Kako se određuju kategorije veb sadržaja?

Veb lokacije na početku kategorizuje kompjuterska analiza, a zatim rezultate proveravaju stvarni pregledači.

Ako je veb lokacija popularna i njen sadržaj je stabilan, sačuvaćemo je na listi za ocenu sadržaja. Ako veb lokacija nije dovoljno popularna da bi se uvrstila u listu ili ako se njen sadržaj često menja, služba za ocenu sadržaja utvrđuje kategoriju te lokacije. Služba za ocenjivanje sadržaja utvrđuje da li veb lokacija spada u veb lokacije za odrasle ili je lokacija od opšteg interesa ili je nepoznata veb lokacija.

Iako se primenjuje najnovija tehnologija, nijedan sistem ove vrste nije 100% tačan. Veb filtriranje ponekad može kategorizovati veb lokaciju drugačije od načina na koji roditelj ili izdavač lokacije misli da treba.

Svojstva

ID članka: 10548 - Poslednji pregled: 22.06.2016. - Verzija: 1

Povratne informacije