Punjenje Lumia telefona pomoću USB punjača

Baterija je delimično napunjena u fabrici, ali možda ćete morati ponovo da je napunite da biste mogli po prvi put da uključite telefon.

Proverite da li koristite kompatibilan USB punjač za punjenje telefona. Punjač će se možda prodavati zasebno.

  1. Uključite kompatibilan punjač u zidnu utičnicu, a zatim priključite kabl na telefon.
  2. Kada se baterija napuni, isključite punjač iz telefona, a zatim i iz zidne utičnice.

Nema potrebe da punite bateriju određeno vreme, a možete i da koristite telefon dok se puni.

Ako je baterija potpuno prazna, može proći i nekoliko minuta pre nego što se na ekranu pojavi indikator punjenja.

Savet: Kada nije dostupna zidna utičnica, možete da koristite punjenje putem USB-a. Podaci mogu da se prebacuju tokom punjenja uređaja. Efikasnost punjenja putem USB-a znatno varira i može da protekne dosta vremena dok punjenje ne počne i dok uređaj ne počne da funkcioniše.

Uverite se da je računar uključen.

Najpre priključite USB kabl na računar, a zatim na telefon. Kada se baterija napuni, najpre isključite USB kabl iz telefona, a zatim i iz računara.

Baterija se može puniti i prazniti stotine puta, ali će se na kraju istrošiti. Kada vreme za razgovore i vreme u režimu pripravnosti postane primetno kraće nego što je uobičajeno, potrebno je da zamenite bateriju.

Svojstva

ID članka: 10522 - Poslednji pregled: 17.05.2016. - Verzija: 5

Povratne informacije