Povezivanje slušalica sa mikrofonom i Lumia telefona

Uživajte u omiljenoj muzici ili oslobodite ruke kako biste radili nešto drugo u toku poziva.

Slušalice sa mikrofonom se možda prodaju zasebno.

Povežite slušalice sa mikrofonom i Lumia telefon. Lokacija konektora slušalica sa mikrofonom mogu da se razlikuju na različitim telefonima.

connect the headset to Lumia

connect the headset

Nemojte da povezujete uređaj sa proizvodima koji kreiraju izlazni signal pošto se time može oštetiti uređaj. Nemojte da priključujete nikakav izvor napona na audio konektor. Ako na audio konektor priključite eksterni uređaj ili slušalice sa mikrofonom koje nisu odobrene za korišćenje sa ovim uređajem, posebnu pažnju obratite na jačinu zvuka.

Svojstva

ID članka: 10514 - Poslednji pregled: 17.05.2016. - Verzija: 5

Povratne informacije