovim problemom. Raspitajte se kod proizvođača originalne opreme da li je dostupna ispravka firmvera za vaš uređaj.

Nakon instaliranja KB4467684, usluga klastera možda neće uspeti da se pokrene usled greške „2245 (NERR_PasswordTooShort)“ ako su smernice grupe „Minimalna dužina lozinke“ konfigurisane sa više od 14 znakova.

Podesite podrazumevane smernice „Minimalna dužina lozinke“ domena na 14 znakova ili manje od toga.

Microsoft radi na rešenju problema i dostaviće ispravku u predstojećem izdanju.

Nakon instaliranja ove ispravke se može dogoditi da Internet Explorer 11 i druge aplikacije koje koriste WININET.DLL imaju problema sa potvrdom identiteta. To je zbog toga što više osoba koristi isti korisnički nalog za više istovremenih sesija prijavljivanja na istoj Windows Server mašini, uključujući prijavljivanja koristeći Remote Desktop Protocol (RDP) i Terminal Server. Među simptomima koje su prijavili klijenti spadaju, ali se ne ograničavaju na sledeće:

 • Za veličinu keš memorije i lokaciju je prikazana nula ili nije prikazana nijedna vrednost.
 • Tasterske prečice možda ne funkcionišu kako treba.
 • Veb stranice možda povremeno ne uspevaju da se pravilno učitaju ili prikažu.
 • Problemi sa odzivima za akreditive.
 • Problemi prilikom preuzimanja datoteka.

Ovaj problem je rešen pomoću ispravke KB4493470.

Nakon instaliranja ove ispravke će korisnici možda dobiti poruku „Greška 1309“ dok instaliraju ili deinstaliraju određene tipove MSI i MSP datoteka.

Ovaj problem je rešen pomoću ispravke KB4489882.

U pojedinim slučajevima će Windows Server prestati da radi i ponovo će se pokrenuti prilikom hostovanja više sesija terminal servera i odjave korisnika. Upravljački program sa greškom je win32kbase.sys. Ovaj problem je rešen pomoću ispravke KB4489882.

Nakon instaliranja ove ispravke MSXML6 dovodi do prestanka odazivanja aplikacije ako se izbaci izuzetak tokom operacija čvora kao što su appendChild(), insertBefore() i moveNode().

Uređivač smernica grupe može prestati da se odaziva pri uređivanju objekta smernica grupe (GPO) koji sadrži željene opcije smernica grupe (GPP) za postavke programa Internet Explorer 10.
Ovaj problem je rešen pomoću ispravke KB4493470.

Sve aplikacije (OLE) servera za složene dokumente koje smeštaju ugrađene objekte u Windows metadatoteku (WMF) koristeći PatBlt API mogu nepravilno da prikažu ugrađene objekte.

Na primer, ako nalepite objekat Microsoft Excel radnog lista u Microsoft Word dokument, ćelije će se možda prikazati sa različitom bojom pozadine.
Ovaj problem je rešen pomoću ispravke KB4493470.
Određene operacije, poput preimenovanja, koje obavljate na datotekama i fasciklama koje se nalaze na Deljenom volumenu klastera (CSV) možda neće uspeti zbog greške „STATUS_BAD_IMPERSONATION_LEVEL (0xC00000A5)“. To se događa kada obavljate operaciju na čvoru vlasnika CSV-a iz procesa koji nema administratorske privilegije.

Uradite nešto od navedenog:

 • Obavite operaciju iz procesa koji ima administratorske privilegije.
 • Obavite operaciju iz čvora koji nema vlasništvo nad CSV-om.
Microsoft radi na rešenju problema i dostaviće ispravku u predstojećem izdanju.

Preuzimanje ove ispravke


Pre instaliranja ove ispravke

Microsoft preporučuje da instalirate najnoviju servisnu stek ispravku (SSU) za operativni sistem pre nego što instalirate najnoviju kumulativnu ispravku (LCU). Servisne stek ispravke (SSU) poboljšavaju pouzdanost postupka ažuriranja da bi se ublažili potencijalni problemi sa LCU instaliranjem. Za više informacija pogledajte Servisne stek ispravke.

Ako koristite Windows Update, automatski će vam biti ponuđena najnovija SSU (KB4485447). Da biste dobili zaseban paket za na najnoviju SSU, pređite na Katalog Microsoft Update

Instaliranje ove ispravke

Da biste preuzeli i instalirali ovu ispravku, idite do stavke Postavke > Ažuriranje i bezbednost > Windows Update i izaberite Proveri da li postoje ispravke.

Da biste nabavili zaseban paket sa ovom ispravkom, posetite veb lokaciju Kataloga Microsoft Update.

Informacije o datotekama

Da biste dobili spisak datoteka koje su obezbeđene u ovoj ispravci, preuzmite informacije o datotekama za kumulativnu ispravku 4487006